MALLAR VE CANLAR İLE İMTİHAN

Süleyman GÜLEK

23-12-2023 10:04


7 Ekim'den bu yana İsrail’in Gazze’ye yönelik, insani, ahlaki ve hukuki temeli olmayan saldırılarında şehit olan Filistinli sayısı 15 bini aştı. Saldırılarda şehit olanların 6 bin 150'sinin çocuk, 4 bininin kadın. Ayrıca 36 bin kişi de yaralandı. 1,7 milyon Filistinli yerinden edildi.

Zalimlerin mazlumlara yaptıkları haksızlıklar, zulümler yanlarına kâr kalacak değildir. Yüce Allah şöyle buyuruyor:  “Cennet ehli, Cehennem ehline şöyle seslenecektir: ‘Biz Rabbimizin vaad ettiğini gerçek olarak bulduk; Siz de Rabbinizin vaad ettiğini gerçek buldunuz mu?’ Onlar da: ‘Evet’ derler.” Bundan sonra içlerinden seslenen biri (şöyle) seslenecektir: “Allah’ın lâneti zâlimlerin üzerine olsun!”(A’râf, 7/44) Zalimlerin yaptıkları zulümler yanlarına  kalmaz. Yaptıkları  bu zulümlerin cezasını dünya ve ahirette  görürler.

İnsanlara emanet olarak verilen mallar ve canlar da birer deneme aracıdır. İnsan malı nerede kazanıp nereye harcamaktadır? Yine kendisine emanet edilen nimetleri ne yapmakta, hayatı neyin uğrunda ve nasıl geçirmektedir? (Âl-i Imrân, 3/186) Karmaşık bir sudan yaratılan insan   Yüce Allah tarafından devamlı denenmektedir. Hayata gelişin amacı da budur. (İnsan, 76/2)

Her nimetin bir külfeti vardır. En değerli nimet Allah’ın rızâsı ve cennettir. Bu nimetleri elde etmenin de bir bedeli vardır. “Şüphesiz Allah, mü’minlerin canlarını ve mallarını kendilerine cennet verilmesi karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda öldürürler ve ölürler. Bu, Allah’ın Tevratta, İncilde ve Kur’an’da yerine getirmeyi üzerine aldığı gerçek bir vaa’ddir. Verdiği sözüne Allah’tan daha vefakar kim olabilir? Öyle ise yaptığınız bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte büyük kurtuluş budur.”(Tevbe, 9/111);“Mallarınızla ve canlarınızla Allah yoluna cihâd edin.”(Bakara, 2/41)Bir Müslüman gerektiğinde malını ve canını Allah yolunda verebilmelidir.

Allah yolunda çalışmanın, yalnızca kuru bir iddia ile değil; bizzat pratik faâliyetlerle ortaya konması gerekir.Yüce Allah şöyle buyurur: “Allah bütün müslümanları, onların arasında kendi yolunda sabırla cihad edenleri (kendi yolunda çalışıp-gayret edenleri) bilip ortaya çıkarıncaya kadar onları denemeye tâbi tutacaktır.”(Muhammed, 47/31)Mü’minler bazen zorluklar, felâket, çile ve sıkıntılarla karşılaşırlar.

Bazen hakları ellerinden alınır, bazen alay edilirler. Kimi zaman ambargoya uğratılırlar, kendilerine önem verilmez, hatta işkenceye uğradıkları olur. Malları, rahatları ve hatta canları bile gidebilir. Bazen de Allah Teâlâ mü’minlere hayır yönünden nice şeyler nasib eder; onlara dünyalıklar, imkânlar, rahatlık ve zaferler verebilir. Bütün bunların sebebi imtihandır. (Enbiyâ, 21/35)  

Yüce Allah Gazze’de ki Müslüman kardeşlerimizin imtihanını kolay eylesin.  Gazze’de ki  kardeşlerimiz Siyonist zalim İsrail’in yaptığı zulümler ile imtihan olduğu gibi, dünyada ki bütün Mslümanlar da imtihandadır. Yani Müslümanlar gazze’e de ki  zulüm altında olan Filistinli kardeşlerine maddi manevi elinden gelen yardımı  yapıp yapmamakla imtihan olmaktadır. Bu nedenle Gazze’de ki kardeşlerimize elimizden gelen yardım ne ise onu yapmalıyız.

Yüce Allah şöyle buyurur: “Allah ve Rasûlü’ne iman eder, mallarınızla canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.”(Saf, 61/11) Cihaddan maksat Müslümanların emniyet içerisinde bulunmaları, din ve dünya işlerini yürütme imkânına kavuşmalarıdır.

“Mü’minler için de Allah’a verdikleri sözde duran nice kimseler var. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip; o yolda canını vermiştir (şehit olmuştur); kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirmezler. Çünkü Allah, sadâkat gösterenleri sadâkatleri sebebiyle mükâfatlandıracaktır.”(Ahzâb, 33/23-24) Tarih boyu Allah yolunda mücâdele ederek şehit olan mücahitlerin hepsine Allah Teâlâ rahmet eylesin, Allah yolunda cihad ettiler ve şehit oldular. Ne mutlu onlara!

Yüce Allah şöyle buyurur: “Allah yolunda öldürülenlere (şehitlere) ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler, lâkin siz onu hissedemez, anlayamazsınız.” (Bakara, 2/154) “Allah yolunda öldürülenleri, sakın ölüler saymayın! Hayır onlar Rableri katında diridirler, rızıklanmaktadırlar.” (Âl-i İmrân, 3/169)

Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurur: “Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki her şeye mâlik olmak üzere dahi olsa, tekrar dünyaya dönmeyi istemez. Bundan şehit müstesnâdır. O görmekte olduğu İlâhî  ikramdan dolayı tekrar dünyaya dönmeyi ve on kere şehit olmayı temenni eder.” (Buhârî, Cihad 21) Görüldüğü gibi Allah yolunda şehit olmak çok önemli ve faziletlidir. Dolayısıyla mü’minler Allah yolunda gerektiği gibi malıyla ve canıyla cihad etmelidir.

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Diğer Yazıları

Makaleler

Hava Durumu


VAN