Kitap tanıtımı: "Allah Hayatımızın Neresinde?"

Ma’ruf Yayınları'nın okuyucuyla buluşturduğu, Kur'ani hakikatlerin insanlarla buluşmasına yönelik eserlerden biri de Hasan Eker'in "Allah Hayatımızın Neresinde?" adlı eseri. Kitabı kısaca tanıtmaya çalışacağız...

13-09-2017


Servet Karadeniz / İslam ve Hayat

Hasan Eker'in kaleme aldığı "Allah Hayatımızın Neresinde?" adlı kitabın tanıtımına geçmeden önce şu sorularla baş başa bırakmak isterim sizi.

-Allah kim?

-Allah’ı sever misiniz?

-Sevginizi nasıl gösterirsiniz?

-O'nun söyledikleri hayatınızın neresinde?

Bu sorular aslında insanın kendisini tanımasıyla yani fıtratıyla baş başa kaldığı vakit cevaplamak istediği sorular ve buna benzer soruları dâhil edersek arayışa yönelmesidir.

Bu yönelişe yönelik çabalar bazen emperyalist güçlerce bastırılmak istense de fıtrat arayışları engellenemediği için bu tağuti güçler bu arayışı farklı şekillerde manipüle edip arayışların sonuçlarını kendi lehine çevirmektedirler.

Ma’ruf Yayınları'nın okuyucuyla buluşturduğu, Kur'ani hakikatlerin insanlarla buluşmasına yönelik eserlerden biri de Hasan Eker'in "Allah Hayatımızın Neresinde?" adlı eseri. Kitabı kısaca tanıtmaya çalışacağız...

Eserimiz 13 bölümden oluşuyor. Her bölüm diğer konularla irtibatlı olup kısa, kendi konusunu izah eden makalelerden müteşekkildir.

Bölümlerin kısaca anlatmak istediği asıl mesaja geçmeden bu eserin yazılış amacını da yazının başlangıcında belirttiğim sorulara paralel olarak yazarın Önsöz ve Sonsöz bölümünde şu şekilde anlatmaktadır.

Önsöz bölümünde yazar diyor ki; ‘’Bu kitap günümüzde çok sorunlu olan insan-Allah ilişkisini esas alıp vahyin rehberliğinde Allahı doğru bir şekilde tanımasına ve On’unla doğru bir şekilde ilişki içinde yaşamasına katkı olsun diye ortaya konulan bir çabanın ürünüdür

Sonsöz'de de bu söylemlerine ek olarak ‘’Bir insan için hayat bilinçli olarak Allahın farkına varıp Onunla doğru bir ilişki içerisinde yaşamaktadır. Ta ki ona kavuşuncaya dek. Bugün insan Allah ilişkilerine bakıldığında ciddi sorunların olduğu görülmektedir. Tabir yerindeyse yer ile gök arasındaki irtibat büyük oranda kopmuştur. Bu kopuş her geçen gün hızlanmakta ve derinleşmektedir…’’ söylemini birkaç sayfa ötedeki bu paragraf ile birlikte okursak  ‘’Allahtan uzaklaşma insanın kendinden uzaklaşması ve kendinden yabancılaşmasıdır. Allah yöneliş ise fıtratın akışıdır ve doğal/olması gereken bir olaydır.’’diyerek meramını anlatmıştır.

Kitabımıza kısaca göz gezdirdiğimizde şu özelikleri aktarabiliriz:

1. Bölümde Allah hayatımızın neresinde başlığıyla elen alan yazarımız kitaba da bu başlığı vererek diğer makalelerde ki konu bütünlüğünü sağlayabilmiştir. Bu bölümde yazarımız insan Allah ilişkilerine bakıp zihinlerde tasavvurları başlıklar altında açıklayıp insanları sorgulamaya sürüklemiştir.

2. Bölümde toplumda var olan ama sürekli yanlış anlaşıla gelen bizler niçin neden ve nereden yaratıldık, Allahın ihtiyacı var mı idi da bizi yaratma tarzındaki sorulara cevaplar verip aslında sorulan sorulara tersten bir bakış açısı kazandırıp bir de toplum pratikliğinde güncel örnekler vererek kişileri bilgisiyle doyurabiliyor.

3. Bölümde Din kirliliği adını verdiği makalesinde dine saldıran İslâm düşmanların gerekse din adına dini tahrif edenlerin metotlarını başlıklar altında vererek kısaca açıklamaya gitmiştir.

4. Bölümde Niçin birbirimize tahammülümüz kalmadı adlı bölümünde kendisini İslâm dairesinde gören insanların birbirine ötekileştirip, dışlandırma sebeplerini yine başlıklar altında okuruna basit örnekler ışığında sunuyor.

5. bölümde Kur'an kardeşliği verdiği bu bölüme birkaç kelâm bizde eklemek isteriz. Galiba en büyük eksikliğimiz bu olsa gerek. Herkesin kafasında oluşan bir soruna yönelik bunca ayetlere ve siyer kesitlerindeki örneklere rağmen neden başaramadık dediğimiz kardeşlik hukukunu günler çok olsa da belki yazarın en güzel tespitlerinde bir tespit şuana dek bize anlatılan iman kardeşliği, İslâm kardeşliği adındaki birlikteliklerin okunan kitaplar âlimler görüşler etrafında toplandığı dillendirmesidir. Yazar bu birlikteliklerin asıl merkezinde yeni bir tanımlama getirerek süregelen kardeşlik durumlarının oluşturduğu alt yapıyı farklı bir merciye kaydırarak çözümün bununla geleceği inancı veriyor. Bu söylemi de tırnak içinde söylemek ta isterim İman İslâm ve Kur'an kardeşliği aslında hepsi aynı olmakla beraber zihin dünyaların inşasında bu hukuklar farklı oturtulduğu için aynı mezhepte olmayanlar maalesef dışlanabilirken Kur'an Merkezinde ‘’Kuran Kardeşliğinde’’ buluşanlar ise bu durumu daha rahat atlatabilirler.

6. Bölümde Atalarımızı üzerinde bulduğumuzu yola dair başlıklı yazısında kitabın en geniş hacimli sayfasını barındıran bölüm kişilere bulunduğu yaşam merkezlerini sorgulamaya yönelik yaklaşımlarıyla dünya tarhı dinlerini ve İslâm dairesinde olduğu düşünülmüş olan birçok uygulamayı diğer dinlerdeki yerlerini konumlarıyla karşılaştırmalı vermiştir. Yazarımız bu tespitlerine atfen inandığımız inanç değerlerini gözden geçirip, düşünmeye tekrar tercih yapmaya sevk etmiştir.

7. Bölümde Ölüm-Zaman-Ahiret ismini verdiği bu bölümde ölüm olayının esrarengiz boyutuna teslim oluşu ve ayetlerle giriş yaptıktan sonra ölümün bize nasıl bir çağrı uyandırması gerektiğini açıklıyor. Bundan sonra Bakara süresi 259 ayet üzerinde ‘’Zaman kavramı ve Ölüm’’ ile ilişkisini ele alıp kafalardaki zamanın görecelik durumunu ayetler ışığında okuyucusuna sunuyor. Ayrıca bununla beraber kabir hayatının var olup olmaması hususunda toplumdaki inançların temellerini masaya yatırarak sahih bilgiyi okuyucularına sunduktan sonra söz sözü Rabbimizin Haşr süresi 18 ayetindeki ilâhî çağrı olan ölüme hazırlık bilinciyle bu bölümü de kapatıyor.

Yazarımız küçük hacimlerde ele aldığı bu konularda, toplum inanışlarındaki en büyük sapmaların alt yapısından tutalım da bu alt yapıyı oluşturan düşüncenin beslendiği kaynakların analizini birer birer yapmasıyla zihinlerdeki tabuları yıkmakta başarılı olabiliyor.

8. Bölümde ise yazarımız yine toplumda aşırı bir şekilde suiistimal edilen bu dinde ki çıkar algısını ele alıp; aslında olmaması gereken bir tutumun bu halde olmasının sebebin ahiret inancıyla ilgili bir durum olduğunu söylemektedir.

9. Bölümde de Kurana göre kâfir olmak nedir? Başlıklı yazısında Kâfir kavramına hayatımızda sürekli karşılaşabileceğimiz bir durumdan örnek sunup ayetler paralelinde Kâfire yüklenen anlamı açıklamaktadır. Bu sınırlar dâhiline girmemek için uyarılarını da çok yalın aktarabildiğine şahitlik etmekteyiz.

Siret kesitinden aldığı bir olay ve bu olaya atfedilmiş ayetleri zihinlere hatırlatarak bizi yaşanmış olaylara sürükletip o günün canlı tanığıymışız gibi sanki ayetlerin bizi indiği havasını veriyor. Sık sık uyarılarla geçen bölümden bu algı oluşabilmektedir; Bizler acaba ayetin indiği o dönemin azgın müşrikleri konumuna düşebiliyor ve kendimizi canlı tutabiliyor muyuz dedirtebiliyor. Bu endişeyi aşılatan Kitab; kendine has sorgulatan özelliğini ortaya koyup kişiyi tercih yapmaya sevk ediyor.

Konformonizm ve dindarlık başlığı altında açtığı bu bölümde de geçmiş yıllarından imkânsızlıkların iman ile ve bugünün dayatması olan aslında da kendisine yeni bir yaşam şekli oluşturan Konformonizm ile iman ilişkisini karşılatılıp geçmiş kıyasla sınıfta kaldıklarını ve bu noktada tekrar dirilmeleri gerektiğini söylemektedir.

12. Bölümde yazarımız Allah’a din öğretmek adındaki bu bölümünde kısaca günümüz Müslüman bireylerdeki İslâm tasavvurunun farklılıklarını ve sonuçlarını dillendiriyor.

Son bölümde de yazarımız ile öğrencisi arasında geçen diyalog usulünde, Öğrenicinin kafasında yaratılma sebepleri, neden niçin, ihtiyaç mı vardı tarzındaki fıtrî arayış sorularının cevaplanması şekliyle bize aktarıyor.

Sonsöz kısmında yazarımız sözünü şu şekilde tamamlayıp kişiyi kendisiyle baş başa bırakmaktadır:

‘’Bu hayatın fitnesinde nasıl kurtulacağız? Gerçektende derin bir yara. Bu yüzden tedavisi zor ve uzun sürer. Fakat çok tesirli bir ilâç var. O da ölüm terapisidir."

Ölüm terapilerinizin artması duasıyla…

Kitabın Künyesi

Adı: Allah Hayatımızın Neresinde?

Yazar: Hasan EKER

Yayın Evi: Ma’ruf Yayınları

Sahife: 222

Basım Tarihi: Haziran 2017

İletişim: marufyayinlari.com

Etiketler : #Kitap   #tanıtımı:   #Allah   #Hayatımızın   #Neresinde?   
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
İlginizi çekebilecek diğer haberler

Makaleler

Hava Durumu


VAN