Kalkan: Kıyamet ve Hesap Günü'nü Kur'an'dan öğrenmeli

Kıyamet ve Hesap Günü konusunda mevcut yanlış anlayışlara değinen Ahmed Kalkan, Müslümanların her konuda olduğu gibi bu temel akide konularında da Kur'an merkezli bir bilgilenmeye ihtiyacı olduğunu ifade etti.

13-03-2013


İslam ve Hayat

Kur'an Nesli Kültür Merkezi'nin "Alternatif Eğitim Dersleri" programında bu hafta Ahmed Kalkan'ın "Kur'an'ın Ana Konuları" serisi çerçevesindeki "Kıyamet ve Hesap Günü" sohbeti vardı.

Kıyamet ve Hesap Günü konusunda mevcut yanlış anlayışlara değinen Ahmed Kalkan, Müslümanların her konuda olduğu gibi bu temel akide konularında  da Kur'an merkezli bir bilgilenmeye ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Kıyanetin ne zaman gelip çatacağının bilgisinin ancak Yüce Allah'ın bilgisi dahilinde olduğunu, Kur'an'a göre (Muhammed Suresi 18. ayet) kıyametin alametlerinin gelmiş olduğunu ve artık ansızın gelmesinin beklenmesi gerektiğini (Enbiya 40, Yusuf 107, A'raf 187) kaydeden Kalkan, bu açık hakikate rağmen tarihsel süreçte oluşturulan kıyamet alametleri inancının ve üretilen birçok kıyamet alameti rivayetinin, Kur'an'ın oluşturduğu Kıyamet bilincini ortadan kaldırdığını kaydetti.

Kalkan şöyle devam etti:

"Kur'an'a göre herkes her an Kıyamete ve Hesap Günü'ne hazır olmalıdır. Hesap Günü, ne torpilin, ne adam kayırmanın ne de şefaatin olmadığı bir gündür. Kur'an'ın öğrettiği bu Hesap Günü inancı da maalesef tarihsel süreçte tahrif edilmiş ve iltimas ve şefaat anlayışları hakim kılınarak bu bilinç yok edilmiştir.

Hesap günü olan din/ceza günü; kıyâmetle ilgili âyet-i kerimelerde kıyâmet gününde kimseden kimseye fayda gelmeyeceği belirtilir: Bakara, 48, 123, 254; İbrâhim, 31; Şuarâ, 88-89; Lokman, 33; Duhân, 41; Rahmân, 35; Meâric, 10-15; İnfitâr, 17-19) Herkesin kendi derdine düşeceği vurgulanır: İbrâhim, 31; Nahl, 111, Zümer, 56-58; Şûrâ, 47; Zuhruf, 67; Abese, 33-37. Hesap günü mahşerde vücut organları dile gelerek neler yaptıklarını Kur'an şu âyetlerde dile getirir: Nûr, 24; Yâsin, 65; Fussılet, 20-22; Kaf, 21; Kıyâme, 14-15.

Hesap gününün bir ayırdetme günü olduğu vurgulanır: Mürselât, 13-15, 38-40; Nebe’, 17. Hesap gününde amel defterleri çıkarılır: Furkan, 25; Zümer, 7, 69; Câsiye, 29; Tekvîr, 10. Hesap gününde dünyada yapılan bütün işler açıklanır: Kalem, 42; Haakka, 18; Kıyâme, 13; Târık, 9; Âdiyât, 9-11. Hesap gününde ameller, sevap ve günah yönünden tartılır: A’râf, 8-9; İsrâ, 13-14; Kehf, 49; Enbiyâ, 47; Mü’minûn, 102-103; Câsiye, 29, 33; Karia, 6-9. Hesap gününde hesap vermekten kurtuluş olmadığı bildirilir: Rahmân, 31, 33, 35. Hesap gününde herkese kazandığı verilecektir: Bakara, 281; Âl-i İmrân, 30, 185, 195; İsrâ, 13-14; Kehf, 49; Yâsin, 54; Mü’min, 16-17; Câsiye, 28; Rahmân, 31; Nebe’, 40; Tekvîr, 14; İnfitar, 1-5; İnşikak, 6; Zilzâl, 6-8.

Hesap gününde kişi, kötü amelinden kaçmak isteyecek, ama tabii ki kaçamayacaktır: Âl-i İmrân, 30; Kehf, 49; Haakka, 25-27; Kıyâme, 10-11. Hesap gününde günahkârlar yüzlerinden tanınacaktır: Rahmân, 39, 41. Hesap gününde kitabı (amel defteri, karnesi) sağdan verilenler, kurtuluşa erip Cennetle ödüllendirilir: İsrâ, 71; Vâkıa, 8, 27, 90-91; Haakka, 19-24; Müddessir, 39-40; İnşikak, 7-9; Beled, 12-18. Kitabı (amel defteri) soldan verilenlerin feci durumundan şu âyetlerde bahsedilir: Vâkıa, 9, 41; Haakka, 25-37; İnşikak, 10-15; Beled, 19-20. Hesap gününden korkmak ve dünyada iken ona göre tedbir almak gerekir: Ra’d, 21; İnsan8, 7.

Hesap gününde peygamberler de sorulacak, sorguya çekilecektir: A’râf, 6-7. Kur'ân-ı Kerim'de orumluluktan bahseden âyetler de yeterli açıklıktadır. Herkesin kazandığı amel, kendisinindir: Bakara, 134, 286; Nisâ, 84; En’âm, 132, 164; Hacc, 9, 10; Necm, 39-42; Müddessir, 38. Kimse kimsenin günahından sorumlu olmayacak, her insan, ancak kendi günah yükünü çekecektir: Mâide, 105; En’âm, 31, 52, 164; Yûnus, 108; Nahl, 25; İsrâ, 15; Sebe’, 25, 50; Fâtır, 18; Zümer, 7; Necm, 38. Çünkü dünyada iken işlediği amellerle günah kazanan, kendi aleyhine kazanmış olur: Bakara, 81; Nisâ, 111, 123; En’âm, 120; Rûm, 44."

Program soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Kur'an Nesli Kültür Merkezi'nin "Alternatif Eğitim Dersleri" programı inşaallah 16 Mart Cumartesi akşamı Mehmet Gündüz'ün sunumuyla "Hicret Mefhumunun Önemi" konusuyla devam edecek. 

Etiketler : #Kalkan:   #Kıyamet   #ve   #Hesap   #Günü'nü   #Kur'an'dan   #öğrenmeli   
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
İlginizi çekebilecek diğer haberler

Makaleler

Hava Durumu


VAN