MODERN PUTPERESTLİK: FUTBOL FANATİZMİ

Mehmet PAMAK

13-05-2012 14:27


 

Ülkedeki zulümlerin kanıksanması hedeflendi

Yapılan zulüm, sömürü, sorgulanmasın istendi

 

Çok tedbirler alındı, mazlumları uyutmak için

Hep manipülasyon yapıldı, halkı susturmak için

 

Bu sebeple, muhalefet bölünüp, parçalandı

Taraflar kışkırtılarak, düşmanlık kamçılandı

 

Bazen bu oyun, muhalifi böl yönet fitnesiydi

Bazen de, kitlenin afyonu putçuluk sevgisiydi

 

Medyaca pompalandı, sapkın “tele vole” kültürü

Kitleler aldatılıp, kamufle edildi sömürü

 

Egemenler, hep  porno, müzik, futbolu kullandı

Fanatizm tahrik edildi, kitleler oyalandı

 

Genç nesiller, diskolara, statlara dolduruldu

Hak, adalet duyguları, buralarda solduruldu

 

Futbolun arkasında, tüm vurgunlar saklandı

Kitleler coşturularak, “kara para” aklandı

 

Modern ilahlar üreterek, saptılar paganizme

Bu putlarla uyutup, taze kan aldılar faşizme

 

“Futbolda mubahlığı”, kullansa da tağutlar

 Ham madde masum diye, meşrulaşır mı putlar?

 

Kitle ,“ilah”dedi; futbolcu, müzikçi, pornocuya

Kör taassupla taptılar, “sanatçı”ya, futbolcuya

 

Tüm bu alanlarda, bir “ insan dışılaşma” yaşandı

Fıtratlar bozuldu, zulme ait eğlenceler kutsandı

 

Her “takım” bir ilahtı,“milli takım”en büyük ilah

Halkı uyutmak için kullanılan, en etkin silah

 

Her futbol ayini, yol açar pek çok hak ihlaline

Küfür ve şiddet hakim olur, taraftarın haline

 

Fanatik futbola tapınır, uğrunda kan dökerek

Bu ayinde uyuşup rahatlar, sorunları örterek

 

Oysa dayatılan, sömürü, zulüm, suiistimaldi

Sorgulama ve direnişse, beklenen ihtimaldi

 

Bu potansiyel enerji, hep toprağa verildi

Boşluğa bağırtıp, sövdürüldü, deşarj edildi

 

Nice zaman, enerji israf oldu, bu “boş iş”te

“Popüler kültür”, hep destek çıktı, zalim faşiste

 

Aile rızkını maça verir, fanatik ahmaklar

Şikeyle aldatılır, şuurunda olmaz salaklar

 

Asgari ücretliler destekler, milyonluk transferi

Soygun ve kumara destek verdiğini bilmez hiçbiri

 

Sonuçta sistem ve kulüp önderleri götürür malı

Daha nice pisliği örter, sahalardaki çim halı

 

Mekke müşriklerinin, alkış ve gürültüydü ibadeti

Futbol putperesti, tercih eder küfür ve şiddeti

 

Kuşatmış tüm toplumu, putçu cahiliye kültürü

Sokakta, meydanda terör estirir, zelil bir sürü

 

Mü’min, Allah’tan daha fazla sevemez hiçbir şeyi

Futbolist, takımını sevip, uğrunda yapar her şeyi

 

Kulübü için, Rabbin her yasak ettiğini yapar

Söver, döver ve kan döker, böylece ona tapar

 

Bu kitlenin Allah’ına sövseler, onu hoş görür

Kulübüne yan bakana ise, şiddetle tepki verir

 

Kimi, “sana tapıyoruz” der, sanatçı “ilah”ına

Kimi de, “ibadet ediyoruz” der, futbol takımına

 

Futbol, müzik ve porno, hepsi kitlelerin afyonu

Sorgulama, itiraz ve direnişin hazin sonu

 

Ulusalcı kirlilik de, bu amaçla kullanıldı

Ulusçu teşvik ve tahrikle, gündemler saptırıldı

 

Milli takım uğruna, başörtülü de sokağa koşar

Zalimine aşık olur, ulusal bayrakla slogan atar

 

 

Ulusal bayrak ve marşlarla, baktırdılar cambaza

Zulmettikleri mazlumu da, düşürdüler açmaza

 

Sömürücü sermaye, mafya futbolun hamisiydi

Tüm  takımlar, sömürü ve soygunun şemsiyesiydi

 

Franko, kırk yıl diktatörlükle yönetti, İspanya’yı

Başarmıştı, stadyumları beşik gibi kullanmayı

 

Zulüm, sömürü çoğaldıkça, arttırılır stadyumlar

Nefislere hitap eden azgınlıklar ve podyumlar

 

Ne kadar çoksa, zulüm, sömürü ve mazlumlar

O kadar çok yapılır, beşik misali stadyumlar

 

Büyük stadyumlar yapıldı, fukara çok ülkede

Çok paralar harcandı, açık büyükse de bütçede

 

Çünkü bunlar, bir beşik rolü oynardı tüm kitlelere

Uyutur, oyalar, zulmü unutturur ezilenlere

 

Ezilenler, ezenlerine öykünüp, zulme sapar

Ahmakça aldanıp, zalimin yaptığı putlara tapar

 

Statüko, putçu fanatizmle oyalar kitleleri

Bu din afyondur, fark edilmez sistemin hileleri

 

Gözü dönmüş fanatik azdı, sokaklarda zulüm var

Putperest bir toplum sahnede, vicdanlarda ölüm var

 

Müslümanım diyen bile, müntesibi olmuş bu putun

Ey kurtuluş isteyen! Yalnız Allah’ın ipine tutun

 

"Ezenler, Ezilenleri Modern Putlarla Oyalar" adlı şiirinden... 

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Diğer Yazıları

Makaleler

Hava Durumu


VAN