DİKKAT! ŞİRK AMELLERİ YOK EDER

Hızır YILDIRIM

31-07-2018 11:07


"Andolsun ki sana da, senden öncekilere de vahyolundu ki: Andolsun, eğer Allah’a ortak koşarsan, muhakkak amelin boşa gider ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olursun” (Zümer Suresi 65)

Andolsun ki ey peygamberim, sana da senden önceki peygamberlere de biz aynı şeyleri vahy ettik. Eğer Allah’a ortak koşarsan, Allah’la birlikte başkalarını da dinler, Allah’la birlikte başkalarını da razı etmeye yönelir, Allah’la birlikte başkalarının yasalarını da uygulamaya kalkışırsan, kesinlikle bilesin ki tüm işlerin, tüm amellerin, tüm hayatın boşa gider ve hem dünyada hem de âhirette kaybedenlerden, eli boşa çıkanlardan olursun. Önceki elçilerine de, son elçisine de böyle vahy etmiş Rabbimiz. Eğer şirk koşarsanız, tüm amelleriniz boşa gider. Şirk tüm amelleri boşa çıkarır. Küfür tüm amelleri boşa götürür.

Rabbimizin peygamberine hitap tarzının sertliğine bakılırsa, bu meselenin gerçekten çok ciddi, gerçekten çok önemli bir mesele olduğunu anlıyoruz. Anlıyoruz ki bu konuda peygamber bile olsa gözünün yaşına bakılmayacaktır. Zira şahısların büyüklüğü, Allah’ın emirlerine teslimden geçer. Allah’ın emirlerine teslim olmayanlar kim olurlarsa olsunlar, Allah onların işini bitirir.

“Hayır; yalnız Allah’a kulluk et ve şükredenlerden ol.” (Zümer Suresi 66)

Sadece O’na kulluk et, sadece O’nu dinle! Sadece O’nun programını uygula! Hayatında O’nunla birlikte başka yetkililer kabul etme! Hayatının bazı bölümlerinde O’nu, öteki bölümlerinde de başka Rableri, başka efendileri dinleyerek şirke düşme! Yirmi dört saatinin tümünde sadece Rabbinin çektiği yere git, sadece Rabbinin istediklerini yap! Bazen yaratıcı olan Rabbini, bazen da başkalarını razı etmeye çalışarak müşrikçe bir hayat yaşama! Bazen  Rabbinin yasalarını, bazen  de başkalarının yasalarını uygulayarak, şirk içinde bir kulluktan yana olma peygamberim!

"İşte onlar, Rablerinin âyetlerini ve O’nun huzuruna çıkmayı inkâr edenlerdir. Bu yüzden amelleri boşa gitmiştir. Biz de kıyâmet günü onlar için hiçbir tartı kurmayacağız (onlara hiçbir değer vermeyeceğiz.)" (Kehf Suresi 105)

İşte bunlar Rablerinin âyetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden kimselerdir. Allah’ın kendilerine yol göstermek üzere gönderdiği kitabının âyetlerini inkar etmişler. Allah’ın âyetlerini örtmüşler, âyetleri gündemlerinden düşürmüşler, âyetlerden habersiz bir hayat yaşamışlar. Ve de ona kavuşacakları günü hesaplarına katmadan yaşamış-lar. Yaşadıkları bu hayatın sonunda kendilerinden hesap sorulma-yacak zannederek yaşamışlar. Onun için tüm amelleri boşa gitmiştir. Rabbimiz buyurur ki biz onlar için kıyâmet günü her hangi bir tartı da tutmayacağız. Onların amelleri asla değerlendirmeye tabi tutulmayacaklardır. Amellerinin hiç bir değeri olmayacaktır yâni. Ne yaparlarsa yapsınlar, isterse büyük, büyük ameller işlesinler, fabrikalar, yollar, köprüler yapsınlar, açları doyurup çıplakları giydirsinler değil mi ki tüm bu amellerinin yaptırıcısı Allah değil, hepsi boştur bunların. (Ali Küçük, Tefsir)

İşte şirk denilen hadise ne büyük sıkıntı!.. Şirki bilmeyen nasıl kendisini koruyacak? İnsan rahat Allah bizimi cehenneme atacak diyor! Kendisini rahat olarak cennetlik görüyor.  Kitapsız bir hayatı tercih etmiş, başkaların sözlerini daha önemser olmuş, sormuyor, sorgulamıyor söyledikleri doğrumu diye.

Ölümden sonra telafisi olmayan bir yoldayız.

Ben şirki bilmiyordum, başımızdakilere uyduk.

Geri gönder de şirksiz bir hayat yaşıyalım deme şansımız yok.

Ameller işlemek ve sevabını Allah'tan beklemek önemli, Allah'ı gereğince tanımayan O'nun kitabını hıfz etmeyen nasıl şirk belasından kendisini  kurtaracak?

Bilinçsizce ibadet edenin şirke düşmesi kaçınılmaz dır. Böylesinin durumu nehir yatağında bina yapmaya benzer.

Şirke düşenler için yani şirk içinde ölen kişi için mizan kurulmayacak ve cehennemi boylayacak. Allah'ı öfke halinde bulacak ve yüzlerine bile bakılmayacak. İşte şirk mikrobu  insanı böyle felakete sürükleyecek.

Ömrü boyunca yaptığı güzel ameller boşa gidecek. İmanın sağlamasını yapmazsa doğru mu iman ediyorum diye sorgulamazsa!... Allah bağışlar diye önemsemeyip savsaklayan imanını kontrol etmeyen insan yarın Ahiret te ne tür bir belaya düştüğünü görecek ama ne fayda!...

Ayetler arasında köprü kurdun mu, Nisa suresi, Lokman suresi ve daha niceleri; hele Nisa Suresi 48. Ayet:

"Şüphesiz ki Allah, kendisine ortak koşulmasını affetmez. Bunun dışındakini dilediği kimse için affeder. Kim Allah’a ortak koşarsa, şüphesiz ki büyük bir günah iftira etmiş olur." (Nisa Suresi 48)

Bu gibi ayetler çerçevesinde, şirk belasını iyi anlayıp korunmak gerekmiyor mu?

Ameller boşa gidecek, Allah affetmeyecek şirk üzere ölenleri.

Pekala şirk nedir?  Onu biraz anlamaya çalışalım.

Allah’ın ilâhlık vasıflarını Allah’tan başkasına vermektir. Şirk; tevhidin temeli olan “lâ ilâhe illâllah“ gerçeğinin dışına çıkmak, Allah’tan başka ilâh(lar) olduğunu inanç, söz veya eylemle iddia etmek, Allah’ın dışında ibâdet edilecek, duâ edilecek, gerçek anlamda güç ve kudret sahibi olduğunu kabul etmektir.

Şirk küfürdür, müşrik aynı zamanda kâfirdir. Şirk kavramı, insanların uydurdukları dinleri tanımlama açısından son derece önemli kavramlardan biridir.

Şirk koşanlar, yani müşrikler inançsız insanlar değildir; aksine, Allah'a inanan ama yanlış inanan, inancı tevhide aykırı olan ve Allah’ın yanında başka varlıklara da ilâh diye tapınan kimselerdir. (Ahmed Kalkan)

“Şirk, ümmetimin içinde zifiri karanlık bir gecede siyah bir taşın üzerinde yürüyen karıncanın ayak seslerinden daha gizlidir.” (İbn-i Mace : 2-1406).

YORUMLAR
  • Huseyi̇n Şaşmaz*uzun   01-08-2018 10:24

    "Andolsun ki sana da, senden öncekilere de vahyolundu ki: Andolsun, eğer Allah’a ortak koşarsan, muhakkak amelin boşa gider ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olursun” (Zümer Suresi 65) http://bredaholland.blogspot.com/2018/05/kafir-olan-degil-sirk-kosan-cehennemlik.html

Diğer Yazıları

Makaleler

Hava Durumu


VAN