Dünyada açlıktan ölümler yaşanırken Türkiye aşırı kiloda üçüncü
İlkav'dan konferansa davet
Kuran-ı Kerim meali dağıtımı gerçekleştirildi
Yasin Börü ve arkadaşları katledildikleri yerde anıldı
Muhaliflerden Rus saldırılarına karşı ortak bildiri
Haccın güvenliği siyonist şirketin elinde   |   Pentagon: Rusya, kara harekatına hazırlanıyor   |   İslami hareketleri yasaklama ters tepebilir   |   Kur´an´ı Hakkıyla Okumak (13. Bölüm)   |   Mehmet Pamak'ın yeni kitabı çıktı   |  
Ana Sayfa Künye İnternet Kullanma Kılavuzu Ziyaretçi Defteri İletişim
KUR'AN SİYER AKAİD FIKIH RÖPORTAJLAR VİDEO KUR'AN ARAPÇASI İSLAM DÜNYASI GÜNCEL YENİDEN SEYYİD KUTUB MEDYA OKUMA GÜNLÜĞÜ
Canlı Yayınlar
Kategoriler
KUR'AN
SİYER
AKAİD
FIKIH
KUR'AN ÖĞRENİYORUM
OK TAKİPLİ HATİM
SURE MEALLERİ-VİDEO
KAVRAMLAR
SÖYLEŞİ
RÖPORTAJLAR
ETKİNLİKLER
VİDEO
İSLAM DÜNYASI
KUR'AN ARAPÇASI
GÜNCEL
KÜLTÜR SANAT
YENİDEN SEYYİD KUTUB
MEDYA
ŞİİR
KİTAP TANITIMI
OKUMA GÜNLÜĞÜ
 
Soruşturma: Müslümanın tatili olur mu?
Fikirlerine itibar ettiğimiz değerli yazarlarımıza, ilim ve fikir adamlarımıza, “Müslümanın tatili olur mu?” diye sorduk. Birbirinden farklı cevaplar aldık.
Share |
24/05/2012

Fikirlerine itibar ettiğimiz değerli yazarlarımıza, ilim ve fikir adamlarımıza, “Müslümanın tatili olur mu?” diye sorduk. Birbirinden farklı cevaplar aldık. Her bir büyüğümüz meseleye kendi penceresinden yaklaştı ve kendi uğraşı alanı ile alakalı olarak sorumuza cevap verdi.

Mehmet Lütfi Arslan Hocamız meseleye yazılarında sık sık vurguladığı “gayret” kavramı üzerinden yaklaştı ve meseleyi “son nefes” olgusu çerçevesinde izah etti. Prof. Dr. Mahmut Erol KılıçHocamız, çok seyahat eden bir münevverimiz olarak meseleye “seyahat” ve onun kazandırdığı, dostluk, kaynaşma, tanışma ve ibret alma gibi güzellikler bağlamında yaklaştı. Şükrü Hüseyinoğlu Hocamız, Resulullah ve eshabının neden tatil yapmadıkları sorusu üzerinden meseleye yaklaştı.

Fıkıh alanında dünyanın sayılı âlimlerden olan Prof. Dr. Orhan Çeker Hocamız; “Biz niye tatil ihtiyacı hissediyoruz?” şeklindeki hayatî soru üzerinden sorumuza cevap verdi. Osmanlı tarihi üzerinde söz sahibi olan Can Alpgüvenç Hocamız meseleyi tarihî şahsiyetlerden örnekler vererek “çalışma ve gayret” bağlamında izah etti.

Kırkın üzerinde esere imza atmış Ümit Şimşek Hocamız Risale-i Nur’dan alarak ilhamını mutedil bir yorum ile sorumuzu cevapladı. Arapça üzerinde derin vukufiyeti olan ve birçok tercümeleri olanRamazan Işık Hocamız sorumuza çok duymadığımız bir hadis-i şerifi aktararak cevap verdi.

Hekimoğlu İsmail Hocamız bizim için ancak ölümün bir paydos olabileceğini söyledi. Ahmed Kalkan Hocamız, modern tatil algısının şeytanî bir tuzak olduğunu her zamanki gibi Kur’anî bir metotla izah etti. Bedri Gencer Hocamız ise konuyu birçok boyutu ile etraflıca ele aldı ve bu konuda ilk defa dillendirilen bazı görüşler ortaya koydu. Ayrıca konuyla ilgili hadis-i şerifleri de kaynak belirtmek sureti ile nakletti.

Çok kıymetli hocalarımıza sorumuza lütfedip cevap verme nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyor ve onların kıymetli görüşleri ile sizi baş başa bırakıyoruz.

Mehmet Lütfi Arslan: “Bizim tatilimizde çalışma bitmez, çalışmanın nev’i değişir”

 

Mehmet Lütfi Arslan

Müslümanın tatili olur, ataleti olmaz… Yapageldiğimiz iş veya meşgaleye ara verip başka birisine yönelmek anlamında tatilimiz vardır. Yapmak zorunda olduğumuz işler arasında yer değiştirmeler yapabiliriz ki bu verimimizi artırır. Böylece dinleniriz de... Diğer türlü salt dinlenmek için tatil yapmak, dinlenmek, son nefese kadar teyakkuzda yaşayan insanlar için lüks kaçar.

Biz bu dünyaya dinlenmeye değil "din"lenmeye geldik. Ölmeden önce ermek ve olmak zorundayız. Bir taraftan da hakkımızdaki muradı korumamız gerekiyor. Bunlar başlı başına bir hayat tarzı koyan gayelerdir; tatil, bu gayelere giden yollar arasında geliş gidiş yapmaktır.  Dolayısıyla bizim tatilimizde çalışma bitmez, çalışmanın nev’i değişir. Paydos zili son nefeste çalacaksa ve onun da ne zaman olacağı meçhulse nasıl çalışmayı erteleyebiliriz ki? Dünyada "din"lenecek, mezarda dinleneceğiz.

Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç: “Kaba bir dindarlık cakası satma adına tatile karşı çıkmanın bir manası yok”

Mahmut Erol Kılıç

Bu sorunun cevabı "tatil" kelimesine yüklenen anlama göre değişir. İnsan bedenli bir varlıktır. İstirahate ihtiyacı vardır. "Seyahat ediniz" tavsiyesi bununla beraber düşünülürse "kültür turizmi", "dinî ziyaretler turizmi", "sağlık turizmi" gibi seyahat türleri dindar kişiler için de niye uygun olmasın ki… Aile fertleri arasında kaynaşma, dostluklar, ibret alma, diğer şehirleri ve insanları tanıma, diğer kültürleri tanıma, tabiatı dinleme ve teferrüç etme gibi birçok faydaları vardır. Hasılı, getirisi çok fazladır. Kaba bir dindarlık cakası satma adına buna karşı çıkmanın bir manası yoktur.

Diğer yandan konunun ekonomik bir tekabülü de olduğu için bazı ülkelerde olduğu gibi hükümetler vatandaşlarına seyahat yardımında bulunmalıdırlar. Herkes bundan istifade edebilmelidir. Mesela Japon devleti her sene seyahate gitmeyen vatandaşını adeta dövmektedir. Malezya yeni evlenen her çifte bir umre seyahati hediye etmektedir. Iran bu konuda vatandaşlarına subvansiyon uygulamaktadır v.s. Netice: Yatay seyahatin sembolizmi dikey (enfusi) seyahatin sembolizmini tedai eder.

Şükrü Hüseyinoğlu: “Müslüman için atıl kalmak düşünülebilecek bir durum değildir”

 

Şükrü Hüseyinoğlu

Tatil, sanayileşme ile birlikte Batı toplumunun ürettiği bir olgu olarak karşımıza çıkar. Sanayileşme, daha çok üretim ve bunun için de daha çok tüketim sarmalında köleleştirdiği insanları yılda bir müddet dinlendirmek istemiş ve bunun için de tüm zamanlarını satın aldığı işçilere birkaç haftalık bir zaman lütfetmiştir. İşte bunun adı tatildir.

Tatil, bize sadece bu temel vasfıyla değil, kelime anlamı olarak bile yabancı bir olgudur. Doğrudan doğruya "atıl kalmak" demektir ki, Müslüman için atıl kalmak düşünülebilecek bir durum değildir. Rabbimiz, İnşirah suresinde bizlere "Bir işten boş kaldığın zaman başka bir işe koyul" buyruğunu vermektedir. Umreden henüz yeni dönmüş, dolayısıyla Müslüman için dur-durak olmadığını/ olamayacağını yakinen görmüş biri olarak, "tatil" planları yapan Müslümanlara şaşkınlığımın daha da arttığını söyleyebilirim. Hz. Peygamber ve arkadaşları o zor şartlar altında, yorucu ve yıpratıcı mücadeleleri içinde "tatil" yapmaya kalkışsalardı İslam bizlere kadar gelebilir miydi?

Prof. Dr. Orhan Çeker: “Son zamanlarda bizimkiler, bayramları da tatile çevirmeye başladılar”

Orhan Çeker

Müslümanın tatili olmaz, olmamalıdır. Biz şimdiki yaşam biçimine bakarak tatil yapma ihtiyacı hissetmekteyiz. Hayat anlayışımızda tatil diye bir beklenti ve kültür olması sebebiyle zihnen ve ruhen böyle bir ihtiyaç hissetmekteyiz. Zihnimizde tatil düşüncesi olmasa tatil ihtiyacı da hissetmeyiz.

Müslüman, tatili, Allah için yaptığı hizmet planı içinde zaten var sayar. Mesela Müslüman bir hizmet için başka bir ile gitse bunu aynı zamanda bir dinlenme tatili sayar ve öyle gider. Ya da bir tatile gidecek olsa, “bunun yanı sıra gittiğim yerde nasıl bir hizmet ederim” diye hesap yapar.

Bir de şunu ekleyeyim: Son zamanlarda bizimkiler, bayramları da tatile çevirmeye başladılar. Bayram öncesi tatil yerlerinden yer ayrılmakta ve bayram günleri süresince insanımız o yerlerde tatil yapmakta, evini kapalı tutmaktadır. Bunun İslam dini ile ilgisi yoktur. Bayram, ziyaret demektir. Evinde duracaksın, ziyaretçi kabul edeceksin, ziyarete gideceksin, derde ve sevince ortak olacaksın. Bu geleneğimizin yozlaşmaya yüz tuttuğunu görüyorum. Bunu şiddetle kınıyor ve ayıplıyorum.

Can Alpgüvenç: "Müslümana tatil yapmak değil, sadece ve sadece çılgın gibi çalışmak düşer"

 

Can Alpgüvenç

İçinde yaşadığımız helâket ve felâket asrında Müslümana tatil yapmak değil, sadece ve sadece çılgın gibi çalışmak düşer. Yeryüzünde halkı Müslüman olan devletlerin hemen hemen hepsi ekonomik, sosyal ve kültürel yönden geri kalmış, Batılı Hıristiyan devletlerin direkt veya dolaylı kontrolleri altına girmiştir. Müslümanlara değil tatil yapmak, uyumak bile haramdır.

Ecdadımız tatil yapmak bir yana, ara vermeksizin ölünceye kadar dine ve halka hizmetten geri durmamıştır. Meselâ;Mimar Koca Sinan, "Ustalık eserim" dediği Selimiye'yi 80 yaşında tamamlamış, Sultan Süleyman hiç mecbur olmadığı halde 71 yaşında Zigetvar önlerinde şehit olmuş, Tiryaki Hasan Paşa 85 yaşlarında Kanije önlerinde koca bir Avusturya ordusunu bozguna uğratmıştır. Tarihimiz bunlara benzer sayısız örnekle doludur.

Son 15-20 yıldır -zenginleştikçe- maalesef gelenek haline gelen tatil modasına uymak zorunda kalan Müslümanlar, eğer kendilerini bu hastalıktan korumakta aciz kalıyorlarsa, bulundukları ya da gittikleri beldelerde dinî gayret ve faaliyetlerine devam etmeli, toplumdan kopuk, deniz ya da orman köşelerinde yaz boyu süren hayat tarzlarına kesinlikle itibar etmemelidir. Bu hal, yarın ahirette mutlaka mesuliyetlerini mucip olacaktır. Cenab-ı Allah'ın böylesine vurdumduymaz keyiflerin hesabını bizden soracağını düşünüyorum.

Suriye alevler içinde... Filistin yıllardır kangren... Libya öyle, Somali, Sudan öyle... Dünya Müslümanları felâket üstüne felâketle boğuşurken tatil beldelerinde yiyip içip yan gelip yatmayı bir Müslüman nasıl içine sindirebilir? Müslüman fiilen bir şey yapamasa bile; evratla, ezkârla meşgul olup din kardeşleri için her an duada olmalıdır. Ben, kendisini Müslüman kabul eden insanların, kardeşlerinin acılarına sadece kuru kuruya "Ah" "Vah" ederek yazlıklarında keyif çatmalarını en azından ayıplıyorum.

Ümit Şimşek: “Asıl eğlenme ve dinlenme mekânı dünyadan sonradır”

Ümit Şimşek

Batının bize sunduğu hayat tarzı, çok tüketmek, az çalışmak, çok eğlenmek. Hatta mümkünse hiç çalışmamak… Hayatta çalışma konusu bir dengeye oturtulmalıdır. MeselaBediüzzaman “beşte bir” gibi bir oran koyar. İnsan ruhunun da keyifli hevesâta ihtiyacı vardır ama bu beşte dört olmamalıdır, beşte bir olmalıdır der.

Hz. Ömer’in de bu konuda bir sözü var: “Haftada bir gün tatil vermezseniz, tüm haftayı tatil yaptırırsınız” der. Yani bir nefes alma fırsatı verilmelidir. Ama gaye değil, amaç değil, araç olacaktır. Hayatından beklenen gayeyi gerçekleştirmek için lazım olan enerjiyi sağlayacak, tazelenmeyi sağlayacak bir araç olacaktır. Asıl eğlenme ve dinlenme mekânı dünyadan sonradır. Yani burası çalışma, orası meyve toplama mekânıdır.  Necm Suresi’nde; “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır” buyuruluyor. Dolayısıyla işin temelinde çalışmak vardır.

Ramazan Işık: “Yazın birkaç hafta tatil için bir yerlere gitmenin ne mahsuru var?”

 

Ramazan Işık

Müslümanın tatili tabi ki olur. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz; “Men la tatile lehu la tahsile leh…” yani; “Tatili olmayanın tahsili de yoktur” buyurmaktadır. Burada, kafasını, zihnini, bedenini dinlendirmeyenin, tatil yapmayanın tahsil durumu olmayacağı ifade ediliyor. Tatil, burada yan gelip yatmak demek değildir. Çalışmalarımıza biraz daha hız verebilmemiz için, dinlenmek, deşarj olmak anlamındadır. Tatil yapacağız ki daha verimli bir çalışma temposuna girebilelim.

“Tatil” kelimesi zaten Arapça bir kelimedir. Mesela Araplar “taattalatil medarisu”  derler. Yani “okular kapandı, yani son verildi” demektir bu... Bir işi geçici olarak bırakmak, ara vermek söz konusudur bu kelimenin anlamında... Okullar kapanınca derslere ara verilmiş olduğu için bu kelime kullanılır. İnsanlar yıl boyu çalışıyor, zihnen ve bedenen yoruluyor, yıpranıyorlar. Yazın birkaç hafta ağaçlar olan, ırmaklar olan bir yerlere gidiyorlar. Bunda ne mahsur olacak? Hatta dinimiz bunu tavsiye de ediyor. Cenab-ı Allah Kur’an-ı Kerim’de “essayihun” buyurarak “seyahat edenler”i övüyor. Önemli olan bu seyahatin Allah’ın sınırları içinde olmasıdır. Yani “tatil yapıyorum” diye farzları terk ederse, ibadetlerinden, namazından, Kur’an’ından ve diğer dinî vecibelerinden uzak kalırsa o tatil, tatil olmaz.

Hekimoğlu İsmail: “Müslümanın tatili ölümdür”

Hekimoğlu İsmail

Risale-i Nur'da "Mevt, vazife-i hayattan bir terhistir, bir paydostur, bir tebdil-i mekândır." Demek ki Müslümanın tatili ölümdür. Dünya ise cennetin bekleme salonudur.

Efendim okullar kapandı, tatile gideceğiz diyorsanız, tatilde kâinat kitabını açın okuyun. Ağaçları, kuşları, çiçekleri, meyveleri yaratanı tefekkür edin. Çocuğunuza camileri gezdirin, mezarlıkları, türbeleri gezdirin. Tatilde boş vakit geçirmeyin. İslam’a nasıl hizmet ederim diye düşünün. Cehenneme gitmek isteyenlere bakıp, onların cehenneme gitmek için ne kadar gayretli olduklarını görüp, siz de cennete gitmekte daha gayretli olun. Biz cehenneme gitmek isteyenlerin gayreti ve fedakârlığı kadar cennete gitmek için gayret ve fedakârlık etmezsek yazık olur bize…

Ahmet Kalkan: “Cami kubbelerinin altındaki tatlı serinliklerde tatil yapılmalıdır”

 

Ahmet Kalkan

Müslümanın tatili de, eğlencesi de olur fakat bu ancak Müslümanca olabilir. Nefsimizin de bizim üzerimizde hakkı vardır. O hakkı fıtrî özellikler çerçevesinde yerine getirmek gerekir. Mesele tatil yapıp yapmamak meselesi değil, tatili nasıl yapacağımız meselesidir.

Biz ve çocuklarımız tatili nasıl değerlendirmeliyiz? Mesela tatilde, müfredatı önceden tespit edilmiş, planlı, programlı dersler yapılabilir, kitap okuma saatleri düzenlenebilir. Bu derslerde inanç ve ahlâk eğitimleri öncelikli olmalıdır. Tatilde eğer aile bu eğitimi veremiyorsa, çocuklarına İslâm'ı, tevhidi, cahiliye kurumlarındaki şirk ve küfrü güncel boyutlarıyla anlatacak hayırlı insanlara müracaat etmelidirler. Yaz sıcağında sahillerde tatil değil; koruyucu ve kuşatıcı şemsiyeler şeklindeki cami kubbelerinin altındaki tatlı serinliklerde tatil yapılmalıdır.

Müslümanlar açısından “boş kalmak, işlevsiz olmak” anlamında “tatil”, sığınak değil; ancak şeytânî bir tuzaktır. “Boş zaman” kavramı, “tatil” kavramı gibi, modern çağın zihnimize ve oradan da tüm organlarımıza bulaştırdığı bir virüstür. İslâm’da “boş vakit” kavramına yer yoktur. Çünkü dinimiz, her anımızdan hesaba çekileceğimiz bilinciyle zamanımızı hep dolu dolu geçirmemizi ister.

Prof. Dr. Bedri Gencer: “Dinlenme, kalbin itminanı, bu da ancak Allah’ın zikri ile mümkün”

Bedri Gencer

Burada soruyu Müslim/gayr-i Müslim değil degeleneksel insan/modern insan ikiliği açısından ele alarak “(geleneksel) insanın tatili olur mu?” diye sormak gerek.

Türkçe tatil karşılığında kullanılan “holiday” kelimesi, aslında “kutsal gün, bayram” anlamına gelmektedir. Malum, bayram, dinlenme veya tatil değil, sabır gerektiren bir çalışmanın ardından verilen mükâfat sevincini Yaradan ve Yaratılanlarla paylaşma anlamına gelir. Bu anlamda İbrahimî dinlerde haftalık ve yıllık bayramlar vardır. Max Weber ve Walter Benjamin gibi Alman Protestan ve Yahudi yazarların tespit ettiği üzere Püriten kapitalistler, sermaye birikimi aşamasında dur-durak bilmeyen bir çalışma anlayışıyla Katolik bayramların çoğunu abes diye bertaraf etti. Onlara göre arkasından bayram gelecek sıradan bir gün yoktu, her çalışma günü kutsaldı.

Ancak insan, bir makine olmadığı için bu gayr-i insanî çalışma temposunun sürdürülmesi imkânsızdı. Zamanla kapitalizm haddizatında bir din haline gelince Türkçe’de “bayram” anlamına gelen İngilizce “holiday” kelimesi, seküler bir bayram olarak tatil anlamı kazandı. Bu, kapitalizmin kısırdöngüsünü yansıtan bir kavramdı. Kapitalist, ekonomik insan, nasıl üretmek için tüketmek zorundaysa, çalışmak için de enerji toplamak üzere tatil yapmak zorundaydı. Aynı zamanda önemli bir hizmet sektörü kılınabilmesi için tatilin modern bir ihtiyaç olarak kutsanması gerekiyordu; İngilizce “kutsal gün, bayram” anlamına gelen “holiday” kelimesine “tatil” anlamı verilmesi bunun içindi.

Günümüz toplumunda tatil, seküler bir bayram haline getirildi

Doğrudan “Müslüman açısından tatilin anlamı” sorusuna geldiğimizde dört şıklı bir cevap verebiliriz. Birincisi, Arapça “âtıl” kelimesinden gelen tatil, “çalışmayı kesme, atıl kılma” anlamına gelmektedir. Hâlbuki haftalık veya yıllık çalışma süresinin ardından gelen bayram, bu anlamda tatil değil, sabır gerektiren bir çalışmanın ardından verilen mükâfat sevincini Yaradan ve Yaratılanlarla paylaşma anlamına gelir. Bu şekilde insana maddî ve manevî enerji veren asıl dinlenme vesilesi bayramlardır. Ancak trajedimiz şudur ki Türkiye gibi seküler bir toplumda asıl dinî bayram günü olanCuma, sıradan bir çalışma gününe çevrilirken bizim için çalışma günü olan Pazar tatil kılınmıştır. Bu şekilde haftalık bayramlarımız iptal edilirken Allah’tan Ramazan ve Kurban olarak yıllık iki bayramımız tanınmıştır.

Ancak maalesef onlardan özellikle Kurban Bayramı da giderek anlamını kaybetmiştir. Günümüz toplumunda tatil, seküler bir bayram haline getirilip, modern bir ihtiyaç olarak kutsanırken son yıllarda Türkiye’de dinî bayramlar da içi boş tatil vesilelerine çevrilmiştir. Akrabalarıyla bayramlaşmak, sıla-i rahim yerine tatil beldelerinden yorgun-argın dönen insanların arasında yer alan Müslümanların oranı da maalesef giderek artmıştır.

(Haber: Aydın Başar / Dünya Bizim)

1220
YORUM LİSTESİ
zülküf arslan 25-05-2012, 07:47:49
Dünya direnme,ahirette dinlenme[ebedi tatil] yurdudur müslüman olmuş ve müslüman kalmak için gayret edip,müslüman olarak ölenler için,

Ki zaten dinlenmek,tatil yapmaktan ziyade yaptığından farklı bi iş yapmakta insanı dinlendirir ,ki en sağlam dinlenmeye etkende bu olsa gerek,...dinlenmek o an yaptığından farklı bi uğraş yapmaya yönelmek ile olur..
 
ÖMER BİTLİS 24-05-2012, 16:16:49
Müslüman kurumsal çalışmaz ki tatili olsun...

Tatil mesai saatine bağlı köleler için üretilmiş bir sahte hediyedir...

Müslüman rızkın Allahtan geldiğini ve aslında kendilerine verilen maaş-tatil vs nin köleleştirilmelerinin sonucu olduğunu bilir...Ve buna karşı isyan eder...
 
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

08/10/2015 - 14:14 Dünyada açlıktan ölümler yaşanırken Türkiye aşırı kiloda üçüncü

08/10/2015 - 10:02 Kuran-ı Kerim meali dağıtımı gerçekleştirildi

08/10/2015 - 09:54 Yasin Börü ve arkadaşları katledildikleri yerde anıldı

06/10/2015 - 12:59 Haccın güvenliği siyonist şirketin elinde

06/10/2015 - 10:57 Muhaliflerden Rus saldırılarına karşı ortak bildiri

06/10/2015 - 10:43 Pentagon: Rusya, kara harekatına hazırlanıyor

06/10/2015 - 10:27 İslami hareketleri yasaklama ters tepebilir

06/10/2015 - 08:58 Yasin Börü'nün babası Demirtaş ve Kışanak'tan şikayetçi

28/09/2015 - 09:24 Gıdada gizli domuz yağı tehlikesi

18/09/2015 - 10:30 Mescid-i Aksa için 'Başkaldırı' çağrısı

18/09/2015 - 06:43 Sisi cuntası Gazze tünellerine deniz suyu pompalıyor

18/09/2015 - 06:01 Gül: Biz hiç İslamcı olmadık

18/09/2015 - 05:51 Türkiye dindarlaşmıyor aksine dinden uzaklaşıyor

17/09/2015 - 19:27 Haleb'teki saldırılarda 2 günde 67 mazlum katledildi

15/09/2015 - 07:51 Mısır'da darbe karşıtı 7 kişi idam edildi

15/09/2015 - 07:37 Haziran ayında işsizlik arttı

15/09/2015 - 07:35 Karşılıksız çek sayısında büyük artış

14/09/2015 - 10:01 Mısır cuntası direnişçi diye 12 turisti katletti

13/09/2015 - 12:45 İlkav Cuma Konferansında Gazze konuşuldu

13/09/2015 - 12:15 Dizilerin empoze ettiği 11 madde

13/09/2015 - 11:55 İşgalci çete Mescid-i Aksa'ya saldırdı (VİDEO-FOTO)

09/09/2015 - 07:31 İsveç'te cemaatsiz kalan 16 bin kilise satılıyor

09/09/2015 - 07:28 Doğu'daki STK'lardan sağduyu çağrısı

07/09/2015 - 10:35 İşgalci çete 17 bin Filistinlinin evini yıkmayı planlıyor

07/09/2015 - 07:06 Akdeniz'de bu yıl 2 bin 800 sığınmacı can verdi

07/09/2015 - 07:02 Yahudi işgalciler Mescid-i Aksa'ya girdi

06/09/2015 - 11:50 Evlilik Manifestosu: Yedi kızın hikayesi

06/09/2015 - 11:34 Aylan'ın babası Abdullah Kurdi: Elimden kayıp gittiler

31/08/2015 - 18:14 Bush, Afganistan'a nükleer bomba atmayı düşünmüş

31/08/2015 - 18:10 Mısır'da İhvan mensuplarına yine ceza yağdı

31/08/2015 - 18:00 Siyonist Bakan: O çocuk öldürülmeliydi

30/08/2015 - 12:41 Doğu Guta'da ilaçsızlıktan ölümler yaşanıyor

30/08/2015 - 11:54 Siyonist işgal askerlerine direnen Filistinli kızın başarısı

30/08/2015 - 11:46 Tel Aviv: Mısır ile tünelleri durdurmada başarısız olduk

30/08/2015 - 11:28 Kıyıya vuran ümmetin mazlum çocukları

30/08/2015 - 11:04 Çağın hastalığı: Teknoloji bağımlılığı

25/08/2015 - 19:18 Ahmed Kalkan: İncirlik kapatılsın, ABD kovulsun

16/08/2015 - 08:14 Halk cenaze törenlerinde, HDP'liler PKK halayında

15/08/2015 - 06:25 Mısır'da iki yılda 2 bin 799 mazlum katledildi

11/08/2015 - 20:08 İncirlik'ten kalkan uçaklar Atme'yi vurdu

11/08/2015 - 20:05 Ez Zehar: Ordumuz Allah'ın izniyle Kudüs'e ulaşacak

11/08/2015 - 13:47 "Amerika IŞİD’in büyümesine göz yumdu"

10/08/2015 - 08:25 Amerikan F-16’ları İncirlik’te

05/08/2015 - 14:02 Mısırlı müftü: "Sisi'ye isyan eden Peygamber'e isyan etmiştir"

03/08/2015 - 11:11 Molla Ömer için taziye

31/07/2015 - 11:44 Erdoğan'dan ilginç Çin açıklamaları

29/07/2015 - 11:32 Miroğlu : "Süreci İmralı-HDP üzerinden götürme yanlışından dönülüyor"

28/07/2015 - 06:37 Suriye'de Esed güçleri 43 mazlumu daha katletti

23/07/2015 - 01:34 PKK, Suruç bahanesiyle Müslümanları katlediyor

16/07/2015 - 22:49 Bayramımız mübârek olsun

08/07/2015 - 09:08 Esed güçleri iftar vaktinde varil bombasıyla saldırdı

08/07/2015 - 08:59 Mısır'da İhvan'a yeni operasyonlar

07/07/2015 - 10:50 Gazze yeniden inşa ediliyor

26/06/2015 - 06:44 Dört ayda 500 bin kişi kredi kartı borcundan mahkemelik

26/06/2015 - 06:25 Uluslararası alanda sıkışan işgalci çete çıkış arıyor

20/06/2015 - 13:50 Hocam, birkaç sorum var?

20/06/2015 - 12:33 '2014'te savaşlara 14.3 trilyon dolar harcandı'

20/06/2015 - 12:09 Cuma Hutbesi: Ümmetin hali ve Mısır'daki idam kararları

20/06/2015 - 11:58 Hizb-ut Tahrir üyeleri Hilafet için yürüdü

20/06/2015 - 10:57 Filistinliler Mescid-i Aksa'ya akın etti

16/06/2015 - 07:25 İşgal rejiminden Filistinli kardeşlere 119'ar yıl hapis

16/06/2015 - 07:16 Dr. İyad Kuneybi tutuklandı

15/06/2015 - 07:46 Aytaç Baran'ın vurulma anı (VİDEO)

13/06/2015 - 08:29 Türkiye'deki Suriyelilerin sayısı açıklandı

13/06/2015 - 06:28 Müslüman kadınları internette bekleyen büyük tehlike

12/06/2015 - 16:46 Çocuğuna 'Yasin' veya 'Esma' ismini verecekti

12/06/2015 - 16:37 Maarat al-Numan'da Varil Katliamı

12/06/2015 - 16:30 Siyonist işgalci, katil pilotlarına sahip çıktı

11/06/2015 - 17:09 Öncü şahsiyetlerin, batıl siyasete destek çağrıları vahimdir

09/06/2015 - 13:12 PKK Diyarbakır'da İhya-Der başkanını katletti

08/06/2015 - 08:05 Seçimden, erken seçim çıktı

29/05/2015 - 21:06 "Kürt halkı, Apoizme boyun eğmeyecek"

29/05/2015 - 14:48 Alçak CHP'liden tesettüre ağır hakaret (HABER-VİDEO)

25/05/2015 - 21:47 Mısır darbesi ve idam kararları karşısında İslami duruşumuz

23/05/2015 - 09:05 İtirazım var

23/05/2015 - 02:54 Diyarbakır'da Mursi eylemine polis müdahalesi

19/05/2015 - 08:15 Esed çeteleri 5'i kadın ve çocuk 33 kişiyi daha katletti

18/05/2015 - 14:42 Mursi’nin idamı, Ümmet’in strateji yoksunluğundandır

18/05/2015 - 13:58 İHH Arakanlı mültecilerin imdadına yetişti

18/05/2015 - 13:33 'Tecavüze uğramaktansa namusumla denizde boğulurum'

18/05/2015 - 12:58 İdam kararları İstanbul ve tüm yurtta protesto edildi

18/05/2015 - 12:47 Mısır'da 6 kişi idam edildi

18/05/2015 - 12:43 Radyo Denge´de Mısır´daki idam kararları konuşuldu

16/05/2015 - 09:36 Cunta'dan Mursi'ye idam kararı

16/05/2015 - 08:46 6 bin Arakanlı denizde ölüme terk edildi

15/05/2015 - 15:03 Türkiye artık NATO 'öncü birlik'te

13/05/2015 - 07:45 Esed rejimi minibüs duraklarına varil bombasıyla saldırdı

13/05/2015 - 07:09 UHİM: İslamofobi suç sayılmalı

13/05/2015 - 07:01 Tataristan'da 16 İslam aliminin eserlerine yasak

13/05/2015 - 06:46 Soma faciasının üzerinden bir yıl geçti

12/05/2015 - 08:02 Bir güzel mü'minin ardından...

07/05/2015 - 07:47 ABD'den komik iddia; Bakın Suriye'de kaç sivil katletmiş

07/05/2015 - 06:21 Şimdi de sigara ve alkol dayatması

05/05/2015 - 07:48 Müslümanları ihbar edene ödül

05/05/2015 - 06:20 Bulunan cesetler buz dağının görünen kısmı

05/05/2015 - 06:10 İşgalci çete Gazze'de "Hareket eden her şeye ateş" emri vermiş

04/05/2015 - 06:06 Ahmed Kalkan'la Ramazan Umresi'ne davet

30/04/2015 - 19:08 Bin 84 çocuk namaz için buluştu

30/04/2015 - 17:40 Lokum dağıtan gençlere Esedci sol tahammülsüzlüğü

30/04/2015 - 08:55 İHH Nepal’de insani yardım dağıtımlarına başladı
 
YAZARLAR
Ömer TÜMER
DİN PAYANDA MIDIR?
Kemal SONGÜR
HACC-I EKBER GÜNÜ
Mehmet TEKKAYMAZ
MUKTEDİRLERİN SAHNESİNDE SÜRÜLERİN SEFASI
Mustafa BOZACIOĞLU
İNSANIN NEYİ EKSİK OLURSA KURBAN OLMAZ?
Yüksel YILMAZ
İBRAHİM OLMAK, İSMAİL OLMAK
Mehmet ÇOBAN
FATİHA İLE YENİLENDİM!
Akif KARATAŞ
AKIL AMA NASIL BİR AKIL?
Enes GÜNASLAN
MODERNİZME MAHKUM DEĞİLİZ
Yasin AYDOĞAN
SINAV/İMTİHAN ÖLÜNCE BİTER
Ahmed KALKAN
TEVHİD VE UZLAŞMA
Coşkun UZUN
ŞAHSİYET, KİMLİK VE MİSYON
Mehmet PAMAK
TÜRKÇÜLÜK DE KÜRTÇÜLÜK DE ZULÜMDÜR, ADALET İSLAM'DADIR
Şahin YETİK
HAKEMLİK MÜESSESESİ ÜMMETİN NESİ OLUR?
Ömer KARAKAŞ
MAKUL ŞÜPHE
Şinasi ULUDOĞAN
ORUÇ BİZİ SANAL ALEMDE DE TUTMALI
Adem GEMİCİ
SEÇİM SONUÇLARININ HATIRLATTIKLARI
Rıdvan DİNÇER
HAKİMİYET MESELESİNE DAİR HATIRLATMALAR
Ebubekir MERCAN
DAVUT YAŞAR AYDOĞDU AĞABEYİN ARDINDAN
Hikmet ERTÜRK
ONLARIN İŞLERİ ARALARINDA DANIŞMA İLEDİR
Bünyamin ZERAN
BİZLERİ İNŞA EDEN TERBİYE KİME AİT?
Betül BAŞARAN
BİR KONFERANS DİZİSİNİN ARDINDAN
Şükrü HÜSEYİNOĞLU
NAMAZIMIZ, HACCIMIZ, KURBANIMIZ BİR SON DEĞİL BAŞLANGIÇTIR
ENÇOK OKUNANLAR
MEKKE VE MEDİNE`YE SAHİP ÇIKALIM
İSLAM SADECE ANLATILMAZ, YAŞANIR
MÜSLÜMAN GENÇLERDE BURÇ SAPMASI
TEVHİD VE ŞİRK ÜZERİNE
MÜSLÜMAN OLMAK YETMİYOR MU?
İNTERNETİ MÜSLÜMANCA KULLANMAK
SÜTÇÜ İMAM BUGÜN YAŞASAYDI NE YAPARDI?
NEYİ ANLATACAĞIZ?
RADİKAL AYNA
TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK VE TABAKALAŞMA
GÜNÜN KONUSU
BİR AYET
BİR HADİS
BİR SÖZ
 
Copyright © 2009 İslam ve Hayat
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz

Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat