Hududullah'a ittiba yoksa, kepazelik, cinayet, acı var

Son dönemlerde ne kadar da arttı, Gülendam Haytaoğlu cinayeti benzeri olaylar... Âlemlerin Rabbi'nin bizler için belirlediği sınırlar (Hududullah) gözetilmediği, ictimai, siyasi, iktisadi olarak Allah'ın sınırlarının değil, insan hevasına dayalı bâtıl ideolojilerin egemenliği söz konusu olduğu için yaşanmakta tüm bu olaylar, acılar.

04-08-2021


HUDUDULLAH'A İTTİBA YOKSA, ZULÜM VAR, KEPAZELİK VAR, CİNAYET VAR, ACI VE GÖZYAŞI VAR
 
Son dönemlerde ne kadar da arttı, Gülendam Haytaoğlu cinayeti benzeri olaylar.
 
Sevgili edinip onunla zaman geçiren veya bu son olayda olduğu gibi, kafede tanıdığı bir erkeğin evine giderek onunla yemek yeyip içki içen genç kızların acı sonları haberlerde vaka-i adiyeden olarak gündeme getirilip geçiliyor.
 
Son bir yıl içinde onlarca genç kızın otel odalarından aşağı atılarak, tecavüze maruz bırakılıp vücutları parçalanarak katledildiği haberleriyle sarsıldık.
Aslında her biri bir ülkede infial oluşturması, yönetimlerin değişmesine sebep olması gereken dehşetengiz nitelikteki bu olaylar niçin yaşanmakta ve niçin giderek sıradanlaşmaktadır?
 
Bu sorunun cevabı çok açıktır.
 
Âlemlerin Rabbi'nin bizler için belirlediği sınırlar (Hududullah) gözetilmediği, ictimai, siyasi, iktisadi olarak Allah'ın sınırlarının değil, insan hevasına dayalı bâtıl ideolojilerin egemenliği söz konusu olduğu için yaşanmakta tüm bu olaylar, acılar.
 
Rabbimiz, Kitab-ı Kerimin birkaç ayetinde (Bakara, 229, 230; Nisa, 14; Tevbe, 112; Talak, 1) Hududullah terkibini kullanır ve biz kullarını Hududullah'a tâbi olmaya dâvet eder.
 
Ve "Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur" (Talak, 1) buyurur.
 
Allah'ın sınırlarını gözetmemek, O'nun haram ve helal ölçülerini kaale almadan yaşamak, hem dünyada hem ahirette ziyan sebebidir.
 
Maalesef bu ziyanı hep birlikte müşahede ediyor, rezaletlere, cinayetlere, acılara hep birlikte tanıklık ediyoruz.
 
Bu toplum, suya muhtaç olduğundan daha fazla İslam'a muhtaç durumdadır. 
 
Hududullah'a ittibanın hem dünya hem ahiretleri için yegane yol olduğunu bu topluma bıkıp usanmadan anlatmalı ve Hududullah'ın ülkede egemen olması için canhıraş şekilde çaba göstermeliyiz.
 
(Şükrü Hüseyinoğlu / İslam ve Hayat)

Etiketler : #Hududullah'a   #ittiba   #yoksa   #   #kepazelik   #   #cinayet   #   #acı   #var   
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
İlginizi çekebilecek diğer haberler

Makaleler

Hava Durumu


VAN