"Ilımlı İslam şifresi"

Şu halde “ılımlı İslâm” ne demekmiş? Gayet açık! Bush'un sofrasında beslenen ve O'nun yönetiminin her cinayetini kınamak şöyle dursun, en azından başını vakar ile sallayarak tasvib etme hâli!

08-10-2007


Hüseyin HATEMİ / Yeni Şafak

Ilımlı İslâm'ın ne demek olduğunu araştırıyorduk. Birçok “müslüman” için Dâr-ul- Hilâfe hükmünde olan Washington'da, Bush'un verdiği iftar sırasında, Ilımlı İslâm'ın şifresini bizzat Bush açıklamış oldu 
Ey Azizan, Bush'un iftar buyrultusu şöyle imiş: Amerika, Yeryüzü'nün her bölgesinde müslümanların yardımcısı, kurtarıcısıdır, bunu Afganistan'da, Irak'da, Lübnan'da gösterdik! Buna karşı, Bush'un davetine icabeti kesb-i şeref vesilesi bilen “islâm ulemâsı”ndan en küçük bir hayret nidası dahi yükseldiğini vak'a nüvis'er kaydetmiyor. Şu halde “ılımlı İslâm” ne demekmiş? Gayet açık! Bush'un sofrasında beslenen ve O'nun yönetiminin her cinayetini kınamak şöyle dursun, en azından başını vakar ile sallayarak tasvib etme hâli! İslâmi deyişle, Yüce Sevgilimiz'in veciz ifadesiyle “dilsiz şeytanlık!”. Beyaz Saray'a kayıtsız-şartsız biy'at ederseniz, “ılımlı müslümanlık” yarlığına/berâtına nail olur, artık sizi ulemâdan sayan biçare ve mustaz'af, uyuşturulmuş dindaşlarınıza karşı da “çalımlı ulemâdan” olursunuz. “Ilımlı müslüman” yarlığına istihkak için, mesel⠓recm”i reddetmeniz gerekmez, Beyaz Saray'daki Hulâgû; “müslümanların kendi aralarındaki vuruşup kırışmaları, Irak'da olduğu gibi petrollerine el koyma vesilesi olmadıkça, bizi ilgilendirmez, petrolleri vs. yoksa, bir Amerikalı veya Yahudi'ye “gözünün üstünde kaşın var!” da demiyorlarsa, bırakın biribirlerini kırsınlar!” düşüncesindedir. Emperyalistlerin iştihasını uyandıran bir nesneniz varsa, o zaman da Bush'un sofrasında iftar da etseniz, bir süre sonra binek taşında boynunuzun vurulmayacağından emin olamazsınız.
Ey Azizan, bizim ulemâmız dan bazıları, Bel'am gibi, Bush'un sofrasında “iftariye”leri bel' eder, silip süpürür ve Bush'un kurtarıcılık iddiasına kavuk sallarken, hristiyan ulemasından bazılarında da ümit verici uyanış belirtileri görülüyor. ABD'deki Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Rowan William; herhalde bu iftara davetli değildi. Davetli olsa da büyük ihtimalle gitmeyecek, gitse de herhalde kavuk sallamayacak idi. Yeni Şafak'ta (7 Ekim 2007 Pazar) bugün memnuniyetle okudum ki, birçok Bel'am-i Bâur siret ve süretli sözüm ona İslâm ulemâsının söylemediği sözü, bu Başpiskopos söylemiş: -İran'ı bombalamaktan bahseden neoconlar, potansiyel kaatil çılgınlığı içindedirler! Selâm sana ey “İslâm'a Sevgide en yakın olan” hristiyanlardan olduğunu gösteren, Hristiyan Azizan'ından zât-ı âli-kadr! Ecrini Rabbimiz versin!

Gelelim Sûret-i Hak'dan görünen Bâtıl'ın ve Şerr'in yeni bir fitnesine: Bu zümreden olanların etekleri; Bush'un Armagedon Savaşı imalı sözleri ve tasarladıkları dolayısıyla zil çalarken, Zafer'den emin olmadıkları için de suçu şimdiden; salaklaştırılmış Amerikan halkının sırtına yükleyerek temize çıkma emeliyle, “israil; İran Savaşı oyununa gelmemeli!” derler. Ardından da “Ahmedinejad'ı İsrail'in icat ettiğini, Filistinli olsalardı İran'a güvenmeyeceklerini, İran'la İsrail'in tabii müttefik olduklarını, İsrail Filistin ihtilâfının Ahmedinejad'ın zerre kadar umurunda olmadığını, yakında “coğrafya”nın konuşacağını ve Araplar'a karşı İran ve İsrail ihtilâfının, “yabancı olduk şimdi / sanki birbirimize / İstersen gel dönelim/ Şah'lı günlerimize!” “mutlu son”una bağlanacağını söyleyip yazarak, İran'a nihai darbeyi vurmadan önce “sünni ittifak”ını İran'a saldırtıp, kendi kanlarını tasarruf etmek, müslümanları da biribirine kırdırma tertiplerine girişirler. (bz. Uri Avnery'nin, 4 ekim 2007 Perşembe tarihli Radikal'de, Counterpunch internet sitesinden iktibas edilen yazısı).

İmdi ey Azizan, Bush'un iftarına çağırılmayı evlâd-u ahfâdına miras bırakacağı en büyük şereflerden sayan “Şeytan-ı Ahres” ve Bel'am-i Bâur siret ve süretli birisini görürseniz, bu iddia hakkında görüşünü sorunuz, eminim ki Bush'un iftar nutkunu dinlerken sallanmaya başlayan kavuklar, daha sür'atle sallanmaya başlayacaktır.

Ey Azizan, içinizdeki havâss-ı Azizan bu Fakıyr'den a'la bilirler ki, Kur'an-ı Kerim, Şeytân-i Ahres ve Bel'am-i Bâur siret ve suretinde ulemâ yetişerek beleş iftâriyye istihlâkine istihkak berâtı alsınlar deyû nâzıl olmuş değildir...
 

Etiketler : #Ilımlı   #İslam   #şifresi   #   
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
İlginizi çekebilecek diğer haberler

Makaleler

Hava Durumu


VAN