FANATİZM

Yasin AYDOĞAN

29-08-2015 10:09


Fanatizm : Yüksek sempati ve sevginin, bir topluma mal olmuş marka, malın üzerinde yoğunlaşması olarak tarif ediliyor.

Bu manada fanatik de fanatizme tarafdar olan, kendisini bu yoğunluğa kaptıran kişi oluyor.

İslami literatürde biz buna taassub diyoruz.

Yani mutaassıb fanatik.

Taassub da fanatizm oluyor.

Sure-i Feth ayet 26'da şöyle buyurulur : 'O zaman inkar edenler, kalplerine taassubu, cahiliyet taassubunu yerleştirmişlerdi.'

Öfke dolu taraftarlık, tarafgirlik anlamına gelen cahiliye hamiyetinden anlıyoruz ki aşırı taraftarlık, bağnazlık, bağımlılık zemmedilmiş-kınanmış-reddedilmiştir.

Fanatizm bağımlılık, bağnazlıktır. Yani yobazlıktır.

Bağlılık tasvib edilmiş ancak bağnazlık-bağımlılık asla onaylanmamış aksine kınanmıştır.

Fan kulübler var.

Fan hayran demek.Fan kulüb de hayranlar kulübü.

Bazı kesimlerin hayran oldukları, şöhret sahibi bir şahıs(lar) için tesis ettikleri kulübler bunlar.

Bu bazen bir sanatçı olur bazen topcu-popcu v.s.

Bir maddeye alerji duyan birinin cildi üzerinde yapılan deneyde, alerjen madde o şahsın cildi üzerine konulduğunda vücuttaki değişimlere bakalım :

nabız değişiyor,

deri buruşuyor,

cild kızarıyor,

gözbebekleri büyüyor,

nefes alışveriş değişiyor,

tepki veriyor.

Tüm bunlar fiziki değişimler. Tabii sahip olunan bağımlılığın, psikolojik altyapının tezahürleri dışavurumları olarak ortaya çıkıyor.

Yani fanatik kişi böyle tepkilere uyarlanmış bir tip olarak karşımıza çıkıyor.

Neden?

Çünkü bağımlı-bağnaz.

Bağlı değil.

Bağlılık irade ile aklederek, isteyerek, düşünerek, seçerek belirlenirken, bağımlılık da(fanatizm de) bunların hiç biri yok.

Bu nedenle fanatik, kendi bağımlılığı dışında bir renge sembole şekle vs asla tahammül etmez.

Nelerin fanatizminden bahsedilebilir?

1.Futbol fanatizmi

2.Marka fanatizmi

3.Müzik fanatizmi

4.Tüketim fanatizmi

5.Parti fanatizmi

6.Mezhep fanatizmi

7.Lider fanatizmi

8.Cemaat fanatizmi

9.Irk-ulus fanatizmi

10.Sevgi fanatizmi

daha da açılabilir veya özet başlıklara dönüştürülebilir.

fakat bunların fanatiği asla bunları tartışmaz, tartışmaya açmaz.

Bu maddelerde bahismevzuu olan konularda fanatik,

takımını,markasını,popcusunu,partisini,mezhebini,liderini,cemaatini,ırkını,sevdiğini asla tartışmaz, sorgulamaz, yargılamaz, teste tabi tutmaz. Çünkü hayrandır ve onun için o, olmazsa olmazdır.

O markayı ne bahasına olursa olsun alır. İmkanı olmasa da bulur, buluşturur sahib olur.

O sanatcı, futbolcu, lider, cemaat, ırk,sevgili uğruna ölür.

Bağımlı ya!

Fanatizmde neler var bakalım : 

Düşmanlaştırma

Dışlama

Sevimsizlik

Aşırılık

Hoşgörüsüzlük

Katılık

Karşıtlık

Şiddet.

Fanatizmin biraz daha uçta olanına ne deniliyor ? Holiganlık.

Stad yakanlar, balta, sopa, satır ile meydana çıkanlar ve daha neler.

Fanatizm gözü kör eden bir hastalıktır.

Bu illete yakalanmış çok insan var.

Model, örnek şahsiyet hz.Peygamber reçeteyi yazmış.

'Her taassub (fanatizm) reddedilmiştir.'

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Diğer Yazıları

Makaleler

Hava Durumu


VAN