KUR'AN OKUMANIN NASILINA DAİR BİRKAÇ NOT

Murat KONAK

07-06-2017 00:43


Kur’anı okumak ve anlamak için gerekli bazı yöntemleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

1- Gereği üzere; hakkını vererek okumak; (Bakara-121) Kur’an’ın okunması anlamak ve yaşamak için olmalıdır. Hayatımıza rehberlik yapacak ilkelerin Kur’an’ın rehberliği altında belirlenmesi Kitaba iman etmenin gereği olarak anlaşılmalıdır.

2- Belli aralıklarla okumada devamlılık olması şarttır. Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi; okudum değil, okuyorum diyebilmek gerekir. Kur’an her yeni okumada bilincimizin yenilenmesini sağlayacak özelliklere sahip bir kitaptır.

3- Huşu içinde okunabilecek durum ve vakitleri gözetmek.(Müzzemmil Suresi)

4- Tertil üzere okumak... ( Ağır-ağır ve sindire-sindire okumak. Ayetlerin sadece manasıyla yetinmemek; hikmetlerini ve maksadını da dikkate alarak bilinçlenmek için okumak)

5- Nüzul (Surelerin indiriliş sırası) sırasına göre okumak. Bu şekilde bir okuma da Kur’an ayetlerinin indirildiği dönem şartlarını(Mekki-Medeni) Hz Peygamberin mücadele yöntemini ve hükümlerdeki tedriciliği anlamak bakımından önemlidir.

6- Kur’an’da geçen bazı anahtar kavramlar üzerinde okuma çalışması yapmak. Rabb, Melik, Din, İbadet, Tağut, Şefaat, Evliya(velayet), Tevhid, Şirk ve Cahiliyye gibi kavramları Kur’an bütünlüğü içinde okumak bilincimizin inşasında çok önemli bir yöntem olacaktır.

7- Mealleri ve Tefsirlerdeki yorumları mukayeseli (karşılaştırmalı) olarak okumak.

8- Ayetleri anlamlarıyla beraber ezberlemek suretiyle zihnimizi donatmak için okumak.

9- Tarihe bakış açısı kazanmak için okumak. (Kur’an kıssaları üzerinde durarak tarih bilincimizi oluşturmak) Bu şekilde bir okuma bize; tevhid ve şirk, hak ve batıl mücadelesini günümüze gelinceye kadar tarihi süreklilik içinde kavrayabilmeyi sağlayacaktır.

10- ‘’İşittik ve İtaat Ettik’’ anlayışıyla okumak. Kur’an’i hükümlere karşı kendi subjektif yargılarımızı terk edebilmemiz ve teslimiyet göstermemiz gerekir. Gelenek ve modernizmin olumsuz etkilenmelerinden kaynaklanan görüşlerimizi Kur’an’la test edebilmeliyiz.

11- Kur’an’la dünya görüşümüzü oluşturup; Kur’an’la düşünen, konuşan ve yaşayan Müslümanlar haline gelebilmeliyiz.

12- Kur’an’da geçen tezekkür, tedebbür,teakkul,tefekküh ve tefekkür gibi kelimelerden de anlaşılabileceği gibi (Bunların hepsi düşünmenin değişik boyutlarıyla ilgilidir) Kur’an okumak; üzerinde düşünmek ve ölçü edinmek, bugünü ve geleceği inşa edebilmek için olmalıdır.

Eğer Kur’an’ı Allahın istediği gibi okuyamazsak başlangıçta belirttiğimiz Kitabın mehcur(terk edilmiş) bırakılmasının vebalinden kurtulamayız. Küfür ve şirkten ve her türlü ricsten(pislik) uzak ferdi ve toplumsal bir hayatı yaşamak ancak Kur’an’ın rehber edinilmesiyle mümkün olabilecektir. Bunun aksi ise; ‘’Allah'ın aklını kullanmayanların üzerine pislik(rics) yağdırmasıyla’’ sonuçlanacaktır. (Yunus-100)

YORUMLAR
  • Muradi   11-06-2017 01:36

    aleyküm selam. ecmain.

  • Servet Karadeniz    09-06-2017 06:46

    Selamun Aleykum. Rabbim ilminizi bereketli eylesin.

Diğer Yazıları

Makaleler

Hava Durumu


VAN