DİN, İYİLİK, KÖTÜLÜK

Kadir TURAN

07-04-2016 12:10


Allah’ın Adıyla

İslam dininin özü iyiliktir. İslam, toplumsal düzeni sağlamak amacıyla Yaratıcı tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara gönderilmiş, bu elçiler ve beraberinde getirdikleri muhtelif kitap/belge deliller ile iyiliği öğütleyip kötülükten sakınılmasını telkin etmişlerdir. İyilik/kötülük/doğruluk gibi kavramların var oluşu, ortaya çıkışı ile alakalı İslam ve felsefe literatüründe bir çok eser yayımlanmış, farklı fikirler,  karşıt görüşler ortaya çıkmıştır.

İslam/Kuran perspektifi ile meseleye bakanlar ile teizmi savunan felsefeciler, bu kavramların farklı deney ve metodlarla ve Kur’an’da yer alan ifadeleri referans alarak doğuştan bizlere bahşedildiğini savunmuşlardır. Naturalist/Materyalist felsefeciler ise genel olarak ahlâkî eğilimleri ‘tesadüfi oluşumlara ya da insanların zaman içerisinde toplumun  bireylerinin kabul ettiği temel ahlaki değerlere adapte olması ileoluştuğu’ şeklinde açıklayarak, doğuştan olduğu iddiasına karşıt görüş belirtmişlerdir.

Naturalist/Materyalist felsefenin ‘ahlaki oluşum’ konusundaki iddiaları

Belirttiğimiz gibi maddeperest zihniyet ahlâkî eğilimleri tesadüfen gerçekleştiğini kabul etmiş, insanların ‘tümünün’ bu eğilimde olmasını ise,  toplum içinde genel kabul görmüş değerleri her bireyin zamanla içselleştirmelerine bağlamıştır. Fakat her yaştan insanlar ve bir kaç aylık bebekler üzerinde yapılan deneyler ve kutsal kitap Kur’an’daki ifadeler, ahlaki eğilimlerin doğuştan insan benliğine yerleştirildiğini/bahşedildiğini gösteriyor.

ATEİZM ve KÖTÜLÜK

“Ateizmin Kötülük Olgusuna Yaklaşımı”

Materyalist/naturalist felsefe, teizmin iddiası olan doğuştan ahlâkî eğilimlerin verildiği realitesine karşılık kötülük kavramının insanda eyleme dönüşmesini savunmuştur. ‘Evreni yaratan bir varlık varsa ve bu varlık insanların huzur/refah ve emniyetini sağlamak için din ve peygamber gönderip bunun yanında yaratılış itibariyle insanları iyi/güzel/doğru/ahlaki olana meyilli yaratmışsa... Tüm bunlar karşısında “kötülük” kavramının var oluşunun açıklaması ne olabilir?’ şeklinde görüş belirten materyalist zihniyete elbette verecek bir cevabımız mevcut.

Bir sınıfta olduğumuzu düşünelim. Öğretmenimizin bizlere ‘Yarın sınav yapacağım. Yapacağım sınavı geçerseniz diğer notlarınıza bakılmadan sınıfı geçeceksiniz.‘ dediğini düşünelim. Bir gün sonra sınav başlıyor ve sınav kağıdına baktığımızda tek bir soru ve daha önemlisi “seçebileceğimiz tek bir seçenek” olduğunu görüyoruz. Soru şu: “ Türkiye’nin başkenti neresidir?”

A-) Ankara

Soru karşısında zihinlerde beliren ilk şey bir ikinci seçeneğin (yanlış seçeneğin) olmayışıdır. (Tersi de olabilir)

Bu durumda herkesin tek seçeneği işaretleyeceğini kabul edersek; öğretmenimizin bizleri bir üst sınıfa geçirmesinin anlamı nedir? Ya da tersi durumunda(yani sadece yanlış seçeneğin verildiği) bizleri sınıfta bırakmasının mantıksal bir açıklaması olabilir mi?

Kötülüğü de Allah yaratmış,  fakat bizlere kitap ve peygamber göndermiş, daha önemlisi iyi ve kötü olanı ayırt edebilmemiz için bizleri akıl ve özgür irade ile donanmıştır. Kötülüğün varlığı ile Kur’an’da geçen: “Andolsun nefse ve onu Yaratan’a, ona kötülüğü ve kötülükten sakınmasını ilham edene ki, kendini kötülükten koruyan kurtuluşa ermiştir. Kötülüklere gömülen ise ziyandadır.”* ayetlerde bizlere kötülüğün insan fıtratına gösterildiği/öğretildiği, fakat insanın kötülükten sakınılacak iyiliğe meyilli bir fıtrat üzere yaratıldığı da ifade ediliyor. Bir başka ayette ise insanların yaratılış itibariyle İslam dinine uyumlu yaratıldığı ifade edilmiştir. “ O (Allah) insanları din üzerine (dine uygun/uyum sağlayacak şekilde) yaratmıştır.” *

Bugün bir yaratıcının varlığını reddeden ve her şeyi rastlantı ve tesadüf ile ilişkilendiren pozitivist/materyalist/naturalist anlayış, teknoloji ve bilimin ilerlemesi ile, özellikle evrenin yaratılış aşaması ve zaman kavramının başlangıcı konusunda bize net bilgiler veren BigBang teorisiyle tam anlamıyla yıkıma uğramıştır. Bu zihniyetin dine/İslâm’a karşı oluşları ve bu yöndeki çabaları ne olursa olsun ‘Allah nurunu tamamlayacaktır.’ *

Selam, rehberi/referansı Kur’an olana olsun.

Dipnot:

(*) Şems/7-8-9-10

(*)Rûm/30

(*)Saff/8, Tevbe/32

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Diğer Yazıları

Makaleler

Hava Durumu


VAN