"İslam davası şahıs değil, ilke ve prensip eksenli olmalıdır"

Kalem-Der'de araştırmacı-yazar Faruk KÖSE tarafından "Günümüzdeki Cemaat ve Kanaat Önderlerinin İslam Davasına Fayda ve Zararları" adlı konferans gerçekleştirildi.

19-11-2013


Program, Ahmed Kalkan hocanın misafirlere hoş geldin demesi ve programın önemiyle alakalı yaptığı açıklamadan sonra konuk Faruk Köse'yi sunumunu yapması için mikrofona çağırmasıyla başladı.

Faruk Köse sunumuna, İslam davasını sahiplendiğini iddia eden kimselerin mutlaka günümüz koşullarını dikkate almaları ve günümüz problemlerine çözüm üretebilecek bir nitelikte olmaları gerekmektedir diyerek başladı. Günümüz ortamını dikkate almadan İslami dava insanların ihtiyaçlarına çareler üretemeyecektir, bunun için günümüz koşullarının tespiti çok iyi yapılmalıdır dedi.

İçerisinde yaşadığımız ülkedeki şartları iyi tahlil eden bir İslam davasının amacı Allah'ın kanunlarını içerisinde yaşadığımız hayata bütünüyle hakim kılma amacına yönelik olmalıdır. Bu amaca hizmet etmeyen bir İslam davasından bahsetmek mümkün değildir.

Yine kabulü Allah'ın elindedir diye nasıl ki namazı kafamıza göre kılamıyorsak aynen bunun gibi İslam davasını da kendi kafamıza göre yapamayız. Allah'ın bizler için belirlediği ilkeler çerçevesinde hareket etmeliyiz.

İslam davasının gerektirdiği nitelikleri kendisinde bulundurmayan cemaat ve cemaat liderleri ümmetin emeğini israf eden bir durumdadırlar ve bunun vebalini yüklenmektedirler dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti; İslam davası şahıs eksenli değil, ilke ve prensip eksenli olmalıdır.

Günümüzde ki, sözde İslam'i davayı sahiplenen yapılanmalar, günümüz şartlarına cevap verecek İslami iktisat sistemi oluşturamadıklarını, yine bu ülkede gerçekleşecek bir İslami dönüşümden ülkedeki bütün vilayetlere yetecek kadar insanlar arasında İslami ilkelere göre hükmedecek Kâdı yetiştirebildiler mi? sorularını sordu.

Yine, İslam'i hareket eğer İslam davasını ikame etmek gibi bir gayesi var ise bunu gerçekleştirebilecek bir niteliğe sahip olmalı ve bunun için gereken şartları oluşturmalıdırlar, İslam davasının müntesipleri çok iyi toplum analizi yapabilecek nitelikte olmalıdırlar.

Şahıs merkezli yapılanmaların zaaflarına da dikkatleri çeken Köse; Şahıs merkezli yapıların liderlerinin kendilerinden daha nitelikli eleman yetiştiremediklerinin, oysaki İslam'i yapılanmaların temel görevlerinden bir tanesi de, her zaman kendilerinden daha nitelikli eleman yetiştirmek olmalıdır dedi.

İslam davasına zarar veren yaklaşımlardan bir tanesinin de, gününüzde ki yapılanmaların İslam merkezli değil de kurum ve şahıs merkezli bir fayda algısına sahip olduklarını ifade ederek bu yaklaşımın İslam'a zarar verdiğini ifade ederek sözlerini sürdürdü; İslam'i velayeti oluşturamayan yapıların da İslam'a zarar verdiklerini söyledi.

Yine tarihin her dönemimde olduğu gibi bugünde ve bundan sonrada, nitelikli azınlıkların nice niteliksiz çoğunlukları yönlendirip idare ettiklerinin ifade etti.

İslam davasına sahip çıktıklarını iddia eden yapılara bu ülkede sosyal dönüşümü esas almalıdırlar ve her hangi bir çalışmanın çerisinde bulunuyor olmamız İslam davasına hizmet ettiğimiz anlamına gelmemektedir, bu ancak bizim içerisinde bulunduğumuz yapının nitelikleri ile alakalı bir durumdur.

Yine, yeryüzünün bütün imkanlarına sahip olan bir insan olsak ama, Allah bizden razı olmasa bunun ne değeri var, Allah bizden razı olduktan sonra köşe başlarında simit satıcısı olanın bizim için ne zararı vardır hedeflediğimiz sosyal dönüşümü gerçekleştirebilmek için kardeşlik mayasını etkin hale getirmeliyiz, bu maya etkin hale getirilmeden sosyal dönüşün hedeflerinin gerçekçi olmadığını bilmemiz gerekir.

İslam'i çalışmalarda istişarenin esas olması gerektiğini, bunun ise arının, ayrı ayrı çiçeklerden topladığı çiçek özlerini bir araya getirerek bal oluşturduğu gibi, istişare ile yapılan işlerin neticesinin de bunun gibi olduğunu ifade etti.

İslam davasına hizmet eden yapıların, bir toplumu dönüştürecek ve yönetecek bütün birimleri oluşturarak bunun rol modelliğini yapmalıdırlar diyerek konuşmasını tamamladı.

 

Günümüz Cemaat ve Kanaat Önderlerinin İslam Davasına Fayda ve Zararları Konferansı/Faruk Köse

Etiketler : #İslam   #davası   #şahıs   #değil   #   #ilke   #ve   #prensip   #eksenli   #olmalıdır   
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
İlginizi çekebilecek diğer haberler

Makaleler

Hava Durumu


VAN