İşgal askerleri Mescid-i Aksa'yı bastı: 30 yaralı
Suriye’de 12’si kadın 9’u çocuk 84 mazlum katledildi
"Mutaffifîn Sûresi, kapitalizme karşı koyuş çağrısıdır"
Kur'an Arapçası dersi bugün
"Kulluk Ekseninde Hayatın Yeniden İnşası" konferansı
İlker Yiğit'in 'Ölmeden Önce Uyanmak' kitabı çıktı   |   "Kutlu Doğum" için camiye M. Kemal posteri astılar   |   Şehadete giden yolda bir mücahid: Kutub   |   Ali Küçük "Hayatı Vahiyle İnşa Sorumluluğu"nu anlattı   |   Venhar'da "Futbol dini" konuşuldu   |  
Ana Sayfa Künye İnternet Kullanma Kılavuzu Ziyaretçi Defteri İletişim
KUR'AN SİYER AKAİD FIKIH YENİDEN SEYYİD KUTUB RÖPORTAJLAR VİDEO KUR'AN ARAPÇASI İSLAM DÜNYASI GÜNCEL MEDYA OKUMA GÜNLÜĞÜ
Canlı Yayınlar
Kategoriler
KUR'AN
SİYER
AKAİD
FIKIH
KUR'AN ÖĞRENİYORUM
OK TAKİPLİ HATİM
YENİDEN SEYYİD KUTUB
SURE MEALLERİ-VİDEO
KAVRAMLAR
SÖYLEŞİ
RÖPORTAJLAR
ETKİNLİKLER
VİDEO
İSLAM DÜNYASI
KUR'AN ARAPÇASI
GÜNCEL
KÜLTÜR SANAT
MEDYA
ŞİİR
KİTAP TANITIMI
OKUMA GÜNLÜĞÜ
 
Soruşturma: Müslümanın tatili olur mu?
Fikirlerine itibar ettiğimiz değerli yazarlarımıza, ilim ve fikir adamlarımıza, “Müslümanın tatili olur mu?” diye sorduk. Birbirinden farklı cevaplar aldık.
Share |
24/05/2012

Fikirlerine itibar ettiğimiz değerli yazarlarımıza, ilim ve fikir adamlarımıza, “Müslümanın tatili olur mu?” diye sorduk. Birbirinden farklı cevaplar aldık. Her bir büyüğümüz meseleye kendi penceresinden yaklaştı ve kendi uğraşı alanı ile alakalı olarak sorumuza cevap verdi.

Mehmet Lütfi Arslan Hocamız meseleye yazılarında sık sık vurguladığı “gayret” kavramı üzerinden yaklaştı ve meseleyi “son nefes” olgusu çerçevesinde izah etti. Prof. Dr. Mahmut Erol KılıçHocamız, çok seyahat eden bir münevverimiz olarak meseleye “seyahat” ve onun kazandırdığı, dostluk, kaynaşma, tanışma ve ibret alma gibi güzellikler bağlamında yaklaştı. Şükrü Hüseyinoğlu Hocamız, Resulullah ve eshabının neden tatil yapmadıkları sorusu üzerinden meseleye yaklaştı.

Fıkıh alanında dünyanın sayılı âlimlerden olan Prof. Dr. Orhan Çeker Hocamız; “Biz niye tatil ihtiyacı hissediyoruz?” şeklindeki hayatî soru üzerinden sorumuza cevap verdi. Osmanlı tarihi üzerinde söz sahibi olan Can Alpgüvenç Hocamız meseleyi tarihî şahsiyetlerden örnekler vererek “çalışma ve gayret” bağlamında izah etti.

Kırkın üzerinde esere imza atmış Ümit Şimşek Hocamız Risale-i Nur’dan alarak ilhamını mutedil bir yorum ile sorumuzu cevapladı. Arapça üzerinde derin vukufiyeti olan ve birçok tercümeleri olanRamazan Işık Hocamız sorumuza çok duymadığımız bir hadis-i şerifi aktararak cevap verdi.

Hekimoğlu İsmail Hocamız bizim için ancak ölümün bir paydos olabileceğini söyledi. Ahmed Kalkan Hocamız, modern tatil algısının şeytanî bir tuzak olduğunu her zamanki gibi Kur’anî bir metotla izah etti. Bedri Gencer Hocamız ise konuyu birçok boyutu ile etraflıca ele aldı ve bu konuda ilk defa dillendirilen bazı görüşler ortaya koydu. Ayrıca konuyla ilgili hadis-i şerifleri de kaynak belirtmek sureti ile nakletti.

Çok kıymetli hocalarımıza sorumuza lütfedip cevap verme nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyor ve onların kıymetli görüşleri ile sizi baş başa bırakıyoruz.

Mehmet Lütfi Arslan: “Bizim tatilimizde çalışma bitmez, çalışmanın nev’i değişir”

 

Mehmet Lütfi Arslan

Müslümanın tatili olur, ataleti olmaz… Yapageldiğimiz iş veya meşgaleye ara verip başka birisine yönelmek anlamında tatilimiz vardır. Yapmak zorunda olduğumuz işler arasında yer değiştirmeler yapabiliriz ki bu verimimizi artırır. Böylece dinleniriz de... Diğer türlü salt dinlenmek için tatil yapmak, dinlenmek, son nefese kadar teyakkuzda yaşayan insanlar için lüks kaçar.

Biz bu dünyaya dinlenmeye değil "din"lenmeye geldik. Ölmeden önce ermek ve olmak zorundayız. Bir taraftan da hakkımızdaki muradı korumamız gerekiyor. Bunlar başlı başına bir hayat tarzı koyan gayelerdir; tatil, bu gayelere giden yollar arasında geliş gidiş yapmaktır.  Dolayısıyla bizim tatilimizde çalışma bitmez, çalışmanın nev’i değişir. Paydos zili son nefeste çalacaksa ve onun da ne zaman olacağı meçhulse nasıl çalışmayı erteleyebiliriz ki? Dünyada "din"lenecek, mezarda dinleneceğiz.

Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç: “Kaba bir dindarlık cakası satma adına tatile karşı çıkmanın bir manası yok”

Mahmut Erol Kılıç

Bu sorunun cevabı "tatil" kelimesine yüklenen anlama göre değişir. İnsan bedenli bir varlıktır. İstirahate ihtiyacı vardır. "Seyahat ediniz" tavsiyesi bununla beraber düşünülürse "kültür turizmi", "dinî ziyaretler turizmi", "sağlık turizmi" gibi seyahat türleri dindar kişiler için de niye uygun olmasın ki… Aile fertleri arasında kaynaşma, dostluklar, ibret alma, diğer şehirleri ve insanları tanıma, diğer kültürleri tanıma, tabiatı dinleme ve teferrüç etme gibi birçok faydaları vardır. Hasılı, getirisi çok fazladır. Kaba bir dindarlık cakası satma adına buna karşı çıkmanın bir manası yoktur.

Diğer yandan konunun ekonomik bir tekabülü de olduğu için bazı ülkelerde olduğu gibi hükümetler vatandaşlarına seyahat yardımında bulunmalıdırlar. Herkes bundan istifade edebilmelidir. Mesela Japon devleti her sene seyahate gitmeyen vatandaşını adeta dövmektedir. Malezya yeni evlenen her çifte bir umre seyahati hediye etmektedir. Iran bu konuda vatandaşlarına subvansiyon uygulamaktadır v.s. Netice: Yatay seyahatin sembolizmi dikey (enfusi) seyahatin sembolizmini tedai eder.

Şükrü Hüseyinoğlu: “Müslüman için atıl kalmak düşünülebilecek bir durum değildir”

 

Şükrü Hüseyinoğlu

Tatil, sanayileşme ile birlikte Batı toplumunun ürettiği bir olgu olarak karşımıza çıkar. Sanayileşme, daha çok üretim ve bunun için de daha çok tüketim sarmalında köleleştirdiği insanları yılda bir müddet dinlendirmek istemiş ve bunun için de tüm zamanlarını satın aldığı işçilere birkaç haftalık bir zaman lütfetmiştir. İşte bunun adı tatildir.

Tatil, bize sadece bu temel vasfıyla değil, kelime anlamı olarak bile yabancı bir olgudur. Doğrudan doğruya "atıl kalmak" demektir ki, Müslüman için atıl kalmak düşünülebilecek bir durum değildir. Rabbimiz, İnşirah suresinde bizlere "Bir işten boş kaldığın zaman başka bir işe koyul" buyruğunu vermektedir. Umreden henüz yeni dönmüş, dolayısıyla Müslüman için dur-durak olmadığını/ olamayacağını yakinen görmüş biri olarak, "tatil" planları yapan Müslümanlara şaşkınlığımın daha da arttığını söyleyebilirim. Hz. Peygamber ve arkadaşları o zor şartlar altında, yorucu ve yıpratıcı mücadeleleri içinde "tatil" yapmaya kalkışsalardı İslam bizlere kadar gelebilir miydi?

Prof. Dr. Orhan Çeker: “Son zamanlarda bizimkiler, bayramları da tatile çevirmeye başladılar”

Orhan Çeker

Müslümanın tatili olmaz, olmamalıdır. Biz şimdiki yaşam biçimine bakarak tatil yapma ihtiyacı hissetmekteyiz. Hayat anlayışımızda tatil diye bir beklenti ve kültür olması sebebiyle zihnen ve ruhen böyle bir ihtiyaç hissetmekteyiz. Zihnimizde tatil düşüncesi olmasa tatil ihtiyacı da hissetmeyiz.

Müslüman, tatili, Allah için yaptığı hizmet planı içinde zaten var sayar. Mesela Müslüman bir hizmet için başka bir ile gitse bunu aynı zamanda bir dinlenme tatili sayar ve öyle gider. Ya da bir tatile gidecek olsa, “bunun yanı sıra gittiğim yerde nasıl bir hizmet ederim” diye hesap yapar.

Bir de şunu ekleyeyim: Son zamanlarda bizimkiler, bayramları da tatile çevirmeye başladılar. Bayram öncesi tatil yerlerinden yer ayrılmakta ve bayram günleri süresince insanımız o yerlerde tatil yapmakta, evini kapalı tutmaktadır. Bunun İslam dini ile ilgisi yoktur. Bayram, ziyaret demektir. Evinde duracaksın, ziyaretçi kabul edeceksin, ziyarete gideceksin, derde ve sevince ortak olacaksın. Bu geleneğimizin yozlaşmaya yüz tuttuğunu görüyorum. Bunu şiddetle kınıyor ve ayıplıyorum.

Can Alpgüvenç: "Müslümana tatil yapmak değil, sadece ve sadece çılgın gibi çalışmak düşer"

 

Can Alpgüvenç

İçinde yaşadığımız helâket ve felâket asrında Müslümana tatil yapmak değil, sadece ve sadece çılgın gibi çalışmak düşer. Yeryüzünde halkı Müslüman olan devletlerin hemen hemen hepsi ekonomik, sosyal ve kültürel yönden geri kalmış, Batılı Hıristiyan devletlerin direkt veya dolaylı kontrolleri altına girmiştir. Müslümanlara değil tatil yapmak, uyumak bile haramdır.

Ecdadımız tatil yapmak bir yana, ara vermeksizin ölünceye kadar dine ve halka hizmetten geri durmamıştır. Meselâ;Mimar Koca Sinan, "Ustalık eserim" dediği Selimiye'yi 80 yaşında tamamlamış, Sultan Süleyman hiç mecbur olmadığı halde 71 yaşında Zigetvar önlerinde şehit olmuş, Tiryaki Hasan Paşa 85 yaşlarında Kanije önlerinde koca bir Avusturya ordusunu bozguna uğratmıştır. Tarihimiz bunlara benzer sayısız örnekle doludur.

Son 15-20 yıldır -zenginleştikçe- maalesef gelenek haline gelen tatil modasına uymak zorunda kalan Müslümanlar, eğer kendilerini bu hastalıktan korumakta aciz kalıyorlarsa, bulundukları ya da gittikleri beldelerde dinî gayret ve faaliyetlerine devam etmeli, toplumdan kopuk, deniz ya da orman köşelerinde yaz boyu süren hayat tarzlarına kesinlikle itibar etmemelidir. Bu hal, yarın ahirette mutlaka mesuliyetlerini mucip olacaktır. Cenab-ı Allah'ın böylesine vurdumduymaz keyiflerin hesabını bizden soracağını düşünüyorum.

Suriye alevler içinde... Filistin yıllardır kangren... Libya öyle, Somali, Sudan öyle... Dünya Müslümanları felâket üstüne felâketle boğuşurken tatil beldelerinde yiyip içip yan gelip yatmayı bir Müslüman nasıl içine sindirebilir? Müslüman fiilen bir şey yapamasa bile; evratla, ezkârla meşgul olup din kardeşleri için her an duada olmalıdır. Ben, kendisini Müslüman kabul eden insanların, kardeşlerinin acılarına sadece kuru kuruya "Ah" "Vah" ederek yazlıklarında keyif çatmalarını en azından ayıplıyorum.

Ümit Şimşek: “Asıl eğlenme ve dinlenme mekânı dünyadan sonradır”

Ümit Şimşek

Batının bize sunduğu hayat tarzı, çok tüketmek, az çalışmak, çok eğlenmek. Hatta mümkünse hiç çalışmamak… Hayatta çalışma konusu bir dengeye oturtulmalıdır. MeselaBediüzzaman “beşte bir” gibi bir oran koyar. İnsan ruhunun da keyifli hevesâta ihtiyacı vardır ama bu beşte dört olmamalıdır, beşte bir olmalıdır der.

Hz. Ömer’in de bu konuda bir sözü var: “Haftada bir gün tatil vermezseniz, tüm haftayı tatil yaptırırsınız” der. Yani bir nefes alma fırsatı verilmelidir. Ama gaye değil, amaç değil, araç olacaktır. Hayatından beklenen gayeyi gerçekleştirmek için lazım olan enerjiyi sağlayacak, tazelenmeyi sağlayacak bir araç olacaktır. Asıl eğlenme ve dinlenme mekânı dünyadan sonradır. Yani burası çalışma, orası meyve toplama mekânıdır.  Necm Suresi’nde; “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır” buyuruluyor. Dolayısıyla işin temelinde çalışmak vardır.

Ramazan Işık: “Yazın birkaç hafta tatil için bir yerlere gitmenin ne mahsuru var?”

 

Ramazan Işık

Müslümanın tatili tabi ki olur. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz; “Men la tatile lehu la tahsile leh…” yani; “Tatili olmayanın tahsili de yoktur” buyurmaktadır. Burada, kafasını, zihnini, bedenini dinlendirmeyenin, tatil yapmayanın tahsil durumu olmayacağı ifade ediliyor. Tatil, burada yan gelip yatmak demek değildir. Çalışmalarımıza biraz daha hız verebilmemiz için, dinlenmek, deşarj olmak anlamındadır. Tatil yapacağız ki daha verimli bir çalışma temposuna girebilelim.

“Tatil” kelimesi zaten Arapça bir kelimedir. Mesela Araplar “taattalatil medarisu”  derler. Yani “okular kapandı, yani son verildi” demektir bu... Bir işi geçici olarak bırakmak, ara vermek söz konusudur bu kelimenin anlamında... Okullar kapanınca derslere ara verilmiş olduğu için bu kelime kullanılır. İnsanlar yıl boyu çalışıyor, zihnen ve bedenen yoruluyor, yıpranıyorlar. Yazın birkaç hafta ağaçlar olan, ırmaklar olan bir yerlere gidiyorlar. Bunda ne mahsur olacak? Hatta dinimiz bunu tavsiye de ediyor. Cenab-ı Allah Kur’an-ı Kerim’de “essayihun” buyurarak “seyahat edenler”i övüyor. Önemli olan bu seyahatin Allah’ın sınırları içinde olmasıdır. Yani “tatil yapıyorum” diye farzları terk ederse, ibadetlerinden, namazından, Kur’an’ından ve diğer dinî vecibelerinden uzak kalırsa o tatil, tatil olmaz.

Hekimoğlu İsmail: “Müslümanın tatili ölümdür”

Hekimoğlu İsmail

Risale-i Nur'da "Mevt, vazife-i hayattan bir terhistir, bir paydostur, bir tebdil-i mekândır." Demek ki Müslümanın tatili ölümdür. Dünya ise cennetin bekleme salonudur.

Efendim okullar kapandı, tatile gideceğiz diyorsanız, tatilde kâinat kitabını açın okuyun. Ağaçları, kuşları, çiçekleri, meyveleri yaratanı tefekkür edin. Çocuğunuza camileri gezdirin, mezarlıkları, türbeleri gezdirin. Tatilde boş vakit geçirmeyin. İslam’a nasıl hizmet ederim diye düşünün. Cehenneme gitmek isteyenlere bakıp, onların cehenneme gitmek için ne kadar gayretli olduklarını görüp, siz de cennete gitmekte daha gayretli olun. Biz cehenneme gitmek isteyenlerin gayreti ve fedakârlığı kadar cennete gitmek için gayret ve fedakârlık etmezsek yazık olur bize…

Ahmet Kalkan: “Cami kubbelerinin altındaki tatlı serinliklerde tatil yapılmalıdır”

 

Ahmet Kalkan

Müslümanın tatili de, eğlencesi de olur fakat bu ancak Müslümanca olabilir. Nefsimizin de bizim üzerimizde hakkı vardır. O hakkı fıtrî özellikler çerçevesinde yerine getirmek gerekir. Mesele tatil yapıp yapmamak meselesi değil, tatili nasıl yapacağımız meselesidir.

Biz ve çocuklarımız tatili nasıl değerlendirmeliyiz? Mesela tatilde, müfredatı önceden tespit edilmiş, planlı, programlı dersler yapılabilir, kitap okuma saatleri düzenlenebilir. Bu derslerde inanç ve ahlâk eğitimleri öncelikli olmalıdır. Tatilde eğer aile bu eğitimi veremiyorsa, çocuklarına İslâm'ı, tevhidi, cahiliye kurumlarındaki şirk ve küfrü güncel boyutlarıyla anlatacak hayırlı insanlara müracaat etmelidirler. Yaz sıcağında sahillerde tatil değil; koruyucu ve kuşatıcı şemsiyeler şeklindeki cami kubbelerinin altındaki tatlı serinliklerde tatil yapılmalıdır.

Müslümanlar açısından “boş kalmak, işlevsiz olmak” anlamında “tatil”, sığınak değil; ancak şeytânî bir tuzaktır. “Boş zaman” kavramı, “tatil” kavramı gibi, modern çağın zihnimize ve oradan da tüm organlarımıza bulaştırdığı bir virüstür. İslâm’da “boş vakit” kavramına yer yoktur. Çünkü dinimiz, her anımızdan hesaba çekileceğimiz bilinciyle zamanımızı hep dolu dolu geçirmemizi ister.

Prof. Dr. Bedri Gencer: “Dinlenme, kalbin itminanı, bu da ancak Allah’ın zikri ile mümkün”

Bedri Gencer

Burada soruyu Müslim/gayr-i Müslim değil degeleneksel insan/modern insan ikiliği açısından ele alarak “(geleneksel) insanın tatili olur mu?” diye sormak gerek.

Türkçe tatil karşılığında kullanılan “holiday” kelimesi, aslında “kutsal gün, bayram” anlamına gelmektedir. Malum, bayram, dinlenme veya tatil değil, sabır gerektiren bir çalışmanın ardından verilen mükâfat sevincini Yaradan ve Yaratılanlarla paylaşma anlamına gelir. Bu anlamda İbrahimî dinlerde haftalık ve yıllık bayramlar vardır. Max Weber ve Walter Benjamin gibi Alman Protestan ve Yahudi yazarların tespit ettiği üzere Püriten kapitalistler, sermaye birikimi aşamasında dur-durak bilmeyen bir çalışma anlayışıyla Katolik bayramların çoğunu abes diye bertaraf etti. Onlara göre arkasından bayram gelecek sıradan bir gün yoktu, her çalışma günü kutsaldı.

Ancak insan, bir makine olmadığı için bu gayr-i insanî çalışma temposunun sürdürülmesi imkânsızdı. Zamanla kapitalizm haddizatında bir din haline gelince Türkçe’de “bayram” anlamına gelen İngilizce “holiday” kelimesi, seküler bir bayram olarak tatil anlamı kazandı. Bu, kapitalizmin kısırdöngüsünü yansıtan bir kavramdı. Kapitalist, ekonomik insan, nasıl üretmek için tüketmek zorundaysa, çalışmak için de enerji toplamak üzere tatil yapmak zorundaydı. Aynı zamanda önemli bir hizmet sektörü kılınabilmesi için tatilin modern bir ihtiyaç olarak kutsanması gerekiyordu; İngilizce “kutsal gün, bayram” anlamına gelen “holiday” kelimesine “tatil” anlamı verilmesi bunun içindi.

Günümüz toplumunda tatil, seküler bir bayram haline getirildi

Doğrudan “Müslüman açısından tatilin anlamı” sorusuna geldiğimizde dört şıklı bir cevap verebiliriz. Birincisi, Arapça “âtıl” kelimesinden gelen tatil, “çalışmayı kesme, atıl kılma” anlamına gelmektedir. Hâlbuki haftalık veya yıllık çalışma süresinin ardından gelen bayram, bu anlamda tatil değil, sabır gerektiren bir çalışmanın ardından verilen mükâfat sevincini Yaradan ve Yaratılanlarla paylaşma anlamına gelir. Bu şekilde insana maddî ve manevî enerji veren asıl dinlenme vesilesi bayramlardır. Ancak trajedimiz şudur ki Türkiye gibi seküler bir toplumda asıl dinî bayram günü olanCuma, sıradan bir çalışma gününe çevrilirken bizim için çalışma günü olan Pazar tatil kılınmıştır. Bu şekilde haftalık bayramlarımız iptal edilirken Allah’tan Ramazan ve Kurban olarak yıllık iki bayramımız tanınmıştır.

Ancak maalesef onlardan özellikle Kurban Bayramı da giderek anlamını kaybetmiştir. Günümüz toplumunda tatil, seküler bir bayram haline getirilip, modern bir ihtiyaç olarak kutsanırken son yıllarda Türkiye’de dinî bayramlar da içi boş tatil vesilelerine çevrilmiştir. Akrabalarıyla bayramlaşmak, sıla-i rahim yerine tatil beldelerinden yorgun-argın dönen insanların arasında yer alan Müslümanların oranı da maalesef giderek artmıştır.

(Haber: Aydın Başar / Dünya Bizim)

578
YORUM LİSTESİ
zülküf arslan 25-05-2012, 07:47:49
Dünya direnme,ahirette dinlenme[ebedi tatil] yurdudur müslüman olmuş ve müslüman kalmak için gayret edip,müslüman olarak ölenler için,

Ki zaten dinlenmek,tatil yapmaktan ziyade yaptığından farklı bi iş yapmakta insanı dinlendirir ,ki en sağlam dinlenmeye etkende bu olsa gerek,...dinlenmek o an yaptığından farklı bi uğraş yapmaya yönelmek ile olur..
 
ÖMER BİTLİS 24-05-2012, 16:16:49
Müslüman kurumsal çalışmaz ki tatili olsun...

Tatil mesai saatine bağlı köleler için üretilmiş bir sahte hediyedir...

Müslüman rızkın Allahtan geldiğini ve aslında kendilerine verilen maaş-tatil vs nin köleleştirilmelerinin sonucu olduğunu bilir...Ve buna karşı isyan eder...
 
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

15/04/2014 - 19:56 "Kutlu Doğum" için camiye M. Kemal posteri astılar

15/04/2014 - 06:33 Suriye İslam Meclisi kuruldu

15/04/2014 - 06:23 Siyonist işgalci Gazze'ye denizden ve karadan saldırdı

13/04/2014 - 00:05 Suriye'de kimyasal silah iddiası

11/04/2014 - 08:24 Mısır'daki idam kararları Ayasofya'da protesto edildi

11/04/2014 - 08:09 Tiyatroya devam: "Umut Davası"nda hapis kararı

08/04/2014 - 20:42 Memur-Sen'e göre açlık sınırı bin 121 lira

08/04/2014 - 07:55 Antakya'da tesettürlü öğrencilere baskı

06/04/2014 - 18:12 Kredi kartları toplumsal huzuru dinamitliyor

06/04/2014 - 18:03 Ürdün polisi Suriyeli bir mülteciyi katletti

05/04/2014 - 11:11 AKP gemisi, CHP gemisi, Nuh'un (a.s.) gemisi

05/04/2014 - 08:13 "Tevhidi uyanış süreci öncülerini Allah'a şikayet ediyorum"

04/04/2014 - 09:14 Muhammed Kutub Cidde'de vefat etti

04/04/2014 - 07:02 YTÜ'de Suriye standına soldan alçakça saldırı

04/04/2014 - 06:48 Avrupa Avrupa dediğin "Küfür Birliği"

03/04/2014 - 09:56 Ergenekon'un gerekçeli kararında öne çıkanlar

03/04/2014 - 09:33 Mersin'in yeni Belediye Başkanı'ndan rüşvet karşıtı tabela

02/04/2014 - 19:19 Ergenekon'da gerekçeli karar yazıldı

31/03/2014 - 20:04 "Def-i mazarrat" mı demiştiniz?

31/03/2014 - 10:05 Yerel seçimlerin kazanan ve kaybedenleri

31/03/2014 - 09:29 Suriye yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı (VİDEO)

31/03/2014 - 08:24 AKP: Muasır "ılımlı İslam" seviyesi

29/03/2014 - 08:23 CHP'lilerden başörtülülere çirkin saldırı

28/03/2014 - 15:32 AKP'ye muhalif olmakla, düşmanlık yapmanın farkı

27/03/2014 - 16:26 Mavi Marmara davasında yine ilerleme yok

27/03/2014 - 07:13 İşte ABD gerçeği: Silikon vadisinde evsizler

26/03/2014 - 20:51 Gülen: Dinden ilham alsak da ölçümüz "evrensel değerler"

25/03/2014 - 23:21 Bir zamanlar "Zaman": Abdest suyuna CHP eli değince…...

25/03/2014 - 22:20 Kara Öz İle Acı Vat

25/03/2014 AKP'den nabza göre şerbet: Çanakkale'de içkili afiş

25/03/2014 - 09:17 Politik telegram ve kitlesel beyin ölümü!

24/03/2014 - 21:56 Roboski soruşturması el değiştirdi

23/03/2014 - 15:21 TSK, sınırda Suriye uçağını düşürdü

21/03/2014 - 13:48 Ebu Gureyb diye bir yer bilir misin hoca!

18/03/2014 - 09:23 Çanakkale: Zafer mi, hezimet mi?

18/03/2014 - 06:21 30 ilde 148 bin kişi dinlenmiş

16/03/2014 - 21:37 Kırım'da Rusya kazandı, ABD tehdit etti

16/03/2014 - 20:08 Binali Yıldırım'dan, sarhoşlara hizmet vaadi

16/03/2014 - 04:45 Gazzeli Müslümanlar STV'yi protesto etti

14/03/2014 - 21:29 STV yine "otorite" ağzıyla yayın yaptı (VİDEO)

14/03/2014 - 09:41 Şapka "giymemek" nihayet serbest!

14/03/2014 - 09:21 STV'nin mistik hezeyanını RTÜK de hoşgörmedi

13/03/2014 - 04:55 Gezici vandallar İstanbul'da 1 genci katletti

12/03/2014 - 20:39 Ciddi iddia: Gülen, kendisini Hz. İsa olarak mı görüyor?

11/03/2014 - 16:08 Tesettür düşmanı Cezayir rejiminden skandal açıklama

11/03/2014 - 10:56 Berkin Elvan hayatını kaybetti

11/03/2014 - 06:25 Van'da Hüda Par'lı kadınlara saldırı

10/03/2014 - 18:51 Bu da Ergenekoncuların baharı: 19 tahliye

10/03/2014 - 10:05 Anti-siyonist Yahudilerden siyonist işgal rejimine protesto

09/03/2014 - 21:01 Kurulu düzen partilerinden İslami dönüşüm beklenir mi?

08/03/2014 - 22:07 İhvan liderlerinden Beltaci hakkında tahliye kararı

07/03/2014 - 22:26 İnönü ve Atatürk ne kadar da dindardılar be!

07/03/2014 - 12:12 TİB: 2012 ve 2013'de 509 bin kişi dinlendi

06/03/2014 - 09:00 İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu

05/03/2014 - 06:20 Kayseri'deki aile faciasından kim sorumlu?

02/03/2014 - 09:28 Gülen'in ‘Füruat’ı, ikna odalarında kullanılmış

02/03/2014 - 09:02 Markar Esayan: Hocalı soykırımı ve ahlak

28/02/2014 - 14:14 Tahliyelerle yolsuzluk iddiaları örtülüyor mu?

28/02/2014 - 08:54 28 Şubat: Bir darbenin kronolojisi

27/02/2014 - 21:42 "İslami aidiyetli tüzel kişilik" komedisi

27/02/2014 - 21:30 Modernlik her şeyi kamusallaştırıyor

27/02/2014 - 13:14 Boğaziçi Üniversitesi'nde yetimhane kermesine saldırı

26/02/2014 - 22:25 Müslüman kimi idareci seçmez, velayetini kime vermez?

26/02/2014 - 19:54 Gülen'e "darbeye teşebbüs"ten suç duyurusu

25/02/2014 - 15:31 Kişisel hayata dair konuşmaları da dosyalamışlar

24/02/2014 - 08:07 "Paralel dinleme" skandalı: Binlerce kişi dinlenmiş

23/02/2014 - 10:56 Türkiye AVM Cumhuriyeti!

23/02/2014 - 10:38 "Ebu Eyyub El Ensari House" rezaletine tepki

23/02/2014 - 10:21 Ukrayna'daki bilek güreşinde kazanan ABD ve AB oldu

22/02/2014 - 10:51 Kerry-Netanyahu-Abbas A.Ş.'nin barış tiyatrosu

20/02/2014 - 08:16 Aptal Amerikalılar bile artık cola içmiyor!

18/02/2014 - 08:30 Cemaat TV'sinde Z. D.'ye kin kustu

17/02/2014 - 14:18 Siyonist rejim, Filistinlilerin okullarını kapanmaya zorluyor

17/02/2014 - 09:21 Kalem-Der'in 'Şehidler Gecesi'nden notlar

08/02/2014 - 10:02 ABD'li akademisyenin Kur'an-ı Kerim sevgisi

04/02/2014 - 20:54 Zaman'ın laiklik aşkı

03/02/2014 - 09:25 Uyuşturucu tedavisi görenler 17 kat arttı

02/02/2014 - 13:01 28 Şubat "Zaman"ında bu da olmuş!

31/01/2014 - 12:16 ABD elçisi 'AKP gidecek' ifadesini yalanlamadı

31/01/2014 - 10:01 Faize sevindirik olmuş!

29/01/2014 - 09:30 Mistik hezeyanlar ve yeni bir kutbu azam

20/01/2014 - 11:58 "Roboski'nin acılarına acı katmaktan vazgeçin"

19/01/2014 - 09:05 Fakirin ekmeği lobinin kursağına

19/01/2014 - 08:53 3 ölüm bölgesi: Yermuk, Muaddamiyye ve Duma

17/01/2014 - 13:15 ABD bile "Yakalananlar El Kaide üyesi değil" diyor

15/01/2014 - 21:37 Yıldırım'dan, operasyon değerlendirmesi

13/01/2014 - 10:13 Aile çökertildi, modern kölelik başladı

12/01/2014 - 11:54 "Kutlu doğum" ne zaman?

11/01/2014 - 22:09 Şaron: Vahşi katliamların mimarı

08/01/2014 - 08:02 Suriyeli mültecilere "Bak bu Atatürk"lü kurs

07/01/2014 - 09:41 İnternet kafelere isyan: Çocuklarımız elimizden gidiyor

07/01/2014 - 09:15 Roboski katliamına takipsizlik

06/01/2014 - 08:59 Bangladeş'te yüzde 10 katılımlı seçim

04/01/2014 - 23:25 Bangladeş seçime gidiyor

04/01/2014 - 23:13 Katil Şaron'un dünya azabı bitiyor mu?

04/01/2014 - 23:04 Mursi'nin savunma heyetine ziyaret izni çıkmadı

04/01/2014 - 22:43 İzmirli velilerden "Mescit istemiyoruz" eylemi

31/12/2013 - 20:45 Asgari ücret yine asgaride kaldı

30/12/2013 - 21:28 "Yılbaşı" kutlaması Müslüman işi değil

30/12/2013 - 14:40 Cami panosundaki âyeti kaldırttılar
 
YAZARLAR
Şinasi ULUDOĞAN
KUTLU DOĞUM ETKİNLİKLERİNE DAİR
Hikmet ERTÜRK
BATI'NIN KAVRAMLARI
Emrullah AYAN
KUR'AN'I YAŞAMAK
Şükrü HÜSEYİNOĞLU
KUR'AN KISSALARI IŞIĞINDA MÜCÂDELE FIKHI -IV-
İslam BAŞARAN
AKIL-VAHiY-HAYAT İLİŞKİSİ
Süleyman DİLMEN
DAİMA ÜMİTLİ OLMAK
Ömer TÜMER
YÖNETİM MODELİ OLARAK İSLAM VE DEMOKRASİ
Bünyamin ZERAN
RACHEL CORRİE
Ahmed KALKAN
TASAVVUFUN İSLAM'A VERDİĞİ ZARARLAR -III-
Şahin YETİK
HİLAFET ÜZERİNE
Ömer KARAKAŞ
TÜRKİYE'DE "CEMAAT", SURİYE'DE IŞİD
Coşkun UZUN
PARALEL MÜSLÜMANLIKLAR..!
Ziyahan ALBENİZ
KİRLENMEMEK GÜZELDİR
Halil DEMİRTAŞ
HZ. MUSA'NIN ASA'SI VE GÖRDÜĞÜ ATEŞ
Yasin AYDOĞAN
KRİZ, FAİZİN ÇOCUĞUDUR
Arif KAYA
ALLAH'IN MÜ'MİN KULLARINDAN GÜZEL BİR KUL
Hamza KARAHAN
ÇOCUKLARIMIZ KİME EMANET?
Mehmet PAMAK
ÜLKEDE VE BÖLGEDE DEĞİŞİM SÜRECİ VE MÜSLÜMANLAR - VIII
Züleyha KAYIŞLI
ÇOCUKLARIMIZI İYİ YETİŞTİRMEK
Kemal SONGÜR
RİSALET/NÜBÜVVET VE İNSANLIĞIN SERÜVENİ
İlyas METİN
KÜFÜR TEK MİLLET, MÜSLÜMANLAR BİN PARÇA!
Yusuf HAKSÖZLÜ
KUR'AN'I ANLAMAK
Ebubekir MERCAN
ÇIKAR KAVGALARININ BEDELİ ZELİLLİKTİR
Mustafa KOCAMAN
"KUR’ANSIZ İSLAM" İŞTE BÖYLE OLUR
Mehmet ÇOBAN
KORKULARIMIZDIR BİZİ KÖLELEŞTİREN
Akif KARATAŞ
RUHBANLIK ÜZERİNE
Mustafa BOZACIOĞLU
KURBAN (ŞİİR)
Sabiha ATEŞ ALPAT
TEMİZLİK İMANİ BİR SORUMLULUKTUR
Fatma CEREN
AMAÇSIZ TELAŞLAR
Ahmed Turgut ULUCAK
VAHYİN ÖLÇEĞİNDE KÜFÜR KAVRAMI
ENÇOK OKUNANLAR
MEKKE VE MEDİNE`YE SAHİP ÇIKALIM
İSLAM SADECE ANLATILMAZ, YAŞANIR
MÜSLÜMAN GENÇLERDE BURÇ SAPMASI
TEVHİD VE ŞİRK ÜZERİNE
MÜSLÜMAN OLMAK YETMİYOR MU?
İNTERNETİ MÜSLÜMANCA KULLANMAK
RADİKAL AYNA
SÜTÇÜ İMAM BUGÜN YAŞASAYDI NE YAPARDI?
NEYİ ANLATACAĞIZ?
TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK VE TABAKALAŞMA
GÜNÜN KONUSU
BİR AYET
BİR HADİS
BİR SÖZ
 
Copyright © 2009 İslam ve Hayat
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz

Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat