VAHDET’İN ÖNÜNDEKİ EN ÖNEMLİ ENGEL

Yüksel YILMAZ

16-01-2018 04:27


Müslümanların hayat içerisinde varlıklarını korumak ve hissettirmek için güçlü olmaları gerekir ki bunun içinde birlik olmaları lazım. Lokal ve bölgesel çalışan müslümanlar en yakınlarındaki kendileri gibi çalışan müslümanlarla bile birlikte çalışamamaktadır. Lokal böyle olunca tüm çoğrafya da vahdet tabi ki zor olmaktadır. Bu birlikteliğin oluşmasına engel olan bana göre iki önemli konu bulunmaktadır. Birincisi bilgi kaynaklarına bakış, ikincisi nefsi hastalıklardır.

İlk dönemlerde de var olan bilgi kaynaklarına bakış iki farklı damarın çıkmasına sebep olmuştur. İkisinin de ortak noktası Kur’an vahyini asli kaynak kabul etmeleridir. İlk başvurulacak bilgi kaynağı Kur’an’dır. Ayrıştıkları nokta ise Kur’an vahyi dışında bir başka vahyin daha olduğu görüşüdür ki bu görüşe göre peygambere Kur’an dışı yani tilavet edilmeyen bir vahyin verildiğidir. Bu yüzden peygambere ait sahih hadisleri vahiy gören bu yüzden bilgi kaynağı olarak bağlayıcı kabul eden bir damardır. 

Bu bağlayıcılık mütevatir hadislerin inançta delil olması ile ayrışmalar daha da derinleşmektedir. Mütevatir hadis olarak geçen bilginin kesin ve inanılması gereken bir inanç esası olduğu görüşüdür. Bu yüzden nüzulü isa, mehdi, miraç gibi konulara inanmayan kişiler fısk ile itham edilmektedir ki birini fısk ile itham ederseniz onunla birlikte hareket etmeniz zaten çok zordur. Diğer damar ise Kur’an dışı bir vahyin olmadığını bu yüzden kesin bağlayıcı olan bilginin Kur’an olduğu, hadislerin ise peygamberin söylediği iddia edilen sözler olup kesinlik barındırmadığından bağlayıcılı da kesin değildir. Kur’an vahyi ile uyum içerisinde veya akla uygun ise bilgi değeri güçlenebilmektedir. Mütevatir hadis yerine Mütevatir uygulama olan sünnetin bağlayıcı olduğunu düşünmektedirler.

Şimdi bu iki damarın birlikte hareket edebilmeleri için farklı düşündükleri alanları öteleyip küfre karşı mücadele etmeleri beklene bilinir ama bu yaşanan tecrübelerle de sabittir ki başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu konuları ötelemek o kadar kolay değildir. Bu sorun yani bilgi kaynaklarına bakış açıları bir ara çözümle çözülmeden ilerlemek doğru değildir. Peki bu nasıl çözülecektir?

Tabi ki yıllardır çözülmeyen bu sorunu bir anda biz de çözecek değiliz ama bir fikrimiz var. Bu da her iki tarafın kendini diğer tarafın yerine koyarak islamı yeniden okumaya başlamasıdır. Bunu yaparken neye inandıysa inandığı şeyleri bilgi kaynaklarından tekrar tekrar kendisi bularak ortaya çıkarmasıdır. Her şeyi kontrol ederek, inceleyerek kendi gayret ve çabasıyla doğruya ulaşmasıdır. Tabi ki bu bir fikirdir ve uygulanma alanı bulmaya bilir ama davayı önceleyen şahsiyetlerin bu sorunu bir şekilde halletmeleri gerekmektedir. Bu samimiyet testidir ki hakikat ne ise ona tabi olmak müslüman için farzdır.

YORUMLAR
  • Huseyi̇n Şaşmaz*uzun   16-01-2018 12:36

    Kaidelerden başlamak gerekir.EŞYA BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA. Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb İnsanın kalkınması için külli fikre ve fikri kaideye ihtiyacı vardır…Bu fikir veya fikri kaide, eşya hakkındaki mefhumları verir… Eşya hakkındaki mefhumlar, insanın davranışlarını düzenler http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaideler-ve.html İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZIL... http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den.html Kuran ve sünnet bu günün insanının anlayabileceği ilim ve teknoloji ışığında tefsir, açıklama yapılması gerekir. Örnek olarak ilk baştaki la ilahe illallahı ele alalım. İlla Allah diyoruz da kimin Allah tarifini onaylıyoruz oraya bir bakalım. http://bredaholland.blogspot.nl/2017/11/onemli-onemli-onemli-kuran-ve-sunnet-bu.html Ben zaten cennetliğim...Kesin deliller ile http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/ben-saten-cennetligimkesin-deliller-ile.html EBEDİ HAYATTA KALİTELİ YAŞAM ELDE ETMEK İÇİN http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/insanligin-menfaatina-gerekli.html

Diğer Yazıları

Makaleler

Hava Durumu


VAN