TESETTÜR VE DEFİLE

Ömer TÜMER

08-03-2014 10:09


Son zamanlarda birtakım uyanık geçinen sermayedarlar özellikle toplumun yarısını oluşturan kadınların temel ihtiyaçlarından olan giysilerini tabii/orijinal olmaktan çıkartarak moda gerekçesiyle rezil hale getirdiler. Dünyada ve ülkemizde seküler-materyalist sermayedarlar daha çok rant elde edebilmek için içi boş moda kavramını kullanmak suretiyle moda sektörünü oluşturdular. Kadınları adeta kabuksuz hale getirerek yaratıcıya karşı isyana sürüklediler. Seküler-materyalist sermayedarların alternatifi olduklarını sanan birtakım muhafazakar sermayedarlar da, daha çok rant elde edebilmek için kendi moda sektörlerini oluşturdular. Her iki grup sermayenin ortak malzemeleri; moda, kadın ve ranttır.

Tesettür; İslami ölçüler dahilinde giyinmeye denir. İslam’da tesettür erkek ve kadını birlikte kapsamasına rağmen özellikle uygulama kadın üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Defile; erkek- kadın canlı mankenlerin elbise/giysi sunma gösterisidir. Ülkemize ve İslam alemine batıdan moda cereyanı ile gelmiştir. Açık saçık kadın kıyafetlerinin defile adı altında sunumu yapılmakta iken son zamanlarda tesettür kıyafetlerinin de defile marifetiyle sunumu yapılmaktadır. Tesettüre uygun kıyafetlerin defile yoluyla tanıtımının yapılması göründüğü gibi masumane bir davranış mıdır? Her iki defile türünün de temel amacı rant elde etmek ve kadının vücudunu teşhir ederek şehevi duyguları kamçılamak, toplumun ahlakını ifsad etmektir.

Yüce Allah, erkek ve kadın kullarından kendisine her konuda olduğu gibi Tesettür / örtünme konusunda da itaat etmesini istemiştir:

“Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve iman edenlerin kadınlarına (dışarı çıkarken) üstlerine örtü almalarını söyle; bu onların tanınmamasını ve incitilmemesini daha iyi sağlar. Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir." (33/Ahzab Suresi, Ayet 59)

“(Ey Muhammed!) İman eden erkeklere söyle, gözlerini dikerek bakmasınlar, mahrem yerlerini korusunlar. Bu onların arınmasını daha iyi sağlar. Allah onların yaptıklarından haberdardır." (24/Nur Suresi, Ayet 30)

“İman eden kadınlara da söyle, gözlerini dikmesinler, mahrem yerlerini korusunlar. Süslerini, kendiliğinden görünen dışında açmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar…" (24/Nur Suresi, Ayet 31)

Yüce Allah, erkek ve kadın kullarına böyle hitap ederek uymaları gereken kuralları ortaya koymuş olmasına rağmen insanlar bu emirlerin zıddına modaya uyma ve çağdaş olma adına kadınların vücutlarını gösteren müstehcen kıyafetler üreterek defile gösterisi ile kadını cazibe haline getirdiler. Kadın Allah’ın emirlerine uyması gereken bir kul olduğu halde onu kendi haline bırakmadılar ki kul olsun, moda cereyanının etkisiyle güzelleşme zafiyetinden faydalanılarak moda sektörünün elebaşıları kadını rant malzemesi olarak kullandılar.

İslam fıkhı, bir kazancın helal olarak elde edilebilmesi için helal yollardan helal olan malzemelerin kullanımıyla elde edilmesini öngörmüştür. Bu nedenle moda sektöründen elde edilen rant/gelir bütünüyle haramdır. Çünkü; görülmesi haram olan kadın vücudu teşhir edilerek şehvet davetçiliği yapılmaktadır. Kadın vücudunun görülmesi nasıl haramsa, haram olan kadın vücudunun teşhiri sonucu elde edilen defile rantı da elbette haramdır. Haram rant elde etme işinde tesettürlü defile, tesettürsüz defile ayrımı yapılamaz, her iki defile türünde de kadının vücudu, vücut hareketleri ve güzelliği beğeniye sunulmaktadır. Her iki defilede de baş aktör kadın olup defileyi izleyen karşı cinslerin şehevi duygularını ajite/tahrik etmektedir.

Hakkın alternatifi batıl değildir, batıl sadece hakkın zıddı olan şeydir. Çıplaklığın alternatifi tesettür olmayıp, tesettür çıplaklığın zıddıdır. Tesettür defilelerinin çıkış hareket noktası da çıplaklık defilelerine alternatif olma iddiasıdır. Çıplaklık batılın/cahiliyenin kültürüdür, tesettür İslam’ın emridir. Batıl/cahiliye kültürünü/defilesini sergileye dursun onları amelleriyle baş başa bırakalım fakat Müslümanların onları taklit etmelerine ve nazire/alternatif olsun diye onların düştüğü batağa düşmelerine gerek yoktur. Müslüman kadınların giyeceği giysilerinin tanıtımının hele hele defile adı ile yapılmasını Allah (c.c) yasaklamakta ve “Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve iman edenlerin kadınlarına (dışarı çıkarken) üstlerine örtü almalarını söyle…” diye buyurmaktadır. İslam kadına iç elbise, dış elbise tarifini getirmektedir. Müslüman kadının iç elbisesi aslında kadının ziyneti (görülmesi haram) sayıldığı için iç elbisenin dış elbise ile örtülerek gösterilmemesini istemektedir İslam.

"Tesettür defileleri"nde iç elbiselerin bile tanıtımı yapılmaktadır. Müslüman kadınlar giyeceği elbiseyi giyim mağazalarından kendileri beğenip tabir yerindeyse kendilerinin mankeni yine kendileri olmalıdır. İster iç elbise ister dış elbise tanıtımı olsun fark etmez, her ikisinin de tanıtımının/defilesinin yapılmasında kadının vücudu, vücut hareketleri ve güzelliği ön plana çıkartıldığı için tanıtım/defile elbise tanıtımı olmaktan çıkarak şehvet davetçiliğine dönüşmektedir. Bu tür yapılan defile/tanıtım İslam’a göre uygun olmayıp doğrudan haramdır. Çünkü: Meşru olmayan şehvet haram olduğu için şehvete götüren defile/tanıtım da haramdır.

Defile şehvete götüren yol olduğuna göre defile marifetiyle(haramla) elde edilecek rant/gelir de haramdır. Üstelik tesettürlü ya da tesettürsüz(çıplak)defileyi yapan manken kadınların kimliği, kişiliği ve toplumda bıraktığı izlere bakacak olursak yapılan defilelerde ayrı bir haram işlenmiş olur. Mankenlerin birçoğunun fahişelikleri kamuoyunca bilinmektedir. Bu tür fahişe mankenlere yaptırılacak çıplak defilelerde vücut teşhirinin yanında ayrıca fahişeliğin de tanıtımı yapılmış olur ki işlenen günah adeta ikiye katlanmış olur. Fahişelikleri tescillenmiş mankenlerin tesettüre uygun olan dış elbise defilesine katılmalarında bile hem kadınlığı hem de fahişeliği teşhir edildiği için işlenen günah çıplak defilenin günahına eşittir. İslam’da kadın muhterem sayıldığı için meşruiyet dahilinde kendisine bakılması görülmesi helal olanlar dışında kendisine haram olanların bakması görmesi yasaktır.

Defilelerde kadın, vücudu, boyu posu, endamı ve kıvrak hareketleri ile karşı cinslerinin haram olan bakışlarına terk edilmektedir. Kadının vücudunu ister defile yoluyla, ister cinsel yolla pazarlayarak elde edilecek kazanç haramdır. Mankenlik kadının vücudunu ve güzelliğini pazarlama işlemi olduğu için İslam’a göre meslek sayılamaz. Hiçbir meslek İslam’a göre haramla iştigal edemez. Materyalist dünyanın ilahı para/rant olduğuna göre bu dünyanın insanı elbette ilahına kavuşabilmesi için her türlü yolu kendisine mubah görebilir, fahişeliği, mankenliği meslek kabul edebilir ki zaten kabul etmiştir. Zinanın suç sayılmadığı ülkelerde ve dünyada zinaya götüren her türlü yol mubah sayılır ki zaten sayılmıştır. 

Tesettürlü/örtülü defile, tesettürsüz/çıplak defile adı altında ümmetin kadınlarını manken olarak kullanmak suretiyle Müslüman toplumları ifsad eden gerek materyalist gerek dindar-muhafazakar para babalarına sesleniyoruz: Gittiğiniz yol doğru bir yol değildir. Allah (c.c) ifsadınızın karşılığını ahirette mutlaka verecektir. Sizin nasıl hesabınız varsa Allah’ın da elbette hesabı vardır. Allah en iyi hesap görendir.

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Diğer Yazıları

Makaleler

Hava Durumu


VAN