STK'lara devlet tahakkümünü kolaylaştıran kanun TBMM'den geçti

STK’lar, içerik açısından yasa teklifinin en çok 15. Maddesine dikkat çekmişlerdi. Bu maddeye göre, basit bir soruşturmayla bile, masumiyet karinesine aykırı olarak, dernek organlarında yer alan kişinin hatta dernek organının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ve derneğe kayyım atanması ile gerekli görülürse derneğin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasının yolu açılacağı belirtilmişti.

27-12-2020


Kitle imha silahlarını elinde bulunduran BM 5’lisinin isteği doğrultusunda “kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının uygulanmasına” ilişkin usul ve esasları düzenleyen kanun teklifi TBMM’de kabul edildi. Kulağa hoş gelen kanunun içine sıkıştırılan STK ve dernekleri baskı altına alıp, çalışmalarını keyfi kararlarla önleyebilecek ve kayyum atanmasının da önünü açan teklif, sivil toplum kuruluşlarının itirazlarına rağmen kabul edildi.
 
STK’lar (sivil toplum kuruluşları) ve derneklere yönelik ciddi yaptırım kararlarını da muhafaza eden "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi"nin birinci bölümünde yer alan 19 madde, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda kabul edildi. STK’lar bu kanunla zaten baskı altında tutulan sivil toplum kuruluşlarının işlevsiz hale getirilmek istendiğine dikkat çekmişti.
 
STK'lar, 16 Aralık'ta AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi"nin yasalaşması halinde, sivil toplum kuruluşları ve dernekler için yargısız infaz yolunun açılacağı görüşündeydi.
 
15. Madde’ye Dikkat Çekilmişti
 
STK’lar, içerik açısından yasa teklifinin en çok 15. Maddesine dikkat çekmişlerdi. Bu maddeye göre, basit bir soruşturmayla bile, masumiyet karinesine aykırı olarak, dernek organlarında yer alan kişinin hatta dernek organının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ve derneğe kayyım atanması ile gerekli görülürse derneğin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasının yolu açılacağı belirtilmişti.
 
Bu kanunla birlikte, soruşturma ve kovuşturmaların uzunluğu ve niteliği, basit bir gizli tanık beyanı ile bile kişi ve kurumların rahatlıkla soruşturmalara dahil edilebildikleri dikkate alındığında sivil toplumun karşı karşıya bulunduğu risk anlaşılacaktır ifadeleriyle STK’lar kısa süre önce kanun teklifine tepki göstermişti.
 
Ayrıca STK’lar, yaptırım riski ve bürokrasi ile kuşatılmış bulunan sivil toplumun sesini daha da kısacak, şiddete bulaşmadığı mahkeme kararları ile sabit örgütlerin bile terör örgütü kapsamına alındığı bir vasatta, terör gibi muğlak ve kaygan bir kavram üzerinden sivil toplum faaliyetlerini ve itirazlarını kriminalize edecek, ifade özgürlüğünün ve örgütlenme hakkının özünü zedeleme riski taşıyan düzenlemeye açıkça itiraz ettiklerini vurgulamışlardı.
 
(Kaynak: Köklü Değişim)

Etiketler : #STK'lara   #devlet   #tahakkümünü   #kolaylaştıran   #kanun   #TBMM'den   #geçti   
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
İlginizi çekebilecek diğer haberler

Makaleler

Hava Durumu


VAN