Suud ve İran özelinde ulus devletler dönemindeki statüko dinleri

Suud kraliyet yönetiminde bulunanlar, saray ulamasının da dolaylı ya da dolaysız onayı ile İslâm adına ürettikleri muharref "statüko dini"ni ve Vehhâbîliği, bir yandan kapitalist emperyalizmin emrinde komünizme karşı "Yeşil Kuşak" projesi için bir araç olarak seferber ettiler. İranda ise, Şahlık statükosundan sonra İslâmi ölçülerin belirleyici olması gerekirken bu sefer de mezhebî ölçülerin ve ulusal çıkarın belirleyici olduğu yeni bir Şii-Farisî ulus devlet statükosuna sürüklenilmiştir.

02-06-2018


Suud kraliyet yönetiminde bulunanlar, saray ulamasının da dolaylı ya da dolaysız onayı ile İslâm adına ürettikleri muharref "statüko dini"ni ve Vehhâbîliği, bir yandan kapitalist emperyalizmin emrinde komünizme karşı "Yeşil Kuşak" projesi için bir araç olarak seferber ettiler. Diğer yandan da, Suud statükosuna meşruiyet kazandırmak ve bütün Müslüman coğrafyasında itibarlı kılmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla ince güç olarak kullandılar. 
 
İranda ise, Şahlık statükosundan sonra İslâmi ölçülerin belirleyici olması gerekirken bu sefer de mezhebî ölçülerin ve ulusal çıkarın belirleyici olduğu yeni bir Şii-Farisî ulus devlet statükosuna sürüklenilmiştir. Yeni statükonun dini ise, Şii-Farisî kültür ve çıkarlarının belirleyici olduğu hak-bâtıl karışımı bir din olmuştur. İran'ın statüko dininin içinde Sünni tasavvufta olan hurafelerin hemen hemen tamamına hatta daha fazlasına rastlamak mümkündür. Ayrıca, zannî alandaki rivayetlere dayalı olarak ve Kur'an ayetlerinin bâtınî yorumlarıyla mezhep akîdesi oluşturularak mezhep dinleştirilmiştir.
 

Etiketler : #Suud   #ve   #İran   #özelinde   #ulus   #devletler   #dönemindeki   #statüko   #dinleri   
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
İlginizi çekebilecek diğer haberler

Makaleler

Hava Durumu


VAN