Şeytan ve insan ilişkisinde üç kategori

İblis, Allah’a isyan edip kâfir olduktan sonra Âdem ve soyunun düşmanı olmuş ve insanları saptırmak için şeytanlık misyonunu üstlenmiştir. Şeytanın, cinlerden şeytanlaşan soydaşları olduğu gibi insanlardan kandırdıklarının bazıları da “evliyauşşeytan” (şeytanın velisi) ve “hizbuşşeytan” (şeytanın hizbi/taraftarı) niteliği kazanıp insan şeytanları haline dönüşerek şeytanın projesini uygulamada onlar da şeytanlık misyonu ifa eder konuma gelmektedirler.

17-02-2019


Bismillâhirrahmânirrahîm

İblis, Allah’a isyan edip kâfir olduktan sonra Âdem ve soyunun düşmanı olmuş ve insanları saptırmak için şeytanlık misyonunu üstlenmiştir. Şeytanın, cinlerden şeytanlaşan soydaşları olduğu gibi insanlardan kandırdıklarının bazıları da “evliyauşşeytan” (şeytanın velisi) ve “hizbuşşeytan” (şeytanın hizbi/taraftarı) niteliği kazanıp insan şeytanları haline dönüşerek şeytanın projesini uygulamada onlar da şeytanlık misyonu ifa eder konuma gelmektedirler. İşte bu insan şeytanları ile cin şeytanlarının arasında dünyada olduğu gibi ahirette de bir dayanışma ortaya çıkmakta ve hep birlikte suçlarını itiraf etmek suretiyle, üstelik hak ettiklerine de bizzat kendileri şahidlik yaparak ebedi kalmak üzere cehenneme atılmaktadırlar.

Şeytan ve İnsan İlişkisinde Üç Kategori 

Şeytan ve insan ilişkisinden bahseden ayetler topluca dikkate alındığında, konuyu doğru anlamak ve anlatabilmek amacıyla, şeytanla kurdukları ilişkiye göre insanları üç kategori hâlinde tasnif etmek mümkündür.

1- Birinci kategoriye girenler: Şeytanın tamamen hâkimiyeti altına girip “evliyauşşeytan”, “hizbuşşeytan” olma vasfı kazanan ve doğrudan şeytanın misyonunu üstlenen insan şeytanlarıdır. Azgınlık ve sapıklıkta uzun süre devam edince, şeytan artık insan nefsini tamamen istila edip tam anlamıyla sultası altına alır. Hatta öyle ki; bazısı İblisin askeri veya onun topluluğunun bir üyesi haline gelir. Bu kategoriye girenleri ve özelliklerini beyan eden ayetleri bir önceki bölümde değerlendirmiştik. Bu kategoride yer alan ve bizzat şeytanlık misyonu ifa eden sapkın insanlar, bugün küresel hâkimiyeti ele geçirerek insanlığa zorbalık, zulüm, sömürü ve adaletsizlikle tahakküm etmektedirler. Bu insan şeytanlarının eliyle fesad küreselleşmiş, insani/fıtrî değerler ve insanlık onuru yok edilmiş ya da ağır biçimde kirletilerek büyük bir yozlaşmaya yol açılmıştır.

Bu kategoriye girenlere somut bazı örnekler verecek olursak; şeytanın yoluna yönelen “din adamları” eliyle tahrif edilmiş (Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi) dinlerin ya da diğer beşeri sapkın dinlerin din adamları, öncüleri şeytanın misyonunu ifa edip insanları saptırmak bakımından bu kategoriye girerler. Ayrıca sapık modern paradigmanın ürettiği sekülerizm, rasyonalizm, hümanizm, pozitivizm, kapitalizm, liberalizm, sosyalizm, laiklik ve demokrasi gibi beşerî ideoloji ve modelleri üretenler, savunup yayanlar ve küresel boyutta zorbalıkla dayatanlar da bu kategoriye girerler. Bunların yanında, Müslüman halkların yaşadığı coğrafyalarda kitleleri, şeytanın en etkili yöntemi olan “Allah ile aldatmak” (Fâtır, 35/5) suretiyle zalim despot statükolara destekçi hâline dönüştürmek için kullanılan Hak ile bâtıl karışımından oluşturulmuş muharref “statüko dinleri”ni üretip yayanlar da bu kategori içinde yer alılar. Seküler emperyalizmin işbirlikçiliğini yaptıkları ve şirkle hükmettikleri hâlde bâtıl laik yönetimlerini, tağuti sistemlerini ve bu sistemlerin payandası olan “statüko dinlerini” meşrulaştırmak ve böylece kandırdıkları halklara kolayca tahakküm etmek için İslamî kavramları, hatta Kur’an’ı araçsallaştıranlar, bu amaçla İslam’ı tahrif etmeye ve Müslümanları laikleştirmeye çalışanlar da bu kategori içinde sayılmalıdır.

Küresel korsanlık yapan insan şeytanları ve bütün bölgelerdeki işbirlikçileri, bir yandan ele geçirdikleri güçlü enformasyon ve medya ağı ile ürettikleri teknolojinin etkili gücünü kullanmak suretiyle seküler şeytanî kültürlerini yararak insanları şeytanın yoluna sevk etme projeleri uygulamaktadırlar. Diğer yandan da, ileri teknolojiye dayalı büyük ve vahşi silah gücünü kullanarak tüm dünyada gerçekleştirdikleri işgal, işkence ve katliamlarla mazlum kitleleri kan ve gözyaşına boğmuş bulunmaktadırlar. Küresel emperyalist insan şeytanları ve bölgesel işbirlikçileri dayanışma hâlinde, başta silah, enerji (petrol, doğalgaz), ilaç vb. endüstriler alanındaki sömürüye dayalı emperyalist emellerini ve lükse, israfa dayalı azgın seküler-şeytanî hayat standartlarını ve çıkarlarını sürekli kılmak için medya, dijital teknoloji, internet vb. alanlardaki azgın güçlerini de kullanarak dünya insanlığını açlık ve sefalete mahkûm etmiş bulunmaktadırlar.

Mehmet Pamak'ın makalesinin devamını okumak için tıklayın...

Etiketler : #Şeytan   #ve   #insan   #ilişkisinde   #üç   #kategori   
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
İlginizi çekebilecek diğer haberler

Makaleler

Hava Durumu


VAN