ERDOĞAN’IN “MÜSLÜMAN SİYASETİ" SÖZÜNE DAİR

Şükrü HÜSEYİNOĞLU

10-11-2016 09:44


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, El-Cezire televizyonuna verdiği mülakatta, dünyaya ve hadiselere İslami bütünlük içinde bakmaya gayret eden biz Müslümanlar açısından göz atıp geçilemeyecek ciddiyette iddialı sözler sarf etti.

Kendisini "laik", "İslamcı" ya da "muhafazakar" terimlerinden hangisiyle tanımladığı yönündeki soruyu "Ben her şeyden önce Müslümanım. Bu işin ilk adımı” şeklinde cevaplayan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Ama Müslüman Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatında sürekli değişimler söz konusu… Demokrasinin tanımını yeniden yaptık ve dünyaya Müslüman nasıl siyaset yaparmış gösterdik. Laikliğin de tanımını yeniden yaptık. Laikliğin bir zamanlar Türkiye'de anlaşıldığı gibi olmadığını söyledik. Laiklik, dini ve fikri her grubun kendi istediği şekilde yaşaması ve devletin tüm bu inançları güvence altına almasıdır. Yolumuzu baştan böyle çizdik."

Mülakatın devamında Erdoğan, laik bir devletin başındaki yönetici olduğu gerçeğini göz ardı ederek, Rasulullah’ın (a.s.) ve onun sünnetinin kendisinin yol haritası olduğunu, bu sünneti yaşamaya çalıştıkça hatalardan uzaklaştığını öne sürdü.

Bu makalemizde Erdoğan’ın özellikle de “Dünyaya Müslüman nasıl siyaset yaparmış gösterdik” sözünü konu etmeyi ve tartışmayı düşünüyoruz.

Öncelikle demokrasi ve laiklik konusunda Cumhurbaşkanı’nın dile getirdiklerinin, pratikte tastamam olarak, Kemalizmin benimsediği Fransız menşeli jakoben-militan laiklikten, Anglo-Sakson ılımlı laikliğe geçişi ifade ettiğini belirtmiş olalım.

Dinin kamusal alandaki görünürlülüğünü kabul etmeye yanaşmayan jakoben laikliğin aksine Anglo-Sakson laikliğin bu konuda ılımlı bir yaklaşıma sahip olduğu bilinmektedir. Lakin her ikisinin de “kırmızı çizgisi”, dinin ve dini hükümlerin devlet işlerine müdahil olmaması, yani hükümranlık ilişkilerinin din mefhumundan bağımsızlaştırılmasıdır. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın övündüğü değişim ve farklılık buraya kadardır.

“Müslüman siyaseti” konusuna gelince, bu konuda biraz ayrıntılı değerlendirme yapmak isterim. Bu makalede, üç aşamalı bir yaklaşımla Erdoğan’lı yılların politikalarını “Müslüman siyaseti” iddiası çerçevesinde incelemeye tâbi tutmak niyetindeyim inşallah.

Böyle ciddi bir iddiayı, ilk olarak, “Müslüman siyaseti” denilince akla öncelikle gelmesi gereken “Cahiliye hükümlerini reddederek, Allah’ın indirdikleriyle hükmetme” ameliyesi açısından ele almak icap eder. Ki bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Müslüman siyaseti” iddiasını onaylamak imkânı yoktur.

Bahse konu iddiayı, ikinci olarak, sadece Hacc Sûresi 41. ayet açısından, yani daha dar bir çerçevede değerlendirmeye tâbi tutalım. Rabbimiz bu ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır:

“Onlar, kendilerine yeryüzünde iktidar verdiğimizde namazı ikame eder, zekatı verir, iyiliği (ma’rufu) emreder ve kötülükten (münkerden) nehy ederler. İşlerin sonu Allah'ındır.” (Hacc, 22/41)

Muhakkak ki namazı ikame etmenin, zekatı vermenin salt bireysel birer ibadet olmanın ötesinde anlamları ve karşılıkları vardır ve makro anlamda hayatın bütününde yalnız Allah’a kulluk ve itaati, Allah’ın insanlar için var ettiği yeryüzü nimetlerini adaletle bölüşme/bölüştürme sorumluluğunu da içerir bu temel ibadetler. Bu ayet-i kerime çerçevesinde asıl ele almak istediğimiz husus ise, “iyiliği (ma’rufu) emreder ve kötülükten (münkerden) nehy ederler” kısmıdır.

Erdoğan’lı yılların siyasetini, (cahiliye hükümlerinin hâkim olması makro boyutunu bir tarafa bırakıp) mikro boyutta da olsa bu çerçevede ele aldığımızda “Müslüman siyaseti” açısından geçer not verebilir miyiz?

Rabbimizin Kur’an’da “Allah ve Rasulüyle savaşmak” olarak nitelediği[1] faize ve benzeri rant araçlarına dayalı kapitalist bir ekonomi yönetimi;

Piyango, Spor Toto gibi resmi kumar oyunlarına eklenen ve çok yaygın bir kumar biçimi haline gelen İddaa oyunu,

Devlet televizyonları ve diğer medya organlarında dizi, film, reklam ve magazin yayını aracılığıyla pervasızca yapılan kadın bedeni teşhiri ve cinsellik tahriki ile giderek daha da yaygınlaştırılan fuhşiyyat,

Eğitim-öğretimde halen “ulu önder” putçuluğunu, kişi tapıcılığını dayatan bir uygulama;

NATO, ABD, AB, Rusya gibi kâfir güçlerle ittifakı eksene alan ve izzeti onların yanında arayan[2] bir dış politika…

Tüm bunları dikkate aldığımızda, karşımızda mikro planda da olsa ma’rufu emreden ve münkeri nehy eden bir siyaset de görememekteyiz.

Üçüncü ve son parametre olarak, ancak Rabbimizin ahkâmının, o ahkâma gönülden tâbi olan muttakilerce tatbiki ile gerçekleşebilecek İslami adalet değilse de, salt insani-mikro adalet ölçüleri açısından mevcut idareyi değerlendirdiğimizde de “Müslüman siyaseti” açısından parlak bir tablo ile karşılaşmadığımızı söyleyebilirim.

İdareye bağlı resmi bir kuruluş olan TÜİK’in 2015 rakamlarına göre, ülkedeki gelir dağılımında zengin ve yoksul arasındaki fark iyice açılmış durumda. Zengin kesimin toplam gelirden aldığı pay yüzde 46,5’e yükselirken, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay yüzde 6.1’e kadar düşmüş durumda.

Yine idarede ehliyet ve liyakat yerine, taraftar asabiyetinin öne çıkmış olduğu da, maalesef bir gerçek.

Erdoğan’lı yılların siyasetinin, laik cumhuriyetin halk düşmanı, jakoben politikalarını aşan ve halka daha yakın durup hizmet götüren bir farklılığa sahip olsa da, söz konusu ettiğimiz üç boyutta da laik cumhuriyetten temelde ayrışan bir perspektif ve pratik üretmediğini ifade etmemiz gerekir.

Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Dünyaya Müslüman nasıl siyaset yaparmış gösterdik” sözünün maalesef altı dolu, pratik karşılığı bulunan bir söz olmadığını belirtmek ve “Müslüman siyaseti” gibi çok önemli bir retoriği mevcut işleyişten beri kılmak bizim açımızdan bir yükümlülüktür.

Temenni ederiz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut konumu ve siyasetini, dile getirdiği “Müslüman siyaseti” retoriği açısından değerlendirmeye tâbi tutsun ve Rabbimize verilecek hesabı temel alan bir yönelişe adım atsın.

Dipnotlar:

 

[1] “Şayet böyle yapmazsanız (faizi terk etmezseniz), Allah'a ve Rasulüne karşı savaş açtığınızı bilin. Eğer tevbe ederseniz, artık ana malınız sizindir. (Böylece) Ne zulmetmiş olursunuz, ne zulme uğratılmış olursunuz.” (Bakara, 2/279

 

[2] “Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinenler, onların yanında izzet (güç ve şeref) mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir.” (Nisa, 4/139)

 

 

YORUMLAR
 • Ş. Hüseyinoğlu   14-11-2016 14:19

  Ve aleykum selam İlyas abi. Gökkuşağı teşbihi bence de yerinde.

 • i.metin   12-11-2016 23:06

  Selamun aleykum Erdoğan herkesi kendine hayran bırakan bir gök kuşağı gibiridir, çok renklidir belli bir renkle tanımlanaz senin "yedi kocalı Hürmüz" makalende olduğu gibi

 • Muradi   11-11-2016 23:49

  Erdoğan'ın Müslümanlık anlayışının sınırlarını laiklik ilkesi çiziyor. Onun din anlayışı Kur'andan kaynaklanmıyor. Çünkü Kur'an kaynaklı bir din anlayışıyla bu sistemin tepe noktasına kadar çıkmak mümkün değildir. Referans laiklik ve İslam'ın sentez edilmesine dayanınca burada hakim olan anlayış laiklik olur. Çünkü uzlaşmayı reddeden İslam'dır. Beşeri anlayışlar ise uzlaşmaya açıktır. Erdoğan bu anlayışı halktan da destek aldığı için savunabiliyor. Dolayısıyla burada halkın Müslümanlık anlayışının da Kur'andan uzaklığı söz konusudur.

 • Coşkun Uzun   11-11-2016 00:13

  Doktrin / Konsept meselesi Şükrü Hüseyinoğlu kardeşimizin; Tayyip Erdoğan’ın “Dünya’ya müslüman nasıl siyaset yaparmış gösterdik” iddiası üzerine kaleme aldığı müslümanın siyaseti eksenindeki eleştiri ve yorum yazısı aslında tiribünlere oynayan Erdoğan’ın ipini siyaseten pazara çıkarmaya yönelik, cepheden, bodoslama yapılmış bir reddiye ve eleştiri içeriyor...... Müslümanın siyasetinin Tevhidin ikamesi, cahiliyenin terk ve reddiyesi temelinde yükselmesi gerektiğinin altını farklı ifade ve üslup çerçevesinde net olarak çizen Şükrü kardeşimiz Erdoğan’ın halkın gözünün içine bakarak nasıl da onları aldattığının, adeta göz boyayıp hipnotize ederek olmazları oldurduğunun, akları karaya, karaları aka çevirdiğinin hikayesini resmetmeye çalışıyor...... Bu gün müslümanların pek çoğu gayet açık ve net olarak şunu biliyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan’ın; müslüman halkın rejime montajı, adaptasyonu ve nihayet nikahının kıyılması ihalesini almasının üzerinden epey zaman geçti ve bu işi de gayet iyi becerdiği söylenebilir........ 14 yılı geride bırakan Ak parti / AKP iktidarları döneminde genelde halk ve özelde de tevhidî şuur / bilinç sahibi müslüman çevreler daha düne kadar cahili/beşeri/laik/kemalist dediği mesafeli ve tavırlı durduğu rejim/sistem karşısında resmen, fiilen, alenen islamizasyona maruz bırakılıp, memlekette olan biten her şey de adeta tüm dünyaya karşı islamlaşma/islamileşme olarak büyük bir gürültü ve gururla sunulmaktadır. Olan biten her şey tas tamam bundan ibarettir. Eksen kayması, erozyon falan değil net olarak taraf ve kulvar değişimi söz konusudur. Sunum şekli ve ifade tarzının farlılığı ise sonucu değiştirmez. Aynı tas aynı hamam.....değişen bir şey yok aslında....tellaklar değişiyor o kadar....keselenen yine bizler oluyoruz..... Sonuçta....Laik/demokrat/kemalist/putçu rejimi abdestli veya abdestsiz kişilerin işletip yürütüyor oluşu hak nezdinde fark etmiyor.....Çünkü bizler cami süpürürkende görsek tağuta tağut demenin gerektiğini bilenlerdeniz......Emeğine sağlık Şükrü kardeşimizin vesselam...

 • HUSEYİN ŞAŞMAZ   10-11-2016 10:06

  "Erdoğan’lı yılların siyasetinin, laik cumhuriyetin halk düşmanı, jakoben politikalarını aşan ve halka daha yakın durup hizmet götüren bir farklılığa sahip olsa da, söz konusu ettiğimiz üç boyutta da laik cumhuriyetten temelde ayrışan bir perspektif ve pratik üretmediğini ifade etmemiz gerekir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Dünyaya Müslüman nasıl siyaset yaparmış gösterdik” sözünün maalesef altı dolu, pratik karşılığı bulunan bir söz olmadığını belirtmek ve “Müslüman siyaseti” gibi çok önemli bir retoriği mevcut işleyişten beri kılmak bizim açımızdan bir yükümlülüktür." ***** SENİN MÜSLÜMANLIĞINI ALLAH DAHA IYI BİLİR, fakat, senin zahirin bizi ilgilendirir ! Türkiye’deki yöneticiler ve parti liderleri laikliğe, demokrasiye, cumhuriyete ve Atatürk ilkelerine bağlılıklarını sözleriyle ve fiilleriyle sürekli göstermektedirler. Başka bir ifade ile onlar bu halleriyle küfre bağlılıklarını göstermiş olurlar. Buna rağmen bazı Müslümanlar hâlâ bunları savunurlar ve şöyle derler: “Bunların kalplerinde iman vardır ve niyetleri iyidir. ” Bunlara cevap ve örnek olması açısmdan Resulullah (S.A. V.) amcası Abbas’a karşı olan tutumunu gösterebiliriz. http://namenstr8.blogspot.nl/2015/05/senin-muslumanligini-allah-daha-iyi.html ŞEYTAN, İNSAN VE MÜSLÜMAN KILIĞINA GİREBİLİR….2 https://vimeo.com/188544260

Diğer Yazıları

Makaleler

Hava Durumu


VAN