BEN İYİ MİYİM?

Ahmet TAHAOĞLU

15-12-2018 12:27


Gerçek anlamda bu soruları sormalı kişi kendisine; Ben iyi bir koca, iyi bir baba mıyım? İyi bir evlat, İyi bir arkadaş, İyi bir dost muyum? Ben iyi miyim? 

İnsanların iyilik kavramına bakış açıları incelendiğinde ve toplumdaki yozlaşma göz önüne alındığında yeni yeni İyiler ve iyilikler kavramlarının gündemimize getirildiği görülür. Bir baba iyi para kazanıyorsa dünyevi olarak bütün sorumluluklarını yerine getiriyorsa vs. gerek eşi gerek çocukları açısından iyi bir babadır.

Öyledir de ancak gerçek iyilik Kur'an'ın insanoğluna sunduğu iyiler ve iyilikler genel olarak ahiret ile ilgili güzel sonuçları yakalama, Allah'ın rızasını yakalama çabasıdır. Dolayısıyla da Cennette, yani ebedi mükafat yurdunda hayatının geri kalanını geçirme isteğidir. 

Asıl kişiyi buna ulaştıracak iyilikler ne olmalı? Eğer ki bir baba eşini, çocuklarını oraya hazırlamıyorsa kendisine nasıl iyi bir baba denilir. Eğer ki bir baba çocuklarının sadece dünyasını onarıyorsa, sadece dünyasına yönelik eğitim ve terbiyeyi veriyorsa... Gerçek bir eğitim ve gerçek bir terbiyeden onları geçirmiyorsa bu baba iyi bir baba mıdır?

Sabah veyahut gecenin bir vaktinde eşinin, çocuklarının üşümemesi  için üstünü kontrol eden bir baba iyi bir babadır tabii ki... Asıl kasttetmek istediğim şey eşini ve çocuklarını sabahın ezanında her ne olursa olsun namaza kaldırmıyorsa ve dahası namazı sevdirememişse ve dahası o evde bir namaz bilinci oluşturamamışsa ve dahası boyun eğilecek, secde edilecek, karşısında kıyamda durulacak ve kendisiyle konuşulacak bir Allah sevgisi ve bilincini verememişse nasıl iyi sayılabilir. 

Kur'an'ın Ebrar kavramıyla tanışmamız şart;

Esas iyilerle, iyiliklerle tanışmasak kime sorarsanız sorun nasılsın diye, iyiyim der. Elinde içki kadehi ile piyango bileti ile ve dahası Allah'ın haram kıldığı ne varsa bunlardan birçoğunu işlediği halde iyilerden olduğunu bize aktarır. İyi olmak, iyilerden olmak kolaymış gibi...

Kur’ân’da kök olarak “ebrâr” kelimesiyle buluşan birçok kelime geçiyor. Meselâ, aynı kökten gelen “Birr”, iyilik, güzellik, salih amel, Allah’ın makbul gördüğü iyi davranışlar, ihlâslı amel ve her türlü iyilik anlamlarında Kur’ân’da geçer.(Bakınız: Bakara Sûresi: 44, 177, 189; Al-i İmran Sûresi: 92; Mâide Sûresi: 2; Mücadele Sûresi: 9)

“El-Berr” iyilik yapan, iyilik seven, yaptığı her iş sırf iyilik ve hayır olan, asla kötülük sevmeyen ve hiçbir şekilde kötülük yapmayan, iyiliği herkese dokunan, hayırlı işleri ve kendisine itaat edeni seven, itaatkâr kullardan hoşlanan mânâlarında Allah’ın isimlerindendir. Yani Allah, El Berr’dir. Yani mutlak iyi olan, mutlak iyilik eden, mutlak iyilik seven, iyiliği ve hayrı geniş ve sonsuz olan, iyilikte hiçbir mahlûkunu ihmal etmeyen, kullarına karşı şefkati ve ihsanı bol olandır. Cenâb-ı Hak iyiliği emreder, iyilik yapan salih kullarını katında mükâfatlandırır.

“Şüphesiz ki iyiler (ebrar), karışımı kafur olan bir kadehten içerler." (İnsan Suresi 5)

Evet işte böylesi iyiliğin kaynağı olan El Berr Allah'ın ebrar dediği bir baba iyi bir babadır .

Böylesi bir eş iyi bir eştir.

Böylesi bir arkadaş, 

Böylesi bir dost iyidir.

Böylesi bir evlat iyi bir evlattır. 

Böylesi bir anne iyidir. 

Gerçek iyilik ve gerçek iyilerle Rabbim bizleri tanıştırsın.

Herkes bu soruyu kendisine sormalı bence

Ben iyi miyim?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Diğer Yazıları

Makaleler

Hava Durumu


VAN