SELÂM OLSUN GARİPLERE!

Hızır YILDIRIM

15-01-2022 11:34


Allah’a iman eden, imanının gereğini yapan!

Ahdine sadakat gösterip ve sağlam duran!

Sözleşmesini bozmayıp ölüme kadar dik duran yiğitlere! Selam olsun.

Resül buyurdu; din garip başladı garip devam ediyor.

İnananlar işin farkında imanını muhafaza ediyor!

Küfrün karşısında sağlam duranlar, eğilmeyip, bükülmeyenlere

Selâm olsun.

 

Garipler azdırlar ama! Bu azlarda bereket var.

Yeryüzünde tevazu ile yürürler, cahiller sataşınca selam der geçerler.

Zalimlere karşı çok hasımdırlar.

Onların yükleri ağırdır, vahiyle yürürler.

Muhkemle amel ederler, mütaşabihin peşine düşmezler.

Örnekleri Resül ve Ulul-emr’dir. Selâm olsun gariplere!..

 

Onlar ki adildirler herkese, en yakınları dahi olsa!

Onlar ki gıybet etmezler, insan eti yemekten hoşlanmazlar!

Su-i zan ile hareket etmezler, hüsnü zan gösterirler.

Onlar ki gelen haberin doğruluğunu araştırırlar.

Kusur ve kabahatleri araştırmazlar, kusurları örterler.

Mü’minlere naif, zalimlere karşı serttirler. Selâm olsun gariplere!..

 

Onlar ki namazda devamlıdır, zekâtı verirler.

Kendilerine verileni Allah yolunda harcarlar.

Ne israf ederler, nede cimrilik yaparlar.

Kendinde olanı kardeşleriyle paylaşırlar.

Cömerttirler asla cimri değiller!

Yetime, esire, yolda kalanlara kendinde olandan verirler. Selâm olsun gariplere!..

 

Düşküne, miskine Allah için yedirirler.

Onlardan herhangi bir ücret ve teşekkür beklemezler.

Çetin günün azabından korkarlar.

Onlar ki namuslarını korurlar.

Zina etmezler, zinaya giden yoldan uzak dururlar.

Helâl olan nikâhta sağlam dururlar. Selâm olsun gariplere!..

Onlar ki Kitabı okur, duvara asmazlar.

Kitaptan paylarına ne düşerse alırlar.

Kitapla sağlam amel ederler.

KUR’AN onların başucu kitabıdır.

Anlamayarak okumazlar, anlayarak yaşarlar.

Kur’an’ın mehdi olarak kendilerine geldiğini bilirler. Selâm olsun gariplere!..

 

Onlar ki bile bile bir cana kıymazlar.

Bir canın kurtulması, bütün canın kurtulması  gibi görürler.

Zalimin zulmünü def etmek için çalışırlar.

Manen ölü bedenleri, KUR’AN ile diriltirler.

Onlar ki hayat bahşeden Allah’a ve Resül’e, Kur’an’a uyarlar.

Allah yolunda KUR’AN ile büyük cihat ederler. Selâm olsun gariplere!..

 

Ancak mü’miler kardeştir, kuralına uyarlar.

Kardeşlik hukukunu asla çiğnemezler.

Sonsuz hayatta beraber olacağına gönülden inanırlar.

Onlar ki ibadetlerine devam ederler.

Yaptıkları ibadete kimseyi ortak etmezler.

Onların dostları Âlemlerin Rabbi Allah’tır. Selâm olsun gariplere!..

 

Onlar ki geceleri pek az uyurlar.

Gecelerini secde ve kıyamda geçirirler.

Tefekkür hayatlarının olmazsa olmazıdır.

Seherlerde istiğfar eder, şahitli sabah namazını eda ederler.

Allah’ın arzına besmele ile çıkarlar.

Helâl olan rızkın peşinden giderler. Selâm olsun gariplere!..

 

Yeminlerini Allah adına yaparlar.

Olur olmaz yemin etmezler.

Yeminlerine ve ahidlerine sadakatlidirler.

Yeryüzünün ıslahı ve imarı için çalışırlar.

Ekini nesli ifsad etmez, ıslah ederler.

Yeryüzünde tüm canlılara adaletle davranırlar. Selâm olsun gariplere!..

 

Onlar ki sonlu dünya hayatını dengede götürürler.

Lüks ve şatafattan uzak dururlar.

Aşırı zevklerin peşine düşmez, cennette daha büyük nimete taliptirler.

Kafirler gibi yemez, hayatlarının devamı için yerler.

Zamanı ve mideyi israftan uzak tutarlar.

Tüm işlerinde aşırıya kaçmaz, itidal yolu izlerler. Selâm olsun gariplere!..

 

Sıkıntıda olanın sıkıntısını giderirler.

Allah rızası dışında bir şey beklemezler.

Emin ve güvenilirdirler, kandırmaz ihanet etmezler.

Allah için yaşar, Allah için ölürler.

Hak söz söyler, batıl sözden uzaktırlar.

Sevmesi Allah için, buğz etmesi de Allah içindir onların. Selâm olsun gariplere!..

 

Yakında ve uzakta olana duyarsız davranmazlar.

Mazlumun dinini sormazlar, yardım ederler.

Zalime hasımdırlar, mazluma müşfik.

Oturduğu yerde klavye mücahitliği yapmazlar.

Sahaya iner, durumdan haberdar olurlar.

Gerektiği gibi hareket eder, tavırlarını net ortaya koyarlar.

Onlar ki güven ve emniyet verirler. Selâm olsun gariplere!..

 

İşleri istişare iledir, kendi başlarına hareket etmezler.

Cemaat şuuru ile hareket eder, cemaatin ismini değil İslam’ı yüceltirler.

Hareket alanları geniştir, bütüncül bakarlar.

İslam’ı en güzel şekilde temsil ederler.

İhanet etmez, yalan söylemezler.

Kendi nefislerini ön plana çıkarmazlar. Selâm olsun gariplere!..

 

Onları basit ve sade görürsün.

Yaptıkları her işlere Allah’ı müdahil ederler.

Tebessüm ile karşındakine güven verirler.

Nefiste olanı affeder, din konusunda hassastırlar.

Merhamet ve adaletten şaşmazlar.

Kendine değil, İslam’a adam kazandırırlar.

Çünkü onlar Allah’ın kitabı KUR’AN ile amel ederler. Selâm olsun gariplere!..

 

Onlar ki selâmı en güzel şekilde verirler.

Karşısındaki kişiye; benden zarar gelmez derler.

Fedakarlık şiarları, güvenleri ise teminattır.

Ölü kalplere canlılık, gerçek yurt olan ahirete davet ederler.

Menfaat gözetmezler, Allah rızası ön plandadır.

Mütevazı yaşar, canını Allah için verirler.

Yaşadığı hayata şahitlik eder, şehîd gibi hep diridirler!..

 

Selâm olsun şehîd ruhlu gariplere!..

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Diğer Yazıları

Makaleler

Hava Durumu


VAN