Lazkiye yoğun saldırı altında
Tren yolunda oynamak
Kalem-Der'de "Türkiye'deki Cemaatler" konferansı
Hollanda'da "Kur'an'ı Anlama ve Sorumluluk Bilinci" semineri
İslami Mücadelede Nebevi Yöntem - II (VİDEO)
Alaska'da hem gece hem gündüz (VİDEO)   |   Söylemde İslam'dan, Eylemde İslam'a (VİDEO)   |   Kalem-Der'den Suriye'de İftar sofrası yardımı   |   Gannuşi kapağı laikliğe attı   |   Çocuğum nasıl Hasan el Benna olur?   |  
Ana Sayfa Künye İnternet Kullanma Kılavuzu Ziyaretçi Defteri İletişim
KUR'AN SİYER AKAİD FIKIH RÖPORTAJLAR VİDEO KUR'AN ARAPÇASI İSLAM DÜNYASI GÜNCEL YENİDEN SEYYİD KUTUB MEDYA OKUMA GÜNLÜĞÜ
Canlı Yayınlar
Kategoriler
KUR'AN
SİYER
AKAİD
FIKIH
KUR'AN ÖĞRENİYORUM
OK TAKİPLİ HATİM
SURE MEALLERİ-VİDEO
KAVRAMLAR
SÖYLEŞİ
RÖPORTAJLAR
ETKİNLİKLER
VİDEO
İSLAM DÜNYASI
KUR'AN ARAPÇASI
GÜNCEL
KÜLTÜR SANAT
YENİDEN SEYYİD KUTUB
MEDYA
ŞİİR
KİTAP TANITIMI
OKUMA GÜNLÜĞÜ
 
Soruşturma: Müslümanın tatili olur mu?
Fikirlerine itibar ettiğimiz değerli yazarlarımıza, ilim ve fikir adamlarımıza, “Müslümanın tatili olur mu?” diye sorduk. Birbirinden farklı cevaplar aldık.
Share |
24/05/2012

Fikirlerine itibar ettiğimiz değerli yazarlarımıza, ilim ve fikir adamlarımıza, “Müslümanın tatili olur mu?” diye sorduk. Birbirinden farklı cevaplar aldık. Her bir büyüğümüz meseleye kendi penceresinden yaklaştı ve kendi uğraşı alanı ile alakalı olarak sorumuza cevap verdi.

Mehmet Lütfi Arslan Hocamız meseleye yazılarında sık sık vurguladığı “gayret” kavramı üzerinden yaklaştı ve meseleyi “son nefes” olgusu çerçevesinde izah etti. Prof. Dr. Mahmut Erol KılıçHocamız, çok seyahat eden bir münevverimiz olarak meseleye “seyahat” ve onun kazandırdığı, dostluk, kaynaşma, tanışma ve ibret alma gibi güzellikler bağlamında yaklaştı. Şükrü Hüseyinoğlu Hocamız, Resulullah ve eshabının neden tatil yapmadıkları sorusu üzerinden meseleye yaklaştı.

Fıkıh alanında dünyanın sayılı âlimlerden olan Prof. Dr. Orhan Çeker Hocamız; “Biz niye tatil ihtiyacı hissediyoruz?” şeklindeki hayatî soru üzerinden sorumuza cevap verdi. Osmanlı tarihi üzerinde söz sahibi olan Can Alpgüvenç Hocamız meseleyi tarihî şahsiyetlerden örnekler vererek “çalışma ve gayret” bağlamında izah etti.

Kırkın üzerinde esere imza atmış Ümit Şimşek Hocamız Risale-i Nur’dan alarak ilhamını mutedil bir yorum ile sorumuzu cevapladı. Arapça üzerinde derin vukufiyeti olan ve birçok tercümeleri olanRamazan Işık Hocamız sorumuza çok duymadığımız bir hadis-i şerifi aktararak cevap verdi.

Hekimoğlu İsmail Hocamız bizim için ancak ölümün bir paydos olabileceğini söyledi. Ahmed Kalkan Hocamız, modern tatil algısının şeytanî bir tuzak olduğunu her zamanki gibi Kur’anî bir metotla izah etti. Bedri Gencer Hocamız ise konuyu birçok boyutu ile etraflıca ele aldı ve bu konuda ilk defa dillendirilen bazı görüşler ortaya koydu. Ayrıca konuyla ilgili hadis-i şerifleri de kaynak belirtmek sureti ile nakletti.

Çok kıymetli hocalarımıza sorumuza lütfedip cevap verme nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyor ve onların kıymetli görüşleri ile sizi baş başa bırakıyoruz.

Mehmet Lütfi Arslan: “Bizim tatilimizde çalışma bitmez, çalışmanın nev’i değişir”

 

Mehmet Lütfi Arslan

Müslümanın tatili olur, ataleti olmaz… Yapageldiğimiz iş veya meşgaleye ara verip başka birisine yönelmek anlamında tatilimiz vardır. Yapmak zorunda olduğumuz işler arasında yer değiştirmeler yapabiliriz ki bu verimimizi artırır. Böylece dinleniriz de... Diğer türlü salt dinlenmek için tatil yapmak, dinlenmek, son nefese kadar teyakkuzda yaşayan insanlar için lüks kaçar.

Biz bu dünyaya dinlenmeye değil "din"lenmeye geldik. Ölmeden önce ermek ve olmak zorundayız. Bir taraftan da hakkımızdaki muradı korumamız gerekiyor. Bunlar başlı başına bir hayat tarzı koyan gayelerdir; tatil, bu gayelere giden yollar arasında geliş gidiş yapmaktır.  Dolayısıyla bizim tatilimizde çalışma bitmez, çalışmanın nev’i değişir. Paydos zili son nefeste çalacaksa ve onun da ne zaman olacağı meçhulse nasıl çalışmayı erteleyebiliriz ki? Dünyada "din"lenecek, mezarda dinleneceğiz.

Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç: “Kaba bir dindarlık cakası satma adına tatile karşı çıkmanın bir manası yok”

Mahmut Erol Kılıç

Bu sorunun cevabı "tatil" kelimesine yüklenen anlama göre değişir. İnsan bedenli bir varlıktır. İstirahate ihtiyacı vardır. "Seyahat ediniz" tavsiyesi bununla beraber düşünülürse "kültür turizmi", "dinî ziyaretler turizmi", "sağlık turizmi" gibi seyahat türleri dindar kişiler için de niye uygun olmasın ki… Aile fertleri arasında kaynaşma, dostluklar, ibret alma, diğer şehirleri ve insanları tanıma, diğer kültürleri tanıma, tabiatı dinleme ve teferrüç etme gibi birçok faydaları vardır. Hasılı, getirisi çok fazladır. Kaba bir dindarlık cakası satma adına buna karşı çıkmanın bir manası yoktur.

Diğer yandan konunun ekonomik bir tekabülü de olduğu için bazı ülkelerde olduğu gibi hükümetler vatandaşlarına seyahat yardımında bulunmalıdırlar. Herkes bundan istifade edebilmelidir. Mesela Japon devleti her sene seyahate gitmeyen vatandaşını adeta dövmektedir. Malezya yeni evlenen her çifte bir umre seyahati hediye etmektedir. Iran bu konuda vatandaşlarına subvansiyon uygulamaktadır v.s. Netice: Yatay seyahatin sembolizmi dikey (enfusi) seyahatin sembolizmini tedai eder.

Şükrü Hüseyinoğlu: “Müslüman için atıl kalmak düşünülebilecek bir durum değildir”

 

Şükrü Hüseyinoğlu

Tatil, sanayileşme ile birlikte Batı toplumunun ürettiği bir olgu olarak karşımıza çıkar. Sanayileşme, daha çok üretim ve bunun için de daha çok tüketim sarmalında köleleştirdiği insanları yılda bir müddet dinlendirmek istemiş ve bunun için de tüm zamanlarını satın aldığı işçilere birkaç haftalık bir zaman lütfetmiştir. İşte bunun adı tatildir.

Tatil, bize sadece bu temel vasfıyla değil, kelime anlamı olarak bile yabancı bir olgudur. Doğrudan doğruya "atıl kalmak" demektir ki, Müslüman için atıl kalmak düşünülebilecek bir durum değildir. Rabbimiz, İnşirah suresinde bizlere "Bir işten boş kaldığın zaman başka bir işe koyul" buyruğunu vermektedir. Umreden henüz yeni dönmüş, dolayısıyla Müslüman için dur-durak olmadığını/ olamayacağını yakinen görmüş biri olarak, "tatil" planları yapan Müslümanlara şaşkınlığımın daha da arttığını söyleyebilirim. Hz. Peygamber ve arkadaşları o zor şartlar altında, yorucu ve yıpratıcı mücadeleleri içinde "tatil" yapmaya kalkışsalardı İslam bizlere kadar gelebilir miydi?

Prof. Dr. Orhan Çeker: “Son zamanlarda bizimkiler, bayramları da tatile çevirmeye başladılar”

Orhan Çeker

Müslümanın tatili olmaz, olmamalıdır. Biz şimdiki yaşam biçimine bakarak tatil yapma ihtiyacı hissetmekteyiz. Hayat anlayışımızda tatil diye bir beklenti ve kültür olması sebebiyle zihnen ve ruhen böyle bir ihtiyaç hissetmekteyiz. Zihnimizde tatil düşüncesi olmasa tatil ihtiyacı da hissetmeyiz.

Müslüman, tatili, Allah için yaptığı hizmet planı içinde zaten var sayar. Mesela Müslüman bir hizmet için başka bir ile gitse bunu aynı zamanda bir dinlenme tatili sayar ve öyle gider. Ya da bir tatile gidecek olsa, “bunun yanı sıra gittiğim yerde nasıl bir hizmet ederim” diye hesap yapar.

Bir de şunu ekleyeyim: Son zamanlarda bizimkiler, bayramları da tatile çevirmeye başladılar. Bayram öncesi tatil yerlerinden yer ayrılmakta ve bayram günleri süresince insanımız o yerlerde tatil yapmakta, evini kapalı tutmaktadır. Bunun İslam dini ile ilgisi yoktur. Bayram, ziyaret demektir. Evinde duracaksın, ziyaretçi kabul edeceksin, ziyarete gideceksin, derde ve sevince ortak olacaksın. Bu geleneğimizin yozlaşmaya yüz tuttuğunu görüyorum. Bunu şiddetle kınıyor ve ayıplıyorum.

Can Alpgüvenç: "Müslümana tatil yapmak değil, sadece ve sadece çılgın gibi çalışmak düşer"

 

Can Alpgüvenç

İçinde yaşadığımız helâket ve felâket asrında Müslümana tatil yapmak değil, sadece ve sadece çılgın gibi çalışmak düşer. Yeryüzünde halkı Müslüman olan devletlerin hemen hemen hepsi ekonomik, sosyal ve kültürel yönden geri kalmış, Batılı Hıristiyan devletlerin direkt veya dolaylı kontrolleri altına girmiştir. Müslümanlara değil tatil yapmak, uyumak bile haramdır.

Ecdadımız tatil yapmak bir yana, ara vermeksizin ölünceye kadar dine ve halka hizmetten geri durmamıştır. Meselâ;Mimar Koca Sinan, "Ustalık eserim" dediği Selimiye'yi 80 yaşında tamamlamış, Sultan Süleyman hiç mecbur olmadığı halde 71 yaşında Zigetvar önlerinde şehit olmuş, Tiryaki Hasan Paşa 85 yaşlarında Kanije önlerinde koca bir Avusturya ordusunu bozguna uğratmıştır. Tarihimiz bunlara benzer sayısız örnekle doludur.

Son 15-20 yıldır -zenginleştikçe- maalesef gelenek haline gelen tatil modasına uymak zorunda kalan Müslümanlar, eğer kendilerini bu hastalıktan korumakta aciz kalıyorlarsa, bulundukları ya da gittikleri beldelerde dinî gayret ve faaliyetlerine devam etmeli, toplumdan kopuk, deniz ya da orman köşelerinde yaz boyu süren hayat tarzlarına kesinlikle itibar etmemelidir. Bu hal, yarın ahirette mutlaka mesuliyetlerini mucip olacaktır. Cenab-ı Allah'ın böylesine vurdumduymaz keyiflerin hesabını bizden soracağını düşünüyorum.

Suriye alevler içinde... Filistin yıllardır kangren... Libya öyle, Somali, Sudan öyle... Dünya Müslümanları felâket üstüne felâketle boğuşurken tatil beldelerinde yiyip içip yan gelip yatmayı bir Müslüman nasıl içine sindirebilir? Müslüman fiilen bir şey yapamasa bile; evratla, ezkârla meşgul olup din kardeşleri için her an duada olmalıdır. Ben, kendisini Müslüman kabul eden insanların, kardeşlerinin acılarına sadece kuru kuruya "Ah" "Vah" ederek yazlıklarında keyif çatmalarını en azından ayıplıyorum.

Ümit Şimşek: “Asıl eğlenme ve dinlenme mekânı dünyadan sonradır”

Ümit Şimşek

Batının bize sunduğu hayat tarzı, çok tüketmek, az çalışmak, çok eğlenmek. Hatta mümkünse hiç çalışmamak… Hayatta çalışma konusu bir dengeye oturtulmalıdır. MeselaBediüzzaman “beşte bir” gibi bir oran koyar. İnsan ruhunun da keyifli hevesâta ihtiyacı vardır ama bu beşte dört olmamalıdır, beşte bir olmalıdır der.

Hz. Ömer’in de bu konuda bir sözü var: “Haftada bir gün tatil vermezseniz, tüm haftayı tatil yaptırırsınız” der. Yani bir nefes alma fırsatı verilmelidir. Ama gaye değil, amaç değil, araç olacaktır. Hayatından beklenen gayeyi gerçekleştirmek için lazım olan enerjiyi sağlayacak, tazelenmeyi sağlayacak bir araç olacaktır. Asıl eğlenme ve dinlenme mekânı dünyadan sonradır. Yani burası çalışma, orası meyve toplama mekânıdır.  Necm Suresi’nde; “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır” buyuruluyor. Dolayısıyla işin temelinde çalışmak vardır.

Ramazan Işık: “Yazın birkaç hafta tatil için bir yerlere gitmenin ne mahsuru var?”

 

Ramazan Işık

Müslümanın tatili tabi ki olur. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz; “Men la tatile lehu la tahsile leh…” yani; “Tatili olmayanın tahsili de yoktur” buyurmaktadır. Burada, kafasını, zihnini, bedenini dinlendirmeyenin, tatil yapmayanın tahsil durumu olmayacağı ifade ediliyor. Tatil, burada yan gelip yatmak demek değildir. Çalışmalarımıza biraz daha hız verebilmemiz için, dinlenmek, deşarj olmak anlamındadır. Tatil yapacağız ki daha verimli bir çalışma temposuna girebilelim.

“Tatil” kelimesi zaten Arapça bir kelimedir. Mesela Araplar “taattalatil medarisu”  derler. Yani “okular kapandı, yani son verildi” demektir bu... Bir işi geçici olarak bırakmak, ara vermek söz konusudur bu kelimenin anlamında... Okullar kapanınca derslere ara verilmiş olduğu için bu kelime kullanılır. İnsanlar yıl boyu çalışıyor, zihnen ve bedenen yoruluyor, yıpranıyorlar. Yazın birkaç hafta ağaçlar olan, ırmaklar olan bir yerlere gidiyorlar. Bunda ne mahsur olacak? Hatta dinimiz bunu tavsiye de ediyor. Cenab-ı Allah Kur’an-ı Kerim’de “essayihun” buyurarak “seyahat edenler”i övüyor. Önemli olan bu seyahatin Allah’ın sınırları içinde olmasıdır. Yani “tatil yapıyorum” diye farzları terk ederse, ibadetlerinden, namazından, Kur’an’ından ve diğer dinî vecibelerinden uzak kalırsa o tatil, tatil olmaz.

Hekimoğlu İsmail: “Müslümanın tatili ölümdür”

Hekimoğlu İsmail

Risale-i Nur'da "Mevt, vazife-i hayattan bir terhistir, bir paydostur, bir tebdil-i mekândır." Demek ki Müslümanın tatili ölümdür. Dünya ise cennetin bekleme salonudur.

Efendim okullar kapandı, tatile gideceğiz diyorsanız, tatilde kâinat kitabını açın okuyun. Ağaçları, kuşları, çiçekleri, meyveleri yaratanı tefekkür edin. Çocuğunuza camileri gezdirin, mezarlıkları, türbeleri gezdirin. Tatilde boş vakit geçirmeyin. İslam’a nasıl hizmet ederim diye düşünün. Cehenneme gitmek isteyenlere bakıp, onların cehenneme gitmek için ne kadar gayretli olduklarını görüp, siz de cennete gitmekte daha gayretli olun. Biz cehenneme gitmek isteyenlerin gayreti ve fedakârlığı kadar cennete gitmek için gayret ve fedakârlık etmezsek yazık olur bize…

Ahmet Kalkan: “Cami kubbelerinin altındaki tatlı serinliklerde tatil yapılmalıdır”

 

Ahmet Kalkan

Müslümanın tatili de, eğlencesi de olur fakat bu ancak Müslümanca olabilir. Nefsimizin de bizim üzerimizde hakkı vardır. O hakkı fıtrî özellikler çerçevesinde yerine getirmek gerekir. Mesele tatil yapıp yapmamak meselesi değil, tatili nasıl yapacağımız meselesidir.

Biz ve çocuklarımız tatili nasıl değerlendirmeliyiz? Mesela tatilde, müfredatı önceden tespit edilmiş, planlı, programlı dersler yapılabilir, kitap okuma saatleri düzenlenebilir. Bu derslerde inanç ve ahlâk eğitimleri öncelikli olmalıdır. Tatilde eğer aile bu eğitimi veremiyorsa, çocuklarına İslâm'ı, tevhidi, cahiliye kurumlarındaki şirk ve küfrü güncel boyutlarıyla anlatacak hayırlı insanlara müracaat etmelidirler. Yaz sıcağında sahillerde tatil değil; koruyucu ve kuşatıcı şemsiyeler şeklindeki cami kubbelerinin altındaki tatlı serinliklerde tatil yapılmalıdır.

Müslümanlar açısından “boş kalmak, işlevsiz olmak” anlamında “tatil”, sığınak değil; ancak şeytânî bir tuzaktır. “Boş zaman” kavramı, “tatil” kavramı gibi, modern çağın zihnimize ve oradan da tüm organlarımıza bulaştırdığı bir virüstür. İslâm’da “boş vakit” kavramına yer yoktur. Çünkü dinimiz, her anımızdan hesaba çekileceğimiz bilinciyle zamanımızı hep dolu dolu geçirmemizi ister.

Prof. Dr. Bedri Gencer: “Dinlenme, kalbin itminanı, bu da ancak Allah’ın zikri ile mümkün”

Bedri Gencer

Burada soruyu Müslim/gayr-i Müslim değil degeleneksel insan/modern insan ikiliği açısından ele alarak “(geleneksel) insanın tatili olur mu?” diye sormak gerek.

Türkçe tatil karşılığında kullanılan “holiday” kelimesi, aslında “kutsal gün, bayram” anlamına gelmektedir. Malum, bayram, dinlenme veya tatil değil, sabır gerektiren bir çalışmanın ardından verilen mükâfat sevincini Yaradan ve Yaratılanlarla paylaşma anlamına gelir. Bu anlamda İbrahimî dinlerde haftalık ve yıllık bayramlar vardır. Max Weber ve Walter Benjamin gibi Alman Protestan ve Yahudi yazarların tespit ettiği üzere Püriten kapitalistler, sermaye birikimi aşamasında dur-durak bilmeyen bir çalışma anlayışıyla Katolik bayramların çoğunu abes diye bertaraf etti. Onlara göre arkasından bayram gelecek sıradan bir gün yoktu, her çalışma günü kutsaldı.

Ancak insan, bir makine olmadığı için bu gayr-i insanî çalışma temposunun sürdürülmesi imkânsızdı. Zamanla kapitalizm haddizatında bir din haline gelince Türkçe’de “bayram” anlamına gelen İngilizce “holiday” kelimesi, seküler bir bayram olarak tatil anlamı kazandı. Bu, kapitalizmin kısırdöngüsünü yansıtan bir kavramdı. Kapitalist, ekonomik insan, nasıl üretmek için tüketmek zorundaysa, çalışmak için de enerji toplamak üzere tatil yapmak zorundaydı. Aynı zamanda önemli bir hizmet sektörü kılınabilmesi için tatilin modern bir ihtiyaç olarak kutsanması gerekiyordu; İngilizce “kutsal gün, bayram” anlamına gelen “holiday” kelimesine “tatil” anlamı verilmesi bunun içindi.

Günümüz toplumunda tatil, seküler bir bayram haline getirildi

Doğrudan “Müslüman açısından tatilin anlamı” sorusuna geldiğimizde dört şıklı bir cevap verebiliriz. Birincisi, Arapça “âtıl” kelimesinden gelen tatil, “çalışmayı kesme, atıl kılma” anlamına gelmektedir. Hâlbuki haftalık veya yıllık çalışma süresinin ardından gelen bayram, bu anlamda tatil değil, sabır gerektiren bir çalışmanın ardından verilen mükâfat sevincini Yaradan ve Yaratılanlarla paylaşma anlamına gelir. Bu şekilde insana maddî ve manevî enerji veren asıl dinlenme vesilesi bayramlardır. Ancak trajedimiz şudur ki Türkiye gibi seküler bir toplumda asıl dinî bayram günü olanCuma, sıradan bir çalışma gününe çevrilirken bizim için çalışma günü olan Pazar tatil kılınmıştır. Bu şekilde haftalık bayramlarımız iptal edilirken Allah’tan Ramazan ve Kurban olarak yıllık iki bayramımız tanınmıştır.

Ancak maalesef onlardan özellikle Kurban Bayramı da giderek anlamını kaybetmiştir. Günümüz toplumunda tatil, seküler bir bayram haline getirilip, modern bir ihtiyaç olarak kutsanırken son yıllarda Türkiye’de dinî bayramlar da içi boş tatil vesilelerine çevrilmiştir. Akrabalarıyla bayramlaşmak, sıla-i rahim yerine tatil beldelerinden yorgun-argın dönen insanların arasında yer alan Müslümanların oranı da maalesef giderek artmıştır.

(Haber: Aydın Başar / Dünya Bizim)

1695
YORUM LİSTESİ
zülküf arslan 25-05-2012, 07:47:49
Dünya direnme,ahirette dinlenme[ebedi tatil] yurdudur müslüman olmuş ve müslüman kalmak için gayret edip,müslüman olarak ölenler için,

Ki zaten dinlenmek,tatil yapmaktan ziyade yaptığından farklı bi iş yapmakta insanı dinlendirir ,ki en sağlam dinlenmeye etkende bu olsa gerek,...dinlenmek o an yaptığından farklı bi uğraş yapmaya yönelmek ile olur..
 
ÖMER BİTLİS 24-05-2012, 16:16:49
Müslüman kurumsal çalışmaz ki tatili olsun...

Tatil mesai saatine bağlı köleler için üretilmiş bir sahte hediyedir...

Müslüman rızkın Allahtan geldiğini ve aslında kendilerine verilen maaş-tatil vs nin köleleştirilmelerinin sonucu olduğunu bilir...Ve buna karşı isyan eder...
 
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

23/05/2016 - 12:31 Lazkiye yoğun saldırı altında

22/05/2016 - 10:18 Kudüs'teki Filistinlilerin sayısı 419 bin

21/05/2016 - 08:26 İşgalci Esed rejiminden Halep'e varil bombalı saldırı

21/05/2016 - 08:17 Gannuşi kapağı laikliğe attı

19/05/2016 - 10:01 Hutbe: Cahiliyye putunu anma bayramı

19/05/2016 - 09:30 İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciun

18/05/2016 - 16:12 Esed çetesi Humus'a saldırdı: 13 mazlum katledildi

18/05/2016 - 16:03 İşgalci çeteden Filistinlilere şafak operasyonu

17/05/2016 - 16:50 Bahattin Yıldız vefatının 6. yılında anılıyor

17/05/2016 - 16:34 3 Körfez ülkesi ABD’yi iyi finanse etmiş

17/05/2016 - 16:21 Türkiye'de 3,1 milyon kişi 'yalnız'

17/05/2016 - 09:47 PKK'nın katlettiği 13 köylü yan yana defnedildi

16/05/2016 - 16:14 İşgalci Esed yönetimi minik Cene'yi bu hale getirdi

16/05/2016 - 15:38 Suffe İslam Okulu yeni dönem kayıtları başladı

14/05/2016 - 16:07 Halep ağır bombardıman altında

14/05/2016 - 15:43 Kudüs’ün altı: Yer altından Yahudileştirme

12/05/2016 - 10:02 Hamburgerde tespit edilenler şoke etti

12/05/2016 - 07:52 Kral Selman’dan Netanyahu’ya 80 milyon dolar

12/05/2016 - 07:13 Nizami'den Müslümanlara anlamlı vasiyet

12/05/2016 - 07:08 Bir Çeçen cinayeti de Kocaeli'de

10/05/2016 - 18:44 İçyer: Avrupa'da 10 bin mülteci çocuk kayıp

09/05/2016 - 08:28 Sistem AKP'yi, AKP sistemi yeniliyor

08/05/2016 - 14:35 M. Kemal'in de "pelikanları" varmış!

07/05/2016 - 20:31 Bakan Albayrak: Türkiye'de rejim değil sistem sorunu var

07/05/2016 - 16:27 Hama Hapishanesi yanıyor: Kadınlara tecavüz şantajı

07/05/2016 - 16:20 Halep'teki katliamlar İstanbul'da protesto edildi

05/05/2016 - 16:19 Halep için kitlesel eylem çağrısı (VİDEO)

05/05/2016 - 15:29 Alimlerden Halep'e destek gösterisi

05/05/2016 - 15:20 Halep'te sadece 40 doktor kaldı

05/05/2016 - 15:07 Cemaat-i İslami lideri Nizami hakkındaki idam onandı

05/05/2016 - 13:20 Kardeşlik Platformu: 'Suriye'de ilk iftar bizden'

05/05/2016 - 07:43 Davutoğlu'na "Saray" darbesi

02/05/2016 - 07:51 "Müslüman" Türkiye halkı, Allah'ın hükmünü istemiyor

01/05/2016 - 08:21 Rusya’nın Halep’teki katliamları İstanbul’da protesto edildi

28/04/2016 - 09:22 CHP: Laiklik konusunda tesellimiz Erdoğan ve Davutoğlu

28/04/2016 - 03:58 İşgalci Rus ordusu hastane bombaladı, 30 mazlumu katletti

27/04/2016 - 10:52 Ünlü ekmek firmasından ahlaksız tutum

07/04/2016 - 12:58 Sızdırılan kimlik bilgileri ne tür riskler doğuruyor?

06/04/2016 - 21:38 Suud'dan Mısır'a 22 milyar dolarlık yatırım

05/04/2016 - 07:28 Kemalizmin 1925'teki "güzel bacak yarışması" rezaleti

01/04/2016 - 08:22 Sadettin Ökten: Beton Dökmek, İnşa Etmek Değildir

31/03/2016 - 11:04 Cübbeli'ye 'Dini değerlere hakaret' soruşturması

29/03/2016 - 13:33 Müslümanın Yitiği İlim

26/03/2016 - 10:30 DAEŞ isyanı: Sizden çok Müslümanları vuruyor

26/03/2016 - 06:33 Suud petroldeki kaybını Hacc'dan çıkaracak

26/03/2016 - 06:24 Bağdat'ta stadyuma bombalı saldırı

26/03/2016 - 06:11 Alpat: Tesettür örtüden ibaret değildir

24/03/2016 - 14:20 Bosna kasabı nihayet suçlu bulundu

24/03/2016 - 09:42 İşgalci çete 2 Filistinliyi katletti

23/03/2016 - 14:49 İslami şahsiyetin inşası (VİDEO)

22/03/2016 - 08:19 Yalanlarımız, aldanışlarımız

21/03/2016 - 08:48 "Sizi kışkırtarak kendimize benzeteceğiz"

20/03/2016 - 12:03 Merhûme Feyza Acısu için basın açıklaması ve duâ yapıldı

20/03/2016 - 11:51 Canlı bombanın kimliği belli oldu

20/03/2016 - 11:38 Suriye'den kaçtı 371 gün havalimanında tutuldu

17/03/2016 - 10:52 Çanakkale geçildi! Çünkü…

16/03/2016 - 17:57 Kozmetik bedelinin yüzde 1'i tüm dünyaya su ulaştırabilir

16/03/2016 - 17:48 Kağıt toplayıcısının feryadı; Beni öldür, arabamı alma

16/03/2016 - 17:41 İşgalci Rusya, Suriye'de bin 984 mazlumu katletti

16/03/2016 - 15:23 Hollandalı taraftarlardan mültecilere alçakça muamele

14/03/2016 - 08:42 Bu saldırı terörden daha fazlası

08/03/2016 - 04:30 Yasin Börü davasında, 'Olayları iyi ki yapmışız' alçaklığı

07/03/2016 - 15:17 Muhafazakâr kesimde "Perinçekleşme sendromu"

05/03/2016 - 09:45 İstanbul'da uluslararası Hilafet sempozyumu gerçekleştirildi

05/03/2016 - 09:19 Cuma Hutbesi: Yeniden Hilafet (VİDEO-HABER)

04/03/2016 - 14:14 Doğum tebriği

04/03/2016 - 08:07 Avrupa'nın "sıfır" vicdanı

29/02/2016 - 21:59 Makedon polisinden mültecilere ağır saldırı

28/02/2016 - 22:08 Üç "İkna Odası"

28/02/2016 - 12:46 28 Şubat: Cezaevinden notlar

22/02/2016 - 09:40 İşgalciler Filistinli genci kurşun yağmuruna tuttu

22/02/2016 - 09:36 Dünya silah ihracatı yüzde 14 arttı

22/02/2016 - 08:57 AKP'li başkandan dev 'Meryem Ana' heykeli

21/02/2016 - 17:47 Şehadetinin 51. yılında Malcolm X

20/02/2016 - 15:38 İşgal güçleri 3 Filistinliyi katletti

20/02/2016 - 13:44 Koca Halep insanlık için bir Kobani olamadı

19/02/2016 - 11:30 Mısır'da 4 yaşında müebbete mahkum edildi

19/02/2016 - 09:47 Çeçen komutanın eşi serbest bırakıldı

17/02/2016 - 21:09 Ankara'da terör saldırısı: 28 kişi hayatını kaybetti

17/02/2016 - 12:26 Mescid-i Aksa muhafızı Raid Salah'dan süresiz açlık grevi

16/02/2016 - 14:44 STK’lardan Tacikistan raporu

16/02/2016 - 13:54 Kayıp 5 bin mülteci çocuk avrupa mafyası tuzağında

15/02/2016 - 15:13 Doğum tebriği

13/02/2016 - 14:50 İşgal askerleri Filistinli genç kızı katletti

10/02/2016 - 18:51 İzdivaç programlarının foyası ortaya çıktı

06/02/2016 - 15:37 AKP: Rejim sorunumuz yok, sistemi tartışıyoruz

05/02/2016 - 15:54 Suriyeli 70 bin kişi Türkiye sınırında beklemede

05/02/2016 - 15:20 Hasan El Benna'nın oğlu vefat etti

04/02/2016 - 14:54 Atıf Hoca, yargı prosedürü bile hiçe sayılarak idam edilmişti

02/02/2016 - 14:38 Hama 1982: Tarihin en büyük katliamlarından biri

02/02/2016 - 14:36 Cenevre'de barış görüşmesi, Halep'te Rus bombardımanı

01/02/2016 - 13:59 Gündem Özel'de "Sur Operasyonları" konuşuldu.

01/02/2016 - 08:26 PKK'lılar, Müslüman bir genci daha hunharca katletti

30/01/2016 - 15:10 İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciun

30/01/2016 - 09:32 Gündem Özel’in konuğu Uğur Mumcu cinayeti mağduru Abdülhamid Çelik oldu

29/01/2016 - 14:09 Gazze 7 mücahidini son yolculuğuna uğurladı

29/01/2016 - 13:13 2016'da 58.4 milyar lira faize aktarılacak

29/01/2016 - 12:59 Organ ticareti tavan yaptı

29/01/2016 - 10:45 Rusya İdlib'de cami ve yerleşim yerini vurdu

29/01/2016 - 10:26 Günde 5 kişi cinayete kurban gidiyor
 
YAZARLAR
Şahin YETİK
BİR ASIRLIK TAHAKKÜM ve TEMSİLİYETE OLAN İHTİYAÇ
Yasin AYDOĞAN
DİN GÖREVLİSİ YOK, İSLAM'IN İNSANI VAR
Mehmet ÇOBAN
TRUVA ATI...
Ebubekir MERCAN
KUR'AN'DAN VE RASUL'ÜN DİLİNDEN DUALAR
Servet KARADENİZ
KELİMELERİN SESSİZLİĞİ
Şükrü HÜSEYİNOĞLU
YENİ TÜRKİYE ve LAİKLİK
Yüksel YILMAZ
23 NİSAN HÜZÜN DOLUYOR İNSAN
Enes GÜNASLAN
LAİK TÜRKİYE KISKACINDA TERCİH BUNALIMI
Coşkun UZUN
ŞEHÂDET DEYİŞLERİ
Ahmed KALKAN
DÂVÂ EVLİLİĞİ
Mustafa BOZACIOĞLU
ULUS-ÜMMET-MİLLET İLİŞKİSİ
Akif KARATAŞ
AKIL AMA NASIL BİR AKIL?
Kadir TURAN
DİN, İYİLİK, KÖTÜLÜK
Harun GÖRMÜŞ
İSLAM'DA YÖNETİM ŞEKLİ
Şinasi ULUDOĞAN
NEDEN KUR’AN NEDEN TEVHİD NEDEN ADALET?
Emrullah AYAN
VELÂ İLE MÜSAMAHAYI AYIRT ETMEK
Hikmet ERTÜRK
DOĞRU KAVRAYIŞLI BİR ADAM
Adem GEMİCİ
NOEL İSLAM DIŞI DA, DEMOKRASİ, LAİKLİK, KEMALİZM İSLAM İÇİ Mİ?
Ömer TÜMER
LAİK REJİME RAĞMEN TÜRKİYE’DE ALLAH’IN DİNİ/NİZAMI HÂKİMMİŞ GİBİ İNANMAK
Bünyamin ZERAN
BİZLERİ İNŞA EDEN TERBİYE KİME AİT?
Mehmet PAMAK
TÜRKÇÜLÜK DE KÜRTÇÜLÜK DE ZULÜMDÜR, ADALET İSLAM'DADIR
Betül BAŞARAN
BİR KONFERANS DİZİSİNİN ARDINDAN
Kemal SONGÜR
HACC-I EKBER GÜNÜ
Ömer KARAKAŞ
MAKUL ŞÜPHE
Mehmet TEKKAYMAZ
MUKTEDİRLERİN SAHNESİNDE SÜRÜLERİN SEFASI
Rıdvan DİNÇER
HAKİMİYET MESELESİNE DAİR HATIRLATMALAR
GÜNÜN KONUSU
BİR AYET
BİR HADİS
BİR SÖZ
 
Copyright © 2009 İslam ve Hayat
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz

Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat