BÜYÜNÜN ETKİSİNDEKİ İNSANLIK

Hızır YILDIRIM

02-04-2022 10:04


Aslında bir çok kimse büyücüdür. Bilerek veya bilmeyerek etkileşim yapma gayretindedir. Birçokları sözleri ile, eylemleri ile, makamı ile, zengiliği ile, sanatkarlığı ile, artistliği ile, gücü ile insanları etkilemekte.

Büyülemek isteyen, büyüyü yapan, büyülenmek isteyen memnundu. Gerçekler hakikatler sürekli örtülürdü ve ençok zararı gören ise büyülenmek isteyen görürdü; olsun zarar onun için önemli değildi. Kral çıplak dolaşabilir çünkü büyülemiş insan onun o halini asla göremez; ancak fıtratını bozmayan görebilir.

Sihirli kelimeler insanı hep etkilemiştir. Bu "aşklarda" daha da öne çıkmakta. Yaldızlı ve sihirli sözler ile karşı cinsi etkisi altına alır ve evlenince yaldızlı sözler dökülür ve gerçekle karşılaşırlar. Artık o sihirli sözlere gerek kalmaz. Eskiden birbirlerine karşı sabır ve tahammmülle işi geçiştirirlerdi. Şimdiki evlilikler elektrik ile çalışıyor, şartel atınca evlilikte bitiyor. Tabiki bu pahalı elektriği bulabilirlerse!

Şimdikilerin leylası bile şüpheli, mecnunu ise küpeli. Kötü, malayani ve geyik muhabbeti sözler bu dönemde daha aktif, söyleyen de dinleyen de memnun.

Sihir ve büyü: bu işlerle uğraşan nefsinin hoşnut olması ve insanlar tarafından itibar görmesidir. Sihir ile  büyülenmiş insan yarı sarhoş gibidir. Aklını pek kullanmaz ve aklını kullandırır. Gerçekle yüzleşmek istemez, büyüleyici yalanlardan etkilenir ve zamanla yarı sarhoş gibi bu yalanları savunur hale gelir. Bu konuda politkacıların eline kimse su dökömez. Siyasilerin sihirli yalanı bir hayli çoktur. Halk bu yalanlara zamanla alışır.

Medya ise hakikatleri çarpışmada bir numaralıdır. Egemenlerle kanka gibidir. İnsanlar görülen ekrana inanırlar. Arka planda yapılanları pek düşünmezler. Medya iyiyi kötü gösterir, kötüyü iyi gösterir. Masum insalara iftira ve çamur atmaktan çekinmezler. Yalanları ortaya çıktı mı ya kıvırlar, yada görmezden gelirler. Algı ile yalanlarına insanlar zamanla alışırlar ve tepki bile göstermezler.

Misal olarak: Amerika Irak'ta kimyasal silah var diye ülkeyi harabeye çevirdi, iki milyona yakın insanı katletti. Sonra da kimyasal silah çıkmadı. Rusya Ukrayna'ya saldırdı, batılılar izliyor. Rusya'da kimyasal silahın alası var, niye müdahale etmiyorlar?

Yalan ve düzenbazlıkla nice memleketleri yıktılar, yaktılar, sömürdüler ve hala da yıkmaya ,yakmaya devam ediyorlar. Arkalarında büyülü, yani boyalı medya var.

Bunları büyülü, sihirli ve yaldızlı sözlerinden yalanlarından ancak! Vahye sarılmakla mümkündür. KUR'AN insanı yalandan hakikate, karanlıktan aydınlığa, kula kulluktan Rabbe kulluğu, fasık haberden araştırmaya, haramdan helâle, zamanlı dünyadan, gerçek mekana, cimrilikten infak'a, dökülen yaldızlı boyadan, Allah'ın döķülmeyen ve solmayan boyasına, çirkin sözden güzel söze, kötü huydan güzel ahlâka vs. 

KUR'AN Allah sözüdür. 

Kesin doğrudur ve beşer sözü değildir! 

Sihir, büyü, yalan haber hiç değildir!

KUR'AN hayatında olmayan kişinin sözleri güvenilir değildir çok kolay yalana başvururlar. KUR'AN tarihsel sürece atılınca Resül (sav) de o dönem arap kavmine gelmiştir diye okuma yapılırsa; beşer sözü ön plana çıkar günümüzde laiklik, demokrasi haktan görülür. İnsanlar zamanla beşer sistemleri kanıksar ve türlü yalan dolan, entrika, hile , düzenbazlık normal görülür. Süslü yalanlar insan hayatının bir parçası olur. KUR'AN'a tabi olan müslümanları gerici olarak görürler.

Yalan üzerine kurulmuş beşer düzenleri doğru görürler ve hakikati görmek istemezler. Elbet Allah'ın varlığını inkar etmezler ama şeriat'e şiddetle karşı çıkarlar. Kozmos âlemi sanki güçleri varmış gibi Allah'a tahsis ederler, dünyayı ise kendi nefislerine göre yönetirler. Büyülü yalanlarıyla insanları sürekli oyalarlar.

Dünyaya biçtikleri rol ise yalan ve boş diyerek insanları aldatırlar. İnsanlarda dünyayı boş ve yalan olduğuna inanırlar.  Hayatlarıda malesef boş ve yalan üzerine kurulmuştur. Üst akılllılar refah ve lüks içinde yaşarlar avama ise fakir gibi yaşamalarını telkin ederler, yaşam alanlarını kapitalizm ve borçla daraltırlar. Kısaca köle ve efendi gibi yaşarlar. Fakirlerde efendi olmayı hayal eder, sadece hayal ederler.

KUR'AN hakikati ile eğitilmeyen toplumlar bilerek veya bilmeyerek yalanı bol bir hayat yaşarlar. Temelde anne ve baba, okul dönemi çok önemlidir bu fabrikadan nasıl ürün çıkarsa hayatada yansıması aynı olur.

Ata sözü: balık baştan kokar demişler; demişlerde bizim balıkçı amca bayat balığı yalan söyleyerek taze diye, büyülü sözlerle kandırır. 

Bu yalan ve büyülü sözler tüm meslek gruplarına sirayet etmiştir. Emlakçı, mütahit galerici, pazarcı, mağacı, marketçi vs dürüst iş yapan yok gibidir. Yalan ve kandırma ile servetlerine servet katıyorlar. Okulda çocuğa doğru olması tembihleniyor; siyasette ise yalan, çelişkiler içinde bir hayat maalesef. 

Diriltici mesaji dikkate alan yok.

Ey iman edenler! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah ve Resûlüne uyun. Ve bilin ki, Allah kişi ile onun kalbi arasına girer ve siz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız. Enfal 24.

Ölüm gerçeği ile karşılaşacaklar ve diriliş hakikati ile uyanacaklar yalan ve hakikat olarak görmediği görmek istenediği ahiret gerçeği tanışacaklar.

KUR'AN hakikat, beşer sistemleri aldatıcı. Elbet kendi içinde doğruları var zamanlı hayatta; zamansız hayatta o doğruların hiç bir geçerliliği olmayacak.

Nihayet Sûr'a üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler.

(İşte o zaman:) Eyvah, eyvah! Bizi kabrimizden kim kaldırdı? Bu, Rahmân'ın vâdettiğidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler! derler. Yasin 51-52.

İnsanlar ya kendine yada hizbine çağırırlar; Allah'a çağıran ise maalesef azdır. Hakikatlerin üstlerini sürekli örterler. Bunlarda; hipboz ekâbir, hoca, şeyh, lider vs ile yaparlar. İnsanlarda bunlara inanırlar.

Büyülenmiş insan hiçbir zaman hakikati göremez. Büyüyü yapan hipnozlar bir çok şeyin farkında bilerek yaparlar. Karşı gelenleri ise maaşı kesmekle, işten kovmakla, makam kaybetme, ekonomik daraltma ve açlıkla korkuturlar.

Giyim ve kuşam ile de insanları büyülerler şeyh ve hoca cübbe, şalvar, takke, sakal ile müridleri ve halkı etkilerler, helede beyaz sakallı ise bilgisi ve ilmi varmı diye kimse bakmadan gözlerinde büyütürler. Rüyalarında beyaz giyinimli ve uzun sakallı birsini gören kişi çok etkilenir, rüya bile insanı hipnoz eder

Kravatlı iyi giyinimli kişiden insanlar etkilenir. Genç iyi giyinimli ve bakımlı olandan bayan, dekolte ve transparan giyinen kadından da erkek etkilenir yani büyülenir. Büyülenmiş erkek veya kadına büyülü sözlerle herşeyi yaptırabilir.

Hakikat aynasına kimse bakmaz istemez ve vurdum duymaz olurlar. İnsaların çoğu zarar içerisinde olduğunu hiç umursamaz.

Asra yemin ederim ki

İnsan gerçekten ziyan içindedir. Asr 1-2.

Yalandan, büyülü sözden kim ölmüş ki diye söylemişler. "Hakikat ölür, haysiyet ölür, güven ölür, güzel ahlâk ölür, insanlık ölür!.."

Yapılar, silahlar, teknolojik aletler, mabedler, heykeller, stadyumlar, sinema vs insanlar etkilenir bunları inşa eden ve üreten kişileri ve ürettikleri şeylere meftun olurlar ve gözlerinde büyütürler. Bunları üretenler özellikle güç sahibi kimseler hipnoz ederler.

Halbuki gerçek sanatkârı görmezlezler, insan aklını inşa eden Yüce Allah'ı takdir etmezler. Güzel veya ihtişamlı bir şey görünce, sayısız nimetleri bahşedene teşekkür edilmez mi?

Büyülenmek böyle birşey herhalde.  Yaratılana büyülenen, yaratılananın yaptıklarına büyülenen insan; hakikate karşı duyarsız kaldığı içindir.

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Diğer Yazıları

Makaleler

Hava Durumu


VAN