"Kur'an'a Davet Platformu" kuruldu

Ülke çapında Tevhidi hassasiyete sahip bağımsız çalışma gruplarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda “Sistem İçi Mücadelenin Sınırları Ve Yeni Anayasa Hazırlığı Karşısında Müslümanların Tutumu” ön gündemi üzerinden görüşler ifade edildi. Ortak girişimlerin ve faaliyetlerin bundan böyle “Kur’an’a Davet Platformu” adıyla tanımlanmasına karar verildi.

24-11-2012


Bağımsız İslami çalışma gruplarının İzmir’de gerçekleşen üçüncü toplantısında, ortak girişimlerin ve faaliyetlerin bundan böyle “Kur’an’a Davet Platformu” adıyla tanımlanmasına karar verildi.

Ülke çapında Tevhidi hassasiyete sahip bağımsız çalışma gruplarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda “Sistem İçi Mücadelenin Sınırları Ve Yeni Anayasa Hazırlığı Karşısında Müslümanların Tutumu” ön gündemi üzerinden görüşler ifade edildi.

İzmir Özgünder adına Hamza Akdeniz’in selamlama konuşmasıyla başlayan programda Ahmed Kalkan, Şükrü Hüseyinoğlu ve Hamza Er, Kur’an ayetleri, Peygamberlerin mücadele örnekliği ve Hz.Muhammed(s)’in mücadele sürecinden sistem içi ilişkilerin sınırlarını ortaya koyan birer konuşma gerçekleştirdiler.

Daha sonra farklı illerden gelen temsilcilerin gündeme ilişkin görüşlerinin dinlendiği toplantı şu zemin üzerinden devam etti:

Muhatap olunan cahili toplumsal / siyasal algı ve işleyişle ilişkilerin biçimi ne olursa olsun, ister dâvet aşamasında olunsun, ister fiili ayrışma ve çatışma aşamasında olunsun, her halükârda cahiliyeden ilkesel hicret öncelikli tutum olmalıdır. İnsanlığa bildirilen son Rabbani mesajın elçisi ve Peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed (a.s.)’ın mücâdele sürecinin de bu temel eksende şekillendiği bilinmektedir.

Tüm Peygamberler ve onların izini takip eden öncü mü’minlerin mücâdele ekseni, hiçbir zaman ve mekânda farklılık göstermemektedir.  Bu da, hak bâtıl ayrışmasına ve uzlaşmazlığına dayalı, bâtılla yan yana olmayı asla kabul etmeyip onu inkılaba uğratmayı esas alan ve bunun neticesinde hakkı hâkim kılmayı gaye edinen tevhidi duruş eksenidir.”

Sekretaryayla beraber grup temsilcilerinin ziyaretleşme ve dayanışma çabalarını arttırmalarının kararlaştırıldığı toplantının sonunda, internet medyası oluşturulmasının önemi ve desteklenmesinin gerekliliği konusunda mutabakata varıldı.

Direnen Suriye halkına yönelik battaniye ve gıda yardımlarının devam edeceğinin belirtildiği toplantıda “Kur’an’a Davet Platformu” olarak etkinliklerin ve eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılması da değerlendirildi.

“Kur’an’a Davet Platformu”adıyla faaliyetlerini devam ettirecek olan çalışmanın geliştirilmesine yönelik toplantıların süreceği bildirildi. 

Etiketler : #Kur'an'a   #Davet   #Platformu   #kuruldu   
YORUMLAR
 • kuran ışığı   11-04-2013 10:55

  Yazılar çok güzel. Hak yolunda yazılan yazılar için ,BU uğurda atılan tüm adımlar için ALLAH razı olsun. ALLAH ;tan dilerim tüm müslümanlar tabii bizlerde KURAN müslümanları olabiliriz .Değerli yazarlarımızın yazıları ve kitaplarını okuyorum.Hepsinden ALLAH razı olsun.bizlerde kendi bölgemizde KURAN ışığında çalışmalar yaparak kendimizi ve çevremizdekileri aydınlatmaya çalışıyoruz.

 • Adil   29-11-2012 15:51

  SA Hüsnü Kardeşim! Öncelikle bir sorumluluğu ifade edelim; bu tür toplantılar, Müslümanlar arası kardeşliği, ilkesel mutabakatları pekiştirmeye ve örnek birlikteliğin ortaya çıkabilmesi için gerekli vasatı oluşturmaya yönelik çabalar takdiri, duayı ve desteği hak ediyor. Bu güzel çabalara katkı verenlerden Allah razı olsun. Allah (c), mü'minlerin tevhidi ilkelerde birlikteliğine ve cemaat planında şahidliğine yönelik bu tür çabaları bereketli kılsın ve hayırlı sonuçlara ulaştırsın inşallah. Hüsnü kardeşim! Bu tür çabalara bigane kalmayıp ilgi göstermenizden dolayı Allah sizden de razı olsun. Yorumunuzda hem haklı olarak benim de baylaştığım erken doğumlar olmasın "ümit ve dua"nızı ifade ediyorsunuz, hem de hemen sonraki cümlede hızlı adımlar atmanın farziyetine vurgu yapıyorsunuz. Bununla her halde şunları kastediyorsunuz diye düşünüyorum. Bence de hem vakti boşa harcamayan, yani vakti iyi değerlendiren çabalar göstermek, umutsuzluğa düşmeden, zamanını geçirmeden hayırlı adımları atmak lazım. Hem de ayağı yere basan, sağlıklı, dengeli ve umutları boşa çıkarmayacak sonuçlara ulaşmak için sabırla ve teenniyle hareket etmek lazım. Bunun için de acele, zamansız, hazırlıksız ve niteliği düşük oluşumlara da yol açmamak üzere ciddi, tutarlı, fedakar, ahlaklı ve kuşatıcı örnek İslami şahsiyetlerden oluşan bir kadroyu öne çıkarmak lazım. Güzel gayretlerin ortaya konduğu bu süreçte bu konulara da dikkat edilerek hazırlanılacağı kanaatindeyim. Tabii ki önce birbiriyle kalplerde ve fikirlerde kaynaşarak, birlikte iş yapma kabiliyetlerini geliştirip çok boyutlu bütünleşerek, hesap verebilen ve hesap soran bir sorumluluk bilinciyle işlevsel bir işbölümü içinde sorumlulukları paylaşıp Allah yolunda fedakarlıklarda yarışacak, imani, ibadi, ahlaki ve yapısal plandaki bireysel ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde olan adanmış İslami şahsiyetlerin hem birbirlerine, hem de en yakındakilerden başlayarak bütün topluma güven verecek bir örneklik oluşturmaları lazım. Bu oluşum sürecinde bir yandan ilkesel hazırlıklar yapılırken, diğer yandan da bu güzel topluluğun içinden çıkacak fedakarlıklarda yarışan öncü bir kadronun kolektif irade ve aklı istişari katılım zemininde üretebilecek çapta ve nitelikte bir şahidliği ortaya koymaları gerekir. Üç defa gerçekleştirilen, dördüncüsüne hazırlanılan, güzel ve gerekli olduğunda şüphe olmayan ve bizatihi kendisi bile önemli olan bu bir araya gelişlerin sonucunda eğer bir gün yeni, kuşatıcı, nitelikli ve örnek bir yapı doğacaksa işte böyle doğal bir sürecin sonunda doğmalıdır. Böyle bir yapı eğer doğacaksa, kendisini temel tevhidi ilkeleriyle, sahih yöntemiyle ve öncü kadrolarının fedakarlıklarıyla, güzel örnekliği, vahye şahidliği ve ahlaki onurlu duruşuyla tanımlayarak, tanıtarak, ispat ederek, güven ve umut vererek, beklentileri ve ihtiyacı hem teoride hem de pratikte karşılayarak, mutmainlik sağlayarak ve daha sonra yaşanacak uzun soluklu bir yürüyüşte de bu umut ve beklentileri karşılamayı sürdüreceği güvenini vererek doğmalıdır. İnşallah hepimizin dua ve gayretleri ve samimi katkılarıyla böyle hayırlı ve nitelikli bir sonuca ulaşılır. Böyle içi doldurulmuş ve boşa harcanmamış bir sürecin uzamasında herhangi bir sakınca da yoktur. Bölgede ve ülkede yaşanan son derece riskli bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçerken, Müslümanlar arasında dünyevileşmenin, sekülerleşmenin, temel ilkelere aykırı davranışların ve çürütücü pragmatizmin yaygınlaşması sonucunda büyük savrulmaların gerçekleştiği bir dönemde, tevhidi ilkeleri gündemde tutan, yoldaki işaretlere ısrarla vurgu yaparak Hak yolu gösteren, vahye ve Resulün (s) güzel örnekliğine dayalı bu temel ilke ve ölçüleri hayata taşıyarak, sosyalleştirerek örnekliğini sunan bu tür kuşatıcı ve nitelikli bir yapıya ve ortaya koyacağı şahidliğe büyük ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Bu çabalardan bir gün böyle bir yapı doğacak ise, dediğiniz gibi grupcu ve hizipçi hastalıklara kapılmadan ümmeti vahiy ve sünnet ekseninde yeniden inşa hedefini gütmeli ve bütün muvahhidlerin vahdetini de sürekli gözeten bir duyarlılık taşımalıdır. Var olanlara rakip değil, onlardaki yanlışları da ıslah ederek hepsini kuşatmayı, hepsini kucaklamayı, vahye dayalı ortak akıdede hepsiyle bütünleşmeyi, kardeşleşmeyi amaçlamalıdır. İhtiyaç bunadır. Gruplardan bir gruba değil. Hüsnü kardeşim! "Kur'an ve sünnete davet platformu" denseydi temenninize gelince. Bir kere bu ilave kelime sürekli kullanılacak bir isimde uzunluğa yol açardı. Diğer taraftan da tekrara yol açmış olurdu. Çünkü Kur'an'a davetin içinde sünnet kendiliğinden vardır. Çünkü Kur'an, ilk indiği ve ilk inşa ettiği Resulün hayatından, ilk şahidin sünnetinden, güzel örnekliğinden soyutlanarak okunursa, bugün de hayatla bağı kurulamayacak, hayata yön verip inşa edemeyecek teorik bir kitap haline dönüşür. Bizzat Kur'an, Resulün (s) güzel örnekliğine, bizim için yaptığı vahye şahidliği ifade eden uygulamasına/sünnetine ve din konusunda onun verdiği hükme tam bir teslimiyetle itaat etmeye çağırıyor. Bu sebeple platform ismi yeterli ve sizin dediğiniz anlamı da içeren kuşatıcı bir isimdir inşallah. Ayrıca bu çabalar içindeki kardeşlerimizin hepsi Allah’ın izniyle bu konuda da aynı duyarlılık ve tutarlılık içindedirler elhamdülillah. Sizin de dua ve katkılarınızla bu hayırlı çabayı bütün ilkeli muvahhid/Müslim/Mü’min şahsiyetlerin desteklemesini ve hatta içinde yer alarak daha iyiye doğru teşvik etmesini de bekliyoruz inşallah. AEO

 • Hüsnü   28-11-2012 11:40

  Tevhidi bilince sahip her mümin vahdeti öncelikli gündem yapmak zorundadır. Ancak fırka fırka olmuş oluşumlara yeni bir fırka katma lüksümüzde yoktur. Ümit ve dua ediyoruz erken doğumlarla ümmetin önüne yeni guruplar çıkmasın diye. Bu konuda hızlı adımlar atmak her mümine farzdır. Sünnetin teşri değerinin uyduruk gerekçelerle inkar edilme meyillerinin hızlandığı coğrafyamızda keşke oluşumun ismi Kur'an ve sünnete davet platformu olsaydı, oluşum içerisindeki bazı kardeşlerimizle ilgili bu noktadaki bazı kuşkuları izale ederdi diye düşünüyorum. selam ve dua ile.

 • mehmet maksut   26-11-2012 10:11

  rabbim hayırlara vesile kılsın. müminlerin kardeşliğini hiçbir zaman bozmasın.

 • sevgi bekki   25-11-2012 22:07

  Sırat-ı müstakim üzere devam edebilmenin son şartı, hiçbir an eksik edilmemesi gereken Allah'la irtibattır. Buna ilahi irade ile irtibat veya dua denilmektedir. Allah Teala'dan bizi doğru yolda olmak nimetinden uzak ve mahrum bırakmamasını istemek, bunda ısrar etmek, "dua edin, icâbet edeyim" (40/Mü’min, 60) emrine uymak, sırat-ı müstakim yolcuları mü'minlere yakışan ve gerekli olan temel görevdir. "Ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Şüphesiz bağışı çok olan Sensin Sen." (3/Âl-i İmran, 8)

 • sevgi bekki   25-11-2012 22:06

  Sırat-ı müstakim üzere devam edebilmenin son şartı, hiçbir an eksik edilmemesi gereken Allah'la irtibattır. Buna ilahi irade ile irtibat veya dua denilmektedir. Allah Teala'dan bizi doğru yolda olmak nimetinden uzak ve mahrum bırakmamasını istemek, bunda ısrar etmek, "dua edin, icâbet edeyim" (40/Mü’min, 60) emrine uymak, sırat-ı müstakim yolcuları mü'minlere yakışan ve gerekli olan temel görevdir. "Ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Şüphesiz bağışı çok olan Sensin Sen." (3/Âl-i İmran, 8)

 • Selim Özkabakçı - İLKEDER - Çorum   25-11-2012 15:11

  Platformumuzun olusmasında emegi gecen tum kardeslerimizden ve hocalarimizden Allah razı olsun.

 • Yakup Döğer   25-11-2012 13:24

  Allah'a hamd olsun.Böyle bir oluşumu gündeme getiren ve bunun için mücadele eden kardeşlerimizden Rabbimiz razı olsun,ecirlerini kat kat versin,mekanları cennet olsun.Doldurulması zaruret olan hayati bir boşluk inşaallah bu oluşumla doldurulmuş olacak ve tevhidi tebliğ, Kur'ani olarak sürdürülecektir. ""Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma ve Katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz, bağışı en çok olan Sensin Sen.Rabbimiz, kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları gerçekten Sen toplayacaksın. Doğrusu Allah, va'dinden cayıp-dönmez."(Ali İmran Suresi, 8-9) "Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkup-sakınmak gerekiyorsa öylece korkup-sakının ve siz, ancak Müslüman olmaktan başka (bir din ve tutum üzerinde) ölmeyin."(Ali İmran Suresi, 102)

 • Coşkun UZUN   25-11-2012 09:59

  HAYIRLI OLSUN Rabbim bizleri mücadele yolunda kardeşleriyle kol kola girip birlikte koşturanlardan eylesin. Beşerî sistemlere eklemlenenlerden ve resmî ideolojileri aklamaya çalışanlardan etmesin. Adaleti tesis edip ayakta tutacak ilkeli, tutarlı, adil kullarından eylesin. Devlet tanrısından ve resmi ideoloji ilâhından açıkça ve fiilen kopup ayrılanlardan, safını netleştirerek duruşunu mukavim kılanlarla beraber olmayı, sadece Kur’an’a ve Sünnete çağıranlardan olmayı nasip etsin. Anti demokrat, muhalif, sistem dışı kalarak kuşatıcı ve kucaklayıcı bir kulluk mücadelesi içinde olmayı, Tevhid ve Adaleti öncelemeyi, cahili bütün yapı, kurum, ilke ve araçlardan beraâtini ilan edip müdahanesiz ve tavizsizce yaşayan muvahhidler olarak kalabilmeyi bu platform ve benzeri girişim ve oluşumlar vesilesiyle sağlamasını, bizleri bu hayra ortak ve memur etmesini Rabbimizden niyaz ederim. Hayırlı olsun inşallah…!

 • Hamza Er   25-11-2012 01:12

  Selamun Aleykum Tevhidi çalışma yürüten Kur'an Halkalarının dayanışma içerisinde ortak faaliyetler yürütmeleri şu zor zamanda oldukça önemlidir. Kur'an'a Davet Platformu bu dayanışmanın ilk yansımalarından biri olmuştur. Rabbim utandırmasın, hayırlar versin, ayakları Hak yolda sabit kılsın inşallah...

İlginizi çekebilecek diğer haberler

Makaleler

Hava Durumu


VAN