"Faiz, yoksulu daha da yoksullaştırıyor"

Kalkınma Bakanlığı, faiz belasının gelir dağılımın bozması ve toplumsal barışı baltalamasındaki role dikkat çekti. Bakanlık uzmanlarından Rıdvan Kurtipek'in hazırladığı "Türkiye İçin Gelir Grupları Arası Gelir Oluşum İlişkisinin İncelenmesi" başlıklı raporda, öncelikle gelir dağılımındaki adaletin, toplumsal barışın ana unsurlarından birisi olduğu vurgulandı.

16-03-2012


Kalkınma Bakanlığı, faiz belasının gelir dağılımın bozması ve toplumsal barışı baltalamasındaki role dikkat çekti. Bakanlık uzmanlarından Rıdvan Kurtipek'in hazırladığı "Türkiye İçin Gelir Grupları Arası Gelir Oluşum İlişkisinin İncelenmesi" başlıklı raporda, öncelikle gelir dağılımındaki adaletin, toplumsal barışın ana unsurlarından birisi olduğu vurgulandı.
 
Raporda, "Yoksul kişilerin gelirlerinde meydana gelecek artışlar daha zengin olanların gelirlerinde meydana gelecek ilave artışlara kıyasla daha fazla faydaya yol açmaktadır. Bu ise fırsat eşitliğini artıracak ve böylece yoksulların gelir elde etme olanaklarını ve yaşam standartlarını yükseltecektir. Böylelikle, alt gelir gruplarının beşeri sermayelerinin güçlendirilmesi hem bu grupların gelirden daha fazla pay almalarını sağlayacak hem de bu grupların ülke kalkınmasına sağladığı katkıyı artıracaktır" denildi.
 
GELİR ADALETİNİN DÜŞMANI FAİZ
 
Devletin aldığı kararlarla gelir dağılımındaki adalet ya da adaletsizliğe doğrudan müdahale edebildiği vurgulanan raporda, şöyle denildi: "Devlet makroekonomik istikrar ve yaptığı politika tercihleri sonucunda faiz oranlarının düşmesini sağlayarak servet gelirlerini azaltabilmekte ve benzer şekilde işsizlik oranlarının azaltılması ve işgücünün vasfının iyileştirilmesi ile de emeğin değerini artırarak gelir dağılımını iyileştirebilmektedir.
 
Çalışmada Türkiye'de 1963-2008 yılları arasında yapılmış gelir dağılımı çalışmalarının sonuçları incelenmiştir. Buna göre, son dönemdeki dar gelirli kesimin gelir artışlarındaki iyileşmenin kaynakları araştırıldığında özellikle alt gelir gruplarının transfer gelirlerinin ve maaş, ücret ve yevmiye gelirlerinin tüm gelir gruplarının toplam gelirleri içindeki paylarının arttığı, faiz ve enflasyonun düşmesinin de gelir dağılımına olumlu yansıdığı görülmektedir.
 
Bu kapsamda gelir dağılımını alt gelir grupları aleyhine bozan yüksek faiz oranlarının düşürülmesi ve enflasyonla mücadele gibi makroekonomik politikalara öncelik verilmelidir."
 
ZENGİNDEKİ ARTIŞ YOKSULA YANSITILMALI
 
Son dönemde görülen iyileşmelere rağmen Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında Meksika'dan sonra en eşitsiz gelir dağılımına sahip ülke konumunda olduğu vurgulanan raporda, üst gelir gruplarının gelir artışlarında yaşanan iyileşmelerin, alt gelir grubunun gelirinde bir iyileşmeye yol açmamasının bunun en büyük sebeblerinden birisi olduğu kaydedildi. En az gelir artışlarının yaşandığı sektörlerin de incelendiği raporda, hizmet ve tarım sektörünün bu özelliği taşıdığı kaydedildi.
 
Kalkınma Bakanlığı'nın raporunda ekonomik sistemdeki kayıtdışılığın da yoksulluğa sebeb olduğu ifade edildi.
 
(Kaynak: Yeni Akit)

Etiketler : #Faiz   #   #yoksulu   #daha   #da   #yoksullaştırıyor   
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
İlginizi çekebilecek diğer haberler

Makaleler

Hava Durumu


VAN