BÜYÜME HIRSI

Yasin AYDOĞAN

13-02-2013 14:52


Büyümek, Şanı Yüce Rabbimiz'in hayata, eşyaya, varoluşa dair koyduğu muazzam, mükemmel bir yasadır.
 
Kimse bu yasayı değiştiremez, değiştirmeye güç yetiremez. Sünnetullah gereği her şey büyür. Her doğan, gelişir, büyür ve ölür.
 
Yasa bu.
 
Dikkat ! ne kadar büyüse bir gün ölür.
 
Burada bize düşen, varoluş için konulan bu yasanın, doğal, tabii yapısını iyi bilmek, iyi kavramaktır. Bu yasaya dışarıdan müdahale etmemek, yasanın tabii akışına müdahil olmamaktır.
 
İnsan, bu yasanın tabii akışını bozabilir mi?
 
Bazı durumlarda evet. İradesini kötüye kullanır, müdahale eder ve bozar.
 
Daha fazla kazanma, sahip olma hırsıyla, büyütmek istediği şeyin kimyası ile oynar. Yapısını bozar, büyütür ama başına bela alır. Sebzelerden bir örnek, patlıcanın yapısı ile oynar, kol boyu patlıcan alır. Terazide yer tutar, göz doldurur, ağır gelir, fazla kazanır (daha doğrusu kazandığını sanır) ancak plastik bir maddeyi yer gibi çiğner, yer yutar, tad lezzet alamaz, tad lezzet bulamaz. Hatta kansere yol açar. Bir çok rahatsızlığın, hastalığın baş müsebbibi olur.
 
Daha fazla büyüme husunda insanın hedef edindiği ve elde etmek için çırpındığı şeylerin başında 1.Servet
2.Şöhret geliyor.
 
Servette ve şöhrette çok büyümenin gerekliliği, yaşadığımız çağın egemen güçleri tarafından model olarak sunuluyor insanımıza. Sinema filmleri, diziler, yazılı görsel dokümanlar sürekli bu yönünü gıdıklıyorlar insanların.
 
İhtiras, terbiyesiz hırstır. Yani Allah'tan kopmuş hırstır. 
 
Çünkü terbiyeli Rab'li, terbiyesiz Rab'siz demek. Hırs, Rabbimizin bize ihsan ettiği, hayatı temin eden bir duygudur. İlahi bir nimettir.
 
Hırs sahibi olmakta sorun yok ama ihtirasta sorun çok.
  
İnsan büyüyünce bazı şeyler küçük kalmıyor, kendiliğinden büyüyor. Fakat biz, bu bahsedeceğimiz şeylerin küçük kalacağı zehabına kapılıyoruz. Haliyle gözden kaçırdığımız bu hususlar yüzünden hesaplarımız alt üst oluyor-olabiliyor.
 
İnsan büyüyünce büyüyen şeylere bakalım.
 
1.Sorumluluk büyüyor.
 
2.Hesap büyüyor.
 
3.Meşguliyet büyüyor.
 
4.Risk büyüyor.
 
5.Ceza büyüyor.
 
Bunlar büyümese, aynıyla küçük kalsaydı hiç bir problem olmayacaktı ama öyle olmuyor.
 
-Sorumluluk büyüyor. 
 
Küçüğün sorumluluğu ile büyüğün sorumluluğu aynı değil. Ne kadar büyürse insan, o oranda sorumluluk da büyüyor. Bunu hayatın her yönüne teşmil edebiliriz. Servet açısından da şöhret açısından da bedeni-fiziki açıdan da büyüseniz aynı. Büyüyünce sorumluluk küçük kalmaz büyür. 5 milyonunuz varsa sorumluluğunuz ile 5-100-500 milyarınız olduğunda sorumluluğunuz asla aynı değil. Bir yerde işçi-memur iken sorumluluğunuz ile patron-amir olduğunuzda sorumluluğunuz bir değil.  5 yaşın sorumluluğu ile 25-45-60 yaşın sorumluluğu aynı değil. 
 
-Hesap büyüyor.
 
Küçüğün hesabı parasal gücü, statüsü, yaşı kadar, büyüğün hesabı da kendi parasal gücü, statüsü, yaşı kadar.
Biz bu örneklerden yola çıkarak meşguliyet, risk, ceza maddelerini de düşünebilir-değerlendirebiliriz.
 
Bizim unutmamamız ve asla gözden kaçırmamamız gerekli husus şudur:
 
Büyüyelim ama büyümenin yasasını koyanı unutmayalım.
 
Büyüyelim ama En Büyüğü, Tek Büyüğü (Allah) unutmayalım, ne kadar büyüsek de küçük-kul olduğumuzu unutmayalım.
 
Büyüyelim ama ilahi yasayı, bu yasanın gereklerini dikkate alarak büyüyelim. Kontrollü, hazmederek, sindirerek büyüyelim.
 
Büyüyelim ama büyüme hırsına kapılmayalım.
 
Büyüyelim ama şairin dediği gibi diyelim:
 
"Büyüksün Allah'ım büyüksün büyük, büyüklük yanında kalır çok küçük."
 
Büyümenin yasasını unutmadan büyürsek sorun yok
 
O zaman büyüyen bizim için nimet olur.
 
Kur'an Hz. Davud, Hz. Süleyman (a.s.) ve diğer salih kullar üzerinden verir örneği.
"Haza min fadli Rabbii" Bu sahip olduğum her şey, Rabbim'in fazlındandır diyorlar hepsi, her zaman.
Mesele budur.
 
Her namazda ihram tekbiri (diğer adı iftitah) alıyoruz ya! aslında şunu söylemiş oluyoruz : Allah'ım, sen en büyük, tek büyüksün, seni ve senin büyüklüğünü hiç unutmayacağım, sahip olduklarımın tümüyle senden olduğunu, ancak seninle, senin desteğinle-nusretinle başardığımı asla unutmayacağım. 
 
Bu bilinçle büyürsek sorun yok.
 
1.Adalet büyür.
 
2.Maneviyat büyür.
 
3.Ehliyet-liyakat büyür.
 
4.İmkan büyür.
 
5.İnfak büyür.
 
6.İtaat büyür.
 
7.Sadakat büyür.
 
8.Ödül-mükafat büyür.
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Diğer Yazıları

Makaleler

Hava Durumu


VAN