Kalem-Der'de Haftanın Programları

Kalem'Der'in haftalık programları; Cuma Vazında Ahmet Turgut Ulucak, Toplumsal Yozlaşmaya Çözüm Önerileri, Cuma Hutbesinde Ahmed Kalkan, Bayram Kabul Edilen Matem Günlerimiz 29 Ekim, Tefsir Sohbetinde ise Maide Sûresinin 3 ile 4. Âyetleri işlendi. Programların video kayıtlarını istifadenize sunuyoruz!

29-10-2019