DUA HAYATIN NİRENGİSİ -1-

Hızır YILDIRIM

05-05-2023 11:43


Hayatımızın vazgeçilmezi dua kişiyi zinde tutar. Zor anımızda, sevinçte, sıkıntılı günümüzde, hastalandığımızda kısacası her zamanda dua insan olduğumuz için acizliğimizi ve çaresiz kalınca kişinin en büyük silahıdır dua.

Duanın gücünden fakında mı insan? Dua edemeyen insanın ya sığınacak Rabbi yoktur yada kendi kişiliğinin farkında değil. 

Peki dua nasıl olmalı? Aracı mı olmalı? Mübarek ölülerden mi? Yüzü suyu hürmetine mi? Yatır ve anıtlardan mı? Hayır hayır!, Bize şah damarından yakın, dua edenin duasını işiten Rahman Rahim, Âlemlerin Rabbi Allah'tan istemek en doğru yoldur. Diğerleri aciz Allah acizlerin de Rabbi'dir. Kul kullluğun farkında olunca kimden isteyeceğini bilir.

Kur'an bizlere nasıl dua edeceğimizi peygamberler vasıtası ile öğretmiştir. Fatiha suresi duanın tam kendisi ve manasını iyi düşününce ne isteyeceğini bilirsin. En azından Fatiha suresini anlamını iyi kavramalı insan.

Namaz söylem ve eylemin uygulandığı dua ile Rahma'na yakın olma anıdır. Namaz kulun Allah'a münacatı. Bilinçli, yani bilerek, şuurlu bir şekildeki namaz; kulun Allah'a yakınlığı, Allah'ın kula yakınlığıdır.

Asıl namaz ise namazdan çıktığımızda başlar; hayat namazı. Kişi bu hal üzere olsa haramı o kadar kolay işler mi? Ağızdan kötü söz çıkar mı?

Dua Esma ile yapılınca bir başka güzeldir. Resüller nerde, nasıl, ne zaman dua yapılacağını bizlere Kur'an üzerinden Rabbimiz bildirmiştir. Dua öğretmenimiz ise İbrahim (as)'dır. Genellikle Rab ismiyle dua etmiştir. Rab: sahip demek. "Ey sahibimiz diye başlayan dua 

Ey müminler, sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Hiç şüphesiz Allah, sabredenler ile beraberdir. Bakara 153.

Fatiha suresini kendine ve yaşayan müslümanlara okumalısın, ölülere değil! İlla ölmüşlere Kur'an okuyacaksan bu ayeti oku!

Onlardan sonra gelenler derler ki: «Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma! Rabbimiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin!» Haşr 10.

Dua eden ne isteyeceğini bilmeli, kimden isteyeceğini çok iyi anlamalı Allah'tan istemeli ve pazarlık yapmamalı. Beni şunla bunla imtihan etme demek doğru değildir! "Deki; Rabbim hakkımda hayırlısı neyse onu nasip et." İmtihanımı kolay eyle, dayanma ve sabır gücünü ver diye dua etmeli.

Muhakkak ki, sizi biraz korku, biraz açlık, biraz mal, cari ve ürün eksiltmesi ile deneriz. Sabredenleri müjdele. Bakara 155.

Açlıkla, toklukla, eksiltmekle, artırmakla sınayacak Rabbimiz. Dünya hayatın bir imtihan yeri olduğunu hafızamıza kazımamız lazım; çünkü insan unutan varlık, dünya bir anda yutuverir. Bir alimin dediği gibi; dünyayla evlenmek isteyen, mehir olarak kişinin ahiretini ister.

Rahman'a sığınması lazım insanın. Rahman en güvenli limandır. Yeter ki samimi ol, tanı Rahman senden ne ister? Sen nasıl ve niye dua ettiğini bilmen lazım. Meşru ölçüleri bilmen gerekir. Pazarlıksız tam teslimiyet. Hemen karşılığını görmeyebilirsin, sabretmelisin. Kulluğunda sapma olmamalı. Azda olsa devamlı olmalı. Rahman'nın kapısı ardına kadar açıktır nasıl gireceğini iyi bilmelisin. O yaratan, var eden, sen yaratılan aciz varlık olduğunu unutma. 

Rahman'a karşı mütevazi ve aciz, mü'minlere karşı sevecen ve kucaklayıcı, ailene karşı merhametle kucaklayıcı, zalim kâfire ve müşriğe karşı dik duruşlu olmalısın.

Güzel yaratılışında izzetli ve şereflisin.

Rahman'a asi olmakla da hayvanlardan da aşağı düşebilirsin. 

Dua; sağlıklı iken, çaresiz iken, hastalıkta, müsibetle karşılaşınca, her anında ve her zamanda hatırlamak için, Rahman olan Allah ile sıcak ilişki içinde olmalıyız.

“Müminin hâli ne hoştur! Her hâli kendisi için hayırlıdır ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ise sabreder; bu da onun için hayır olur.” Müslim, zühd 64.

"Ey Rabbimiz (sahibimiz) diye başlamalı ve meşru olanı istemeli." Hiçbir şeyi O'na ortak koşmamalı, hiçbir beşere boyun bükmemeli, Allah'ın razı olmadığı hiçbir sistemi kabul etmemeli, O'nu tek büyük İlah bilmeli, her tür noksan sıfatlardan münezzeh bilmeli. Sadece ve sadece O'na yakarmalı ve O'ndan istemeliyiz.

"Ey Rabbimiz, ey sahibimiz biz mü'min kullarına rahmet et, merhamet eyle, kâfir ve zalim kavme karşı yardım eyle biz mümin kullarına.

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Diğer Yazıları

Makaleler

Hava Durumu


VAN