Devletin Piyangoyla imtihanı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 58. Maddesi şöyle diyor: Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. Aynı Devlet yukarıda bahsedilen piyango ve şans oyunlarını kendi kontrolunda düzenliyor ve kendi kendisiyle çelişiyor. Aynı Devlet’in bir diğer kurumu olan Diyanet ise bu oyunlara Dinen haramdır diyor.

16-12-2017


Dini hassasiyeti yüksek bir kadronun ağırlıkta olduğu, iç ve dış muhalif çevreler tarafından ülkeye Şeriatı getirmeye çalışmakla itham edilen Ak Parti yönetiminin en önemli sınavlarından biri de bizzat Devlet kontrolunda icra edilen Milli piyango ve toto, loto gibi şans oyunlarının durumu.

Piyango, toto ve loto türü bu şans oyunları, Diyanet İşleri Başkanlığının son fetvasına göre kumar hükmünde ve tabiidir ki Dinen Haram

Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 58. Maddesi şöyle diyor: Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. Aynı Devlet yukarıda bahsedilen piyango ve şans oyunlarını kendi kontrolunda düzenliyor ve kendi kendisiyle çelişiyor. Aynı Devlet’in bir diğer kurumu olan Diyanet ise bu oyunlara Dinen haramdır diyor. 

Aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen..

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişlerden (milli piyango, sayısal loto, şans topu vb) kazanılan ikramiyelerin ise tamamı veraset ve intikal vergisinden istisna. Bu yüzden tutarı ne olursa olsun kazanılan söz konusu ikramiyeler üzerinden hiçbir vergi kesintisi yapılmıyor. Özel İş­lem Ver­gi­si, Şans Oyun­la­rı Ver­gi­si ve Kat­ma De­ğer Ver­gi­si ol­mak üze­re üç fark­lı ver­gi­nin alın­dı­ğı şans oyun­la­rın­dan dev­le­tin 2003-2013 yıl­la­rı ara­sın­da­ki net ka­zan­cı ise 7 mil­yar 310 mil­yon TL ol­du. Şans oyun­la­rın­dan sağ­la­nan ge­li­rin bü­yük bir kıs­mı Sa­vun­ma Sa­na­yi­i Des­tek­le­me Fo­nu, Ta­nıt­ma Fo­nu, Olim­pi­yat Oyun­la­rı Ha­zır­lık ve Dü­zen­le­me Ku­ru­lu, Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu (KYK) ile Sos­yal Hiz­met­ler ve Ço­cuk Esir­ge­me Ku­ru­mu­'na (SHÇEK) ak­ta­rıl­dı.

Yılbaşına az bir sürenin  kaldığı şu günlerde artan Milli Piyango ilgisi gerçeği değiştirmiyor. Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Kazanacağı paradan bir kısmını fakirlere dağıtacağını söylemek paranın haram olma özelliğini değiştirmiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Bitcoin'in haram olduğunu açıklamasının ardından bir fetva da şans oyunları için verdi.

Milli Piyango'nun 55 milyon lira olan yılbaşı ikramiyesi hayalleri süslerken, Diyanet'ten "piyango haramdır" fetvası çıktı. Din İşleri Yüksek Kurulu, “Piyangonun, toto, loto, iddia vb. şans oyunları oynamanın hükmü nedir?” başlıklı fetva yayınladı.

Diyanet'in Milli Piyango fetvasında “Şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır” denildi.

MİLLİ PİYANGO'DAN ÇIKAN PARADAN SADAKA OLMAZ

Fetvada, bu yollarla kazanılan paralarla yapılan hayır işlerinin de geçersiz sayılacağı belirtildi.

İşte o fetva:

“Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır.

Bu tür oyunların hasılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. Bu yollardan birisiyle elde edilen kazançlar, sevap beklenmeyerek yoksullara veya hayır kurumlarına verilmelidir. Zira Hz. Peygamber (a.s) bu tür haram kazançların harcanmasının ve güya sadaka olarak verilmesinin mümkün olmayacağını haber vermiştir.”

MİLLİ PİYANGO PARASININ MUTLULUK GETİRDİĞİ KİMSE YOK

Bugüne kadar kumar veya süslenmiş ismiyle Milli piyango parası yiyip iflah olan tek bir kişi gördünüz mü? Kim bu yolla para ele geçirdiyse burnundan fitil fitil gelmiştir.

Gerçi devletin anayasal görevi halkını kumardan uzak tutmak ama bu konuda şimdilik bir sıkıntı olduğu bariz. Herşeyi devletten beklemek olmaz.

Piyango kumardır, kumar haramdır. Siz siz olun, bu pis illetten uzak durun. Yakınlarınızı da uzak tutun.

Dünya Bülteni

Etiketler : #Devletin   #Piyangoyla   #imtihanı   
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
İlginizi çekebilecek diğer haberler

Makaleler

Hava Durumu


VAN