Abdurrahman Arslan'dan iki yeni kitap

Abdurrahman Arslan’ın, söyleşilerinden oluşan iki kitabı Beyan Yayınlarından çıktı. Hayata Müslümanca Bakmak ve Kıbleyi Kaybettiren Dönüşüm adlarıyla yayımlanan kitaplar bizi günümüz dünyasının temelleri hakkında yeniden düşünmeye çağırıyor

13-10-2016


Abdurrahman Arslanuzun yıllar boyunca kaynak olma görevi üstlenecek kitaplarındaki metinlerinde, günümüz dünyasında hâkim olan fikrî, siyasî ve sosyal kavramlar üzerinden bir tartışma yürüterek, bizi günümüz dünyasının temelleri hakkında yeniden düşünmeye çağırıyor; üstelik bu düşünme eyleminin sürekli yenilenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

İlk kitap, Hayata Müslümanca Bakmak adını taşıyor. Eser, yaşadığımız tarihsel momentte geçerli olduğu varsayılan bir dizi entelektüel tartışmaya dair bir dizi soru ve cevap ile katkıda bulunuyor. Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmelerin tek boyutlu ele alınışını radikal bir perspektifle aşındırmayı deneyen yazar, bu kitabında modernlik, liberalizm, muhafazakârlık, İslâmcılık,  dünyevîleşme, ahlak, edep, anlam arayışı, İslâm düşüncesi, neoliberalizm, ulus devlet ve daha birçok kavramsal aleti kullanarak hâkim entelektüel iktidarların söylemlerini tartışarak ilerliyor. Var olan dünya üzerine alternatif kavramsallaştırmalar yapmak suretiyle münakaşaya giriyor, böylelikle yaşanan krizin çok boyutluluğunu göstermeyi deniyor.  Arslan, entelektüelin sadece cevap verebileni değil, aynı zamanda iyi soru sorabileni makbuldür önermesini haklı çıkaran ufuk açıcı sorularıyla birlikte aslında kavramları kavramanın,  ne kadar önemli olduğunu çarpıcı bir biçimde gözler önüne sergiliyor.

Hayata Müslümanca Bakmak, Müslümanca düşünmeyi ön planda tutan bir entelektüelin, Türkiye’nin ve İslâm dünyasının yakın ve uzak tarihinde vuku bulan gelişmeleri teorik açıdan nasıl anlamlandırdığını göstermektedir.

**

Geçtiğimiz çeyrek asırda, modernlik, postmodernlik, küreselleşme, Kemalizm, darbeler, İslâmcılık, muhafazakârlık, yoksulluk, eğitim, iktidar, demokrasi, neoliberalizm, Arap baharı,  en çok konuşulan konular arasında yer aldı.  Hatta bu tartışmalar sosyal ve siyasî hayata büyük bir damga vurdu. Özellikle 28 Şubat 1997 ve 2002 sonrasında vuku bulan hadiseler Türkiye tarihinde kalıcı dönüşümlere yol açtı. Ancak meseleler sadece siyasî gelişmeler ve kamusal göstergeler düzeyinde ele alındı.

Kıbleyi Kaybettiren Dönüşüm işte siyasî alanda görünür ve kalıcı hale gelen ancak düşünsel anlamda şimdiye kadar yeterince irdelenmeyen meseleleri ele alıyor.   Farklı tarihlerde yayımlanan metinler yaşananları ve yaşanmakta olanları entelektüel açıdan geniş bir biçimde tartışabilmek amacıyla derlendi.  Kitap, kamusal alanda tek boyutlu olarak ele alınan meseleleri eleştirel bir perspektifle ortaya koymaya çalışan söyleşilerden oluşuyor. Abdurrahman Arslan, Türkiye’de 1960 sonrasındaki İslâmî taleplerin neler içerdiğini, buna karşı gösterilen reaksiyonun toplumsal, siyasal, ideolojik ve iktisadî kökenlerini Osmanlı modernleşmesini ihmal etmeksizin ele alıyor. O günlerden 1980’lere, ardından 1990’lara ve 2002 sonrasına geçilirken nelerin değiştiğini, nelerin değişmiş gibi göründüğünü, nelerin değişmesi gerektiğini kritik bir bakışla gözler önüne seriyor. Önemli toplumsal ve siyasî olayların ışığında İslâmcı düşünce ve siyaset dünyasının bir panoramasını sunuyor. Ayrıca İslâmcı entelektüellerin siyaset, iktidar, eğitim, ekonomi, yoksulluk,  adalet ve toplumsal yapı gibi hayatî konulardaki fikirlerini sorguluyor.

Kitaptaki metinler, günümüz Müslümanlarının tecrübesini, çatışmalarını ve tereddütlerini, çağdaş siyaset teorisindeki tartışmalarla irtibatlandırarak, enine boyuna düşünmeye davet etmektedir.

Dünya Bülteni

Etiketler : #Abdurrahman   #Arslan'dan   #iki   #yeni   #kitap   
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
İlginizi çekebilecek diğer haberler

Makaleler

Hava Durumu


VAN