Fehm'ul Kur'an dersi - Müddessir Sûresi 1-26. ayetler

Fehm'ul Kur'an - Adım Adım Kur'an Dersleri - V. Ders - Şükrü Hüseyinoğlu - Kur'an Nesli İlim ve Dâvet Merkezi - 28 Cemaziyelevvel 1441 - 24 Ocak 2019 - Bu derste, Müddessir Suresi'yle Nüzul Sırasına Göre Kur'an derslerine devam ettik.

29-01-2020

Makaleler

Hava Durumu


VAN