Putperestlik ve Ona Karşı Tevhidi Mücadele, En Güncel Meseledir (VİDEO)

"Dünden Bugüne Putperestlik ve Nebevi Mücadele" konferansı, Kur'an Nesli Dâvet Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konferansın konuşmacısı Şükrü Hüseyinoğlu, putperestlik ve ona karşı tevhidi mücadelenin tarihte kalmış bir hususiyet olmayıp, bugün için de en güncel mesele olduğunu ifade etti. Konferansın video kaydını dikkatlerinize sunuyoruz:

08-11-2021

Makaleler

Hava Durumu


VAN