İBRAHİM OLMAK, İSMAİL OLMAK

Yüksel YILMAZ

22-09-2016 09:51


İbrahim olmak,

Allah’a verdiği sözü/ahdi tutmak demektir.

İsmail olmak,

Allah’ın verdiği emre/hükme boyun eğmektir.

İbrahim olmak,

Allah’ın verdiklerinin imtihan olduğunu bilmektir.

İsmail olmak,

Ölümü ve hayatı verenin Allah olduğunu bilmektir.

İbrahim olmak,

Allah yolunda sevdiklerinden vazgeçebilmektir.

İsmail olmak,

Allah yolunda kurban olabilmektir.

İbrahim olmak,

Emanetleri sahibine iade edebilmektir.

İsmail olmak,

Emanetin gereğini yerine getirmektir.

İbrahim olmak,

Bedel ödemektir, vermektir.

İsmail olmak,

Bedel ödemekten, vermekten korkmamaktır.

İbrahim olmak,

Allah’ın tarafında/fırkasında yer almaktır.

İsmail olmak,

Allah’ın tarafında yer alanlarla olmak ve onun yolunda can vermektir.

İbrahim olmak,

Korkulara kafa tutmaktır.

İsmail olmak,

Korkularından sıyrılmaktır.

İbrahim olmak,

Zorluk ve sıkıntı duymamaktır.

İsmail olmak,

Zorluk ve sıkıntılara aday olmaktır

İbrahim olmak,

Zulme, şirke, küfre karşı dik durabilmektir.

İsmail olmak,

Dik duranlarla birlikte yürümektir.

İbrahim olmak,

Vazgeçebilmek, ayrılabilmek, bırakabilmektir.

İsmail olmak,

Vazgeçmeye, ayrılmaya, bırakmaya hazır olmaktır.

İbrahim olmak,

Kim olduğunu unutmamaktır.

İsmail olmak,

Kim olduğunu bilmektir.

İbrahim olmak,

Benlikten, hevadan uzak olmaktır.

İsmail olmak,

Kendini, benliğini feda edebilmektir.

İbrahim olmak,

Kâfir ve zalimlere savaş açmaktır.

İsmail olmak,

Kâfir ve zalimleri dost/veli edinmemek/sevmemektir.

İbrahim olmak,

Büyüklenenlere karşı Cihad etmektir.

İsmail olmak,

Allah’u Ekber dedikten sonra büyüklenmemektir.

İbrahim olmak,

İlahlık taslayanlara haddini bildirmemektir.

İsmail olmak,

Haddini bilmeyenleri ortaya çıkarmaktır.

İbrahim olmak,

Allah yolunda çalışmaktan mücadeleden kendisini hiçbir şeyin engelleyemediği kişi olmaktır.

İsmail olmak,

İbrahimleri örnek almaktır.

İbrahim olmak,

İşini, eşini, aşını, malını Allah’a tercih etmektir.

İsmail olmak,

Tercih noktasında Allah’a teslim olmaktır/tercih etmektir.

İbrahim olmak,

Mücadelede önde gitmektir.

İsmail olmak,

Önde gidenlerin peşinde gitmektir.

İbrahim olmak,

Allah yolunda gözü kapalı gidebilmektir.

İsmail olmak,

Allah yolunda gözünü kapatabilmektir.

İbrahim olmak,

Dünya ateşine atılmaktan korkmamaktır.

İsmail olmak,

Dünya ateşine yürüyebilmektir.

İbrahim olmak,

Zalimlerden, kâfirlerden korkmadan mücadele etmektir.

İsmail olmak,

Zalim ve kâfirlere, karşı durabilmektir.

İbrahim olmak ve İsmail olmak, kolay değildir.

Ya İbrahim oluruz ya İsmail ya da…

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Diğer Yazıları

Makaleler

Hava Durumu


VAN