IRKÇILIĞIN FARKLI GÖRÜNTÜLERİ

Ahmed KALKAN

10-06-2020 12:30


GÖRÜNTÜ 1)

Amerika’da George Floyd, 25 Mayıs 2020’de gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmasına rağmen zenci olduğu için insan yerine konulmayıp ırkçı polis ölümüne sebep olmuştu. Başkan Trump da ırkçı söylemleriyle zencileri ayaklandırmış oldu.

GÖRÜNTÜ 2)

Irkçılık Dâvâsını İlk Başlatan Şeytandır: Bilindiği gibi İblis, Allah'ın Âdem'e secde emrine itaat etmedi. Gerekçe olarak da kendisinin ateşten, Âdem (a.s.)'in de topraktan yaratıldığını gösterdi. Bu, kendi elinde olmayan yaratılışında maddî özelliklere itibar etmek, yani ırkçılık yapmaktı. İblis'in bu üstünlük ölçüsü geçersizdir. Kişiye değerini kendi hammaddesi veya soyu değil; Allah'ın koyduğu ölçü verir. O yüzden ilk ırkçı, şeytandır. Irkçılık ve soy üstünlüğü iddiası, şeytanî bir mantıktır; ins ve cin şeytanlarının ortak zihniyeti…

GÖRÜNTÜ 3)

Bu ülkenin bazı yöneticileri, ırkçılığı inanç esası gibi yaymaya çalışır: "tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak" derler. Hâlbuki tevhid ehli müslümanlar, ırkçı söylemleri reddederek kutsal olanları belirleyenin sadece Allah olduğunu kabul eder ve İslam inancının gereği olarak farklı şeyleri tek kabul edip tüm dünyaya o hakikati ilan etmeye çalışırlar: "Tek ilâh (Allah), tek kitap (Kur'an), tek ümmet (tüm müslümanlar), tek hüküm (Kur'an kanunları)."

GÖRÜNTÜ 4)

Bu ülkenin bazı insanları, yöneticilerine ve cinden olsun, insten olsun büyük şeytanlara uyarak ırkçılığı bayraklaştırıyor: “Kahrolsun Suriyeliler! Onlar yüzünden Türk halkı iş bulamıyor, fakirleşiyor. Gitsinler memleketlerine!” diyor. Kürtlerin kimliklerini, kültürlerini ve dillerini tanımıyor, onların Türklerle eşit olamayacağını düşünüyor.

Ve… hiçbir irtibatı olmadığı halde siyahî/zenci düşmanlığı yapıyor: Kara kedilerin, siyah renkli köpeklerin cin/şeytan olabileceğini düşünüyor. Ne kadar uğursuz, şom, utanç verici husus varsa, onu zencilerin rengine atfediyor: Karabasan, kara yazı, kara talih, kara haber, kara cahil, kara ses, kara kış, kara leke, kara dinli, kara düzen, kara para, kara liste, karasinek, karaborsa, alnı kara, yüzü kara, yüz karası. Yine olumsuz şeylere kara adlar veriyor: Karaltı, karalama, karamsar, karanlık, karakol, kara nokta gibi.

Arapları da ırkçılık belâsıyla zenci kategorisine koyuyor: Çözümlenemeyecek kadar karışık durum için “arapsaçı” der. Meselâ eşyaların düzgün değilse, “Arapsaçı gibi karmakarışık” demeyi tercih eder. Bir şeyin doğruluğuna inandırmak için kendisi açısından çok büyük yemin eder: “Arap olayım!” Bırakın Arap olmayı, Arabın yüzünü görmek bile uğursuzluktur. O yüzden “Ne Şam’ın şekeri, ne Arabın yüzü” der. Siyah renkli köpeği çağırırken “Arap Arap” diye seslenir. Zaten köpeğin adı da “Karabaş”tır. Yine, siyah renkli ineği veya kara öküzü “Arap Arap!” diye çağırır.

Yani, Kur’an’dan uzak olan câhiliyye insanı, ne zaman ve nerede yaşarsa yaşasın, şeytanın yolunu takip ederek ırkçı bakışın fıtratını bozmasına yardımcı olur.

KUR'AN PENCERESİNDEN GÖRÜNTÜ

Kur'an'a göre üstünlük takvâda (49/Hucurât, 13), ilimde (39/Zümer, 9) ve cihaddadır (4/Nisâ, 95). Kim, kendi aslını, soyunu, ırkını başkalarına karşı bir üstünlük sebebi sayarsa, onda İblis/şeytan anlayışı var demektir. İblis, bu yanlış çıkarım sonucu Rabbine karşı büyüklük taslayıp isyan ettiği gibi, her çeşit ırkçılık da büyüklenmeye ve isyana yol açan tehlikedir.

Kur'an, mü’minlere, kendi akrabalarınız aleyhine bile olsa adâletten ayrılmayın diye emretmektedir (4/Nisâ, 135).

Mümin, diğer insanları Âdem’in çocukları olarak insanlıkta eş, mü’minleri dinde kardeş bilir. Diğer insanlar da inanmasalar bile Allah’ın kullarıdır. Hepsi de bir ana-babadan dünyaya gelmiştir, hepsi de hukuk önünde eşittirler. İnsanların doğuştan sahip olduğu bütün özellikler Allah’ın onlara verdiği fitrat (yaratılış)tır. Kimse kendinde olan bu yaratılış özelliğinden dolayı başkasına karşı üstünlük taslayamaz. Kimin hangi ana babadan dünyaya geleceği, hangi ülkede/vatanda doğacağı ve hangi ırktan olacağı kendi elinde değildir. İnsanın elinde olmayan ve kendi seçeneği ve irâdesinin dışındaki şeylerden dolayı fazilet veya eksiklik sözkonusu olamaz.

Bir müslüman, İslâm düşmanı akrabasından nefret ederken; Habeşli Bilal’ı sever. Allah’ın indirdiğiyle hükmetmeye yöneticileri kendi ırkından olduğu halde sevmezken, meselâ zenci Muhammed Ali’ye sevgi besler.

VE İKİ SONUÇ

Kendileri ırkçılık yapanlar, başkalarının ırkçılığına itiraz bile edemezler, edemiyorlar.

Diğerleri insanları kandırır; ırkçılığı sadece İslâm önler.

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Diğer Yazıları

Makaleler

Hava Durumu


VAN