Kitap Tanıtımı: İbranilerin Öyküsü

Bütün bunlara rağmen kitap, kronolojik olarak İbranilerin tarihi ile ilgili önemli veriler içermektedir. 168 sayflık bu kitabı okuduğunuzda hem İbranilerin tarihi hakkında bilgilenme imkânına kavuşmuş oluyorsunuz, hem de insanlığa bildirilmiş son Rabbani mesaj olan Kur’an’ın kıymetini yeniden keşfediyorsunuz.

28-05-2011


Şükrü Hüseyinoğlu
  İslam ve Hayat

Türkiye Musevi Cemaati’nin “Hocaların hocası” olarak tavsif ettiği  “Rabbi” Nisim Behar tarafından, Tevrat’ta İbranilerin tarihi ile ilgili bilgiler özetlenerek yazılmış olan “İbranilerin Öyküsü” adlı eser, Musevilik ve Sebatayizm konusunda yayınladığı kitaplarla bilinen Zvi – Geyik Yayınları arasında okuyucuyla buluşturulmuş. Kitap, önsözde “Tevrat kaynaklı İbrani tarihi” olarak nitelendiriliyor.

Kitabın önsözünde, Tevrat’ın değişikliğe uğramadan bugüne geldiği iddia ediliyor. Bu konuda şu ifadelere yer veriliyor:

“Moşe’nin kitabı Tevrat, hiçbir değişikliğe uğramadan, virgülüyle, noktasıyla kısaca nasıl yazılmışsa öylece günümüze vardı.”

Türkçe’de İbrani tarihi konusunda yayınlanmış tek eser olarak takdim edilen kitap, “Dünyanın Kuruluşu” bölümüyle başlıyor ve Yeuda ve İsrael krallıklarının yıkılışına kadar İbranilerin öyküsünü anlatıyor.

Kitabı okurken, muharref Tevrat’ın tarih anlatımında ne kadar ayrıntıya girdiğini bir kere daha müşahade etmiş oluyorsunuz. Muharref Tevrat’ta ve dolayısıyla ona dayanılarak yazılan “İbranilerin Öyküsü” adlı bu eserde, peygamberlerin ve toplumlarının tarihi anlatılırken, Kur’an kıssalarında olduğu gibi insanlar için zamanlar üstü ve evrensel örneklikler arz etmeye odaklı, mesajın ön planda olduğu kısa ve öz bir anlatım yerine, ancak bir tarih kitabında yer alabilecek ayrıntılara yer verildiği görülüyor. Ki bu da, mevcut Tevrat’ın meydana getiriliş sürecinde, beşeri tarih anlatımları ile ve Tevrat tefsiri konusunda ortaya konulan ilk eserlerin de Hz. Musa’ya verilen Tevrat’a karıştırılmasında kaynaklanmaktadır.

Zaten Tevrat’ın tarih anlatımlarına bakıldığında, bu tahrifatın içeriğe de yansımış olduğu kolaylıkla görülmektedir. Mesela ““İbranilerin Öyküsü” adlı bu eserde de aynen aktarıldığı üzere, Allah’ın altı günde evrenin yatılış sürecini tamamlayıp, yedinci günde istirahat etmesi iddiası, cennetteki yasak ağaçtan yiyerek Allah’ın emrine karşı gelme konusunda Hz. Havva’nın suçlanması ve Allah’ın bu nedenle kadınlara sancılarla doğum yapma cezası verdiği iddiası, Hz. Yakub’un, babası Hz. İshak’ın yerine İbranilerin başına geçebilmek için annesiyle beraber, artık gözleri görmeyen babasını kandırmaya çalışması iddiası, Hz. Musa’nın on emir yazılı levhaları almak üzere Tur Dağı’na gittiğinde, yerine vekil olarak bıraktığı kardeşi Hz. Harun’un, İsrailoğulları’ndan gelen “Bize gözle görünen ve başımızda duracak bir ilah yap” talepleri üzerine, “vakit kazanmak gayesiyle halktan mücevherlerini isteyip, onları erittiği ve altından bir buzağı meydana getirdiği” iddiası (1), doğrudan Allah’a ve elçilerine iftiralar içeren iddialardır.

Ayrıca, İbranilere önderlik etmiş kimi tarihî aktörlerin öyküsü aktarılırken, Türk filmlerindeki Cüneyt Arkın tiplemesini aratmayan karikatürize kahramanlık anlatımlarına yer verilmesi de, muharref Tevrat kaynaklı tarih anlatımlarının önemli zaaflarından biri olarak göze çarpıyor.    

Bütün bunlara rağmen kitap, kronolojik olarak İbranilerin tarihi ile ilgili önemli veriler içermektedir. 168 sayflık bu kitabı okuduğunuzda hem İbranilerin tarihi hakkında bilgilenme imkânına kavuşmuş oluyorsunuz, hem de insanlığa bildirilmiş son Rabbani mesaj olan  Kur’an’ın kıymetini yeniden keşfediyorsunuz.

Neticede “İbranilerin Öyküsü” adlı bu kitap, Muharref Tevrat’ın genelde insanlık tarihi, özelde de İbranilerin tarihi ile ilgili anlatımını özet olarak öğrenmek isteyenler için önemli bir kaynak teşkil ediyor.

Dipnotlar

1- Bilindiği gibi Kur’an’da bu fiilin sahibi olarak, İsrailoğulları içinden Samiri adlı kişiden söz edilmektedir.

Etiketler : #   #Kitap   #Tanıtımı:   #İbranilerin   #Öyküsü   
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
İlginizi çekebilecek diğer haberler

Makaleler

Hava Durumu


VAN