Küfrün saldırılarına karşı yürüyüş
Diyarbakır'da Rasulullah'a saygı mitingi düzenlendi
Pamak: Hükümranlık Allah'a has kılınmalı (VİDEO)
Mescid-i Aksa cemaatinden örnek davranış
"Davetin metodolojisini Kur'an çizer"
Suud kralı için "milli yas" ilan edildi   |   İnsanca geçim ücreti en az bin 780 TL olmalı   |   Irkçı siyasetçiden Kur'an-ı Kerim'e hakaret   |   Kilis'te çadır yangını; iki Suriyeli yanarak can verdi   |   Suriye'de 10'u kadın, 6'sı çocuk 58 kişi daha katledildi   |  
Ana Sayfa Künye İnternet Kullanma Kılavuzu Ziyaretçi Defteri İletişim
KUR'AN SİYER AKAİD FIKIH RÖPORTAJLAR VİDEO KUR'AN ARAPÇASI İSLAM DÜNYASI GÜNCEL YENİDEN SEYYİD KUTUB MEDYA OKUMA GÜNLÜĞÜ
Canlı Yayınlar
Kategoriler
KUR'AN
SİYER
AKAİD
FIKIH
KUR'AN ÖĞRENİYORUM
OK TAKİPLİ HATİM
SURE MEALLERİ-VİDEO
KAVRAMLAR
SÖYLEŞİ
RÖPORTAJLAR
ETKİNLİKLER
VİDEO
İSLAM DÜNYASI
KUR'AN ARAPÇASI
GÜNCEL
KÜLTÜR SANAT
YENİDEN SEYYİD KUTUB
MEDYA
ŞİİR
KİTAP TANITIMI
OKUMA GÜNLÜĞÜ
 
Soruşturma: Müslümanın tatili olur mu?
Fikirlerine itibar ettiğimiz değerli yazarlarımıza, ilim ve fikir adamlarımıza, “Müslümanın tatili olur mu?” diye sorduk. Birbirinden farklı cevaplar aldık.
Share |
24/05/2012

Fikirlerine itibar ettiğimiz değerli yazarlarımıza, ilim ve fikir adamlarımıza, “Müslümanın tatili olur mu?” diye sorduk. Birbirinden farklı cevaplar aldık. Her bir büyüğümüz meseleye kendi penceresinden yaklaştı ve kendi uğraşı alanı ile alakalı olarak sorumuza cevap verdi.

Mehmet Lütfi Arslan Hocamız meseleye yazılarında sık sık vurguladığı “gayret” kavramı üzerinden yaklaştı ve meseleyi “son nefes” olgusu çerçevesinde izah etti. Prof. Dr. Mahmut Erol KılıçHocamız, çok seyahat eden bir münevverimiz olarak meseleye “seyahat” ve onun kazandırdığı, dostluk, kaynaşma, tanışma ve ibret alma gibi güzellikler bağlamında yaklaştı. Şükrü Hüseyinoğlu Hocamız, Resulullah ve eshabının neden tatil yapmadıkları sorusu üzerinden meseleye yaklaştı.

Fıkıh alanında dünyanın sayılı âlimlerden olan Prof. Dr. Orhan Çeker Hocamız; “Biz niye tatil ihtiyacı hissediyoruz?” şeklindeki hayatî soru üzerinden sorumuza cevap verdi. Osmanlı tarihi üzerinde söz sahibi olan Can Alpgüvenç Hocamız meseleyi tarihî şahsiyetlerden örnekler vererek “çalışma ve gayret” bağlamında izah etti.

Kırkın üzerinde esere imza atmış Ümit Şimşek Hocamız Risale-i Nur’dan alarak ilhamını mutedil bir yorum ile sorumuzu cevapladı. Arapça üzerinde derin vukufiyeti olan ve birçok tercümeleri olanRamazan Işık Hocamız sorumuza çok duymadığımız bir hadis-i şerifi aktararak cevap verdi.

Hekimoğlu İsmail Hocamız bizim için ancak ölümün bir paydos olabileceğini söyledi. Ahmed Kalkan Hocamız, modern tatil algısının şeytanî bir tuzak olduğunu her zamanki gibi Kur’anî bir metotla izah etti. Bedri Gencer Hocamız ise konuyu birçok boyutu ile etraflıca ele aldı ve bu konuda ilk defa dillendirilen bazı görüşler ortaya koydu. Ayrıca konuyla ilgili hadis-i şerifleri de kaynak belirtmek sureti ile nakletti.

Çok kıymetli hocalarımıza sorumuza lütfedip cevap verme nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyor ve onların kıymetli görüşleri ile sizi baş başa bırakıyoruz.

Mehmet Lütfi Arslan: “Bizim tatilimizde çalışma bitmez, çalışmanın nev’i değişir”

 

Mehmet Lütfi Arslan

Müslümanın tatili olur, ataleti olmaz… Yapageldiğimiz iş veya meşgaleye ara verip başka birisine yönelmek anlamında tatilimiz vardır. Yapmak zorunda olduğumuz işler arasında yer değiştirmeler yapabiliriz ki bu verimimizi artırır. Böylece dinleniriz de... Diğer türlü salt dinlenmek için tatil yapmak, dinlenmek, son nefese kadar teyakkuzda yaşayan insanlar için lüks kaçar.

Biz bu dünyaya dinlenmeye değil "din"lenmeye geldik. Ölmeden önce ermek ve olmak zorundayız. Bir taraftan da hakkımızdaki muradı korumamız gerekiyor. Bunlar başlı başına bir hayat tarzı koyan gayelerdir; tatil, bu gayelere giden yollar arasında geliş gidiş yapmaktır.  Dolayısıyla bizim tatilimizde çalışma bitmez, çalışmanın nev’i değişir. Paydos zili son nefeste çalacaksa ve onun da ne zaman olacağı meçhulse nasıl çalışmayı erteleyebiliriz ki? Dünyada "din"lenecek, mezarda dinleneceğiz.

Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç: “Kaba bir dindarlık cakası satma adına tatile karşı çıkmanın bir manası yok”

Mahmut Erol Kılıç

Bu sorunun cevabı "tatil" kelimesine yüklenen anlama göre değişir. İnsan bedenli bir varlıktır. İstirahate ihtiyacı vardır. "Seyahat ediniz" tavsiyesi bununla beraber düşünülürse "kültür turizmi", "dinî ziyaretler turizmi", "sağlık turizmi" gibi seyahat türleri dindar kişiler için de niye uygun olmasın ki… Aile fertleri arasında kaynaşma, dostluklar, ibret alma, diğer şehirleri ve insanları tanıma, diğer kültürleri tanıma, tabiatı dinleme ve teferrüç etme gibi birçok faydaları vardır. Hasılı, getirisi çok fazladır. Kaba bir dindarlık cakası satma adına buna karşı çıkmanın bir manası yoktur.

Diğer yandan konunun ekonomik bir tekabülü de olduğu için bazı ülkelerde olduğu gibi hükümetler vatandaşlarına seyahat yardımında bulunmalıdırlar. Herkes bundan istifade edebilmelidir. Mesela Japon devleti her sene seyahate gitmeyen vatandaşını adeta dövmektedir. Malezya yeni evlenen her çifte bir umre seyahati hediye etmektedir. Iran bu konuda vatandaşlarına subvansiyon uygulamaktadır v.s. Netice: Yatay seyahatin sembolizmi dikey (enfusi) seyahatin sembolizmini tedai eder.

Şükrü Hüseyinoğlu: “Müslüman için atıl kalmak düşünülebilecek bir durum değildir”

 

Şükrü Hüseyinoğlu

Tatil, sanayileşme ile birlikte Batı toplumunun ürettiği bir olgu olarak karşımıza çıkar. Sanayileşme, daha çok üretim ve bunun için de daha çok tüketim sarmalında köleleştirdiği insanları yılda bir müddet dinlendirmek istemiş ve bunun için de tüm zamanlarını satın aldığı işçilere birkaç haftalık bir zaman lütfetmiştir. İşte bunun adı tatildir.

Tatil, bize sadece bu temel vasfıyla değil, kelime anlamı olarak bile yabancı bir olgudur. Doğrudan doğruya "atıl kalmak" demektir ki, Müslüman için atıl kalmak düşünülebilecek bir durum değildir. Rabbimiz, İnşirah suresinde bizlere "Bir işten boş kaldığın zaman başka bir işe koyul" buyruğunu vermektedir. Umreden henüz yeni dönmüş, dolayısıyla Müslüman için dur-durak olmadığını/ olamayacağını yakinen görmüş biri olarak, "tatil" planları yapan Müslümanlara şaşkınlığımın daha da arttığını söyleyebilirim. Hz. Peygamber ve arkadaşları o zor şartlar altında, yorucu ve yıpratıcı mücadeleleri içinde "tatil" yapmaya kalkışsalardı İslam bizlere kadar gelebilir miydi?

Prof. Dr. Orhan Çeker: “Son zamanlarda bizimkiler, bayramları da tatile çevirmeye başladılar”

Orhan Çeker

Müslümanın tatili olmaz, olmamalıdır. Biz şimdiki yaşam biçimine bakarak tatil yapma ihtiyacı hissetmekteyiz. Hayat anlayışımızda tatil diye bir beklenti ve kültür olması sebebiyle zihnen ve ruhen böyle bir ihtiyaç hissetmekteyiz. Zihnimizde tatil düşüncesi olmasa tatil ihtiyacı da hissetmeyiz.

Müslüman, tatili, Allah için yaptığı hizmet planı içinde zaten var sayar. Mesela Müslüman bir hizmet için başka bir ile gitse bunu aynı zamanda bir dinlenme tatili sayar ve öyle gider. Ya da bir tatile gidecek olsa, “bunun yanı sıra gittiğim yerde nasıl bir hizmet ederim” diye hesap yapar.

Bir de şunu ekleyeyim: Son zamanlarda bizimkiler, bayramları da tatile çevirmeye başladılar. Bayram öncesi tatil yerlerinden yer ayrılmakta ve bayram günleri süresince insanımız o yerlerde tatil yapmakta, evini kapalı tutmaktadır. Bunun İslam dini ile ilgisi yoktur. Bayram, ziyaret demektir. Evinde duracaksın, ziyaretçi kabul edeceksin, ziyarete gideceksin, derde ve sevince ortak olacaksın. Bu geleneğimizin yozlaşmaya yüz tuttuğunu görüyorum. Bunu şiddetle kınıyor ve ayıplıyorum.

Can Alpgüvenç: "Müslümana tatil yapmak değil, sadece ve sadece çılgın gibi çalışmak düşer"

 

Can Alpgüvenç

İçinde yaşadığımız helâket ve felâket asrında Müslümana tatil yapmak değil, sadece ve sadece çılgın gibi çalışmak düşer. Yeryüzünde halkı Müslüman olan devletlerin hemen hemen hepsi ekonomik, sosyal ve kültürel yönden geri kalmış, Batılı Hıristiyan devletlerin direkt veya dolaylı kontrolleri altına girmiştir. Müslümanlara değil tatil yapmak, uyumak bile haramdır.

Ecdadımız tatil yapmak bir yana, ara vermeksizin ölünceye kadar dine ve halka hizmetten geri durmamıştır. Meselâ;Mimar Koca Sinan, "Ustalık eserim" dediği Selimiye'yi 80 yaşında tamamlamış, Sultan Süleyman hiç mecbur olmadığı halde 71 yaşında Zigetvar önlerinde şehit olmuş, Tiryaki Hasan Paşa 85 yaşlarında Kanije önlerinde koca bir Avusturya ordusunu bozguna uğratmıştır. Tarihimiz bunlara benzer sayısız örnekle doludur.

Son 15-20 yıldır -zenginleştikçe- maalesef gelenek haline gelen tatil modasına uymak zorunda kalan Müslümanlar, eğer kendilerini bu hastalıktan korumakta aciz kalıyorlarsa, bulundukları ya da gittikleri beldelerde dinî gayret ve faaliyetlerine devam etmeli, toplumdan kopuk, deniz ya da orman köşelerinde yaz boyu süren hayat tarzlarına kesinlikle itibar etmemelidir. Bu hal, yarın ahirette mutlaka mesuliyetlerini mucip olacaktır. Cenab-ı Allah'ın böylesine vurdumduymaz keyiflerin hesabını bizden soracağını düşünüyorum.

Suriye alevler içinde... Filistin yıllardır kangren... Libya öyle, Somali, Sudan öyle... Dünya Müslümanları felâket üstüne felâketle boğuşurken tatil beldelerinde yiyip içip yan gelip yatmayı bir Müslüman nasıl içine sindirebilir? Müslüman fiilen bir şey yapamasa bile; evratla, ezkârla meşgul olup din kardeşleri için her an duada olmalıdır. Ben, kendisini Müslüman kabul eden insanların, kardeşlerinin acılarına sadece kuru kuruya "Ah" "Vah" ederek yazlıklarında keyif çatmalarını en azından ayıplıyorum.

Ümit Şimşek: “Asıl eğlenme ve dinlenme mekânı dünyadan sonradır”

Ümit Şimşek

Batının bize sunduğu hayat tarzı, çok tüketmek, az çalışmak, çok eğlenmek. Hatta mümkünse hiç çalışmamak… Hayatta çalışma konusu bir dengeye oturtulmalıdır. MeselaBediüzzaman “beşte bir” gibi bir oran koyar. İnsan ruhunun da keyifli hevesâta ihtiyacı vardır ama bu beşte dört olmamalıdır, beşte bir olmalıdır der.

Hz. Ömer’in de bu konuda bir sözü var: “Haftada bir gün tatil vermezseniz, tüm haftayı tatil yaptırırsınız” der. Yani bir nefes alma fırsatı verilmelidir. Ama gaye değil, amaç değil, araç olacaktır. Hayatından beklenen gayeyi gerçekleştirmek için lazım olan enerjiyi sağlayacak, tazelenmeyi sağlayacak bir araç olacaktır. Asıl eğlenme ve dinlenme mekânı dünyadan sonradır. Yani burası çalışma, orası meyve toplama mekânıdır.  Necm Suresi’nde; “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır” buyuruluyor. Dolayısıyla işin temelinde çalışmak vardır.

Ramazan Işık: “Yazın birkaç hafta tatil için bir yerlere gitmenin ne mahsuru var?”

 

Ramazan Işık

Müslümanın tatili tabi ki olur. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz; “Men la tatile lehu la tahsile leh…” yani; “Tatili olmayanın tahsili de yoktur” buyurmaktadır. Burada, kafasını, zihnini, bedenini dinlendirmeyenin, tatil yapmayanın tahsil durumu olmayacağı ifade ediliyor. Tatil, burada yan gelip yatmak demek değildir. Çalışmalarımıza biraz daha hız verebilmemiz için, dinlenmek, deşarj olmak anlamındadır. Tatil yapacağız ki daha verimli bir çalışma temposuna girebilelim.

“Tatil” kelimesi zaten Arapça bir kelimedir. Mesela Araplar “taattalatil medarisu”  derler. Yani “okular kapandı, yani son verildi” demektir bu... Bir işi geçici olarak bırakmak, ara vermek söz konusudur bu kelimenin anlamında... Okullar kapanınca derslere ara verilmiş olduğu için bu kelime kullanılır. İnsanlar yıl boyu çalışıyor, zihnen ve bedenen yoruluyor, yıpranıyorlar. Yazın birkaç hafta ağaçlar olan, ırmaklar olan bir yerlere gidiyorlar. Bunda ne mahsur olacak? Hatta dinimiz bunu tavsiye de ediyor. Cenab-ı Allah Kur’an-ı Kerim’de “essayihun” buyurarak “seyahat edenler”i övüyor. Önemli olan bu seyahatin Allah’ın sınırları içinde olmasıdır. Yani “tatil yapıyorum” diye farzları terk ederse, ibadetlerinden, namazından, Kur’an’ından ve diğer dinî vecibelerinden uzak kalırsa o tatil, tatil olmaz.

Hekimoğlu İsmail: “Müslümanın tatili ölümdür”

Hekimoğlu İsmail

Risale-i Nur'da "Mevt, vazife-i hayattan bir terhistir, bir paydostur, bir tebdil-i mekândır." Demek ki Müslümanın tatili ölümdür. Dünya ise cennetin bekleme salonudur.

Efendim okullar kapandı, tatile gideceğiz diyorsanız, tatilde kâinat kitabını açın okuyun. Ağaçları, kuşları, çiçekleri, meyveleri yaratanı tefekkür edin. Çocuğunuza camileri gezdirin, mezarlıkları, türbeleri gezdirin. Tatilde boş vakit geçirmeyin. İslam’a nasıl hizmet ederim diye düşünün. Cehenneme gitmek isteyenlere bakıp, onların cehenneme gitmek için ne kadar gayretli olduklarını görüp, siz de cennete gitmekte daha gayretli olun. Biz cehenneme gitmek isteyenlerin gayreti ve fedakârlığı kadar cennete gitmek için gayret ve fedakârlık etmezsek yazık olur bize…

Ahmet Kalkan: “Cami kubbelerinin altındaki tatlı serinliklerde tatil yapılmalıdır”

 

Ahmet Kalkan

Müslümanın tatili de, eğlencesi de olur fakat bu ancak Müslümanca olabilir. Nefsimizin de bizim üzerimizde hakkı vardır. O hakkı fıtrî özellikler çerçevesinde yerine getirmek gerekir. Mesele tatil yapıp yapmamak meselesi değil, tatili nasıl yapacağımız meselesidir.

Biz ve çocuklarımız tatili nasıl değerlendirmeliyiz? Mesela tatilde, müfredatı önceden tespit edilmiş, planlı, programlı dersler yapılabilir, kitap okuma saatleri düzenlenebilir. Bu derslerde inanç ve ahlâk eğitimleri öncelikli olmalıdır. Tatilde eğer aile bu eğitimi veremiyorsa, çocuklarına İslâm'ı, tevhidi, cahiliye kurumlarındaki şirk ve küfrü güncel boyutlarıyla anlatacak hayırlı insanlara müracaat etmelidirler. Yaz sıcağında sahillerde tatil değil; koruyucu ve kuşatıcı şemsiyeler şeklindeki cami kubbelerinin altındaki tatlı serinliklerde tatil yapılmalıdır.

Müslümanlar açısından “boş kalmak, işlevsiz olmak” anlamında “tatil”, sığınak değil; ancak şeytânî bir tuzaktır. “Boş zaman” kavramı, “tatil” kavramı gibi, modern çağın zihnimize ve oradan da tüm organlarımıza bulaştırdığı bir virüstür. İslâm’da “boş vakit” kavramına yer yoktur. Çünkü dinimiz, her anımızdan hesaba çekileceğimiz bilinciyle zamanımızı hep dolu dolu geçirmemizi ister.

Prof. Dr. Bedri Gencer: “Dinlenme, kalbin itminanı, bu da ancak Allah’ın zikri ile mümkün”

Bedri Gencer

Burada soruyu Müslim/gayr-i Müslim değil degeleneksel insan/modern insan ikiliği açısından ele alarak “(geleneksel) insanın tatili olur mu?” diye sormak gerek.

Türkçe tatil karşılığında kullanılan “holiday” kelimesi, aslında “kutsal gün, bayram” anlamına gelmektedir. Malum, bayram, dinlenme veya tatil değil, sabır gerektiren bir çalışmanın ardından verilen mükâfat sevincini Yaradan ve Yaratılanlarla paylaşma anlamına gelir. Bu anlamda İbrahimî dinlerde haftalık ve yıllık bayramlar vardır. Max Weber ve Walter Benjamin gibi Alman Protestan ve Yahudi yazarların tespit ettiği üzere Püriten kapitalistler, sermaye birikimi aşamasında dur-durak bilmeyen bir çalışma anlayışıyla Katolik bayramların çoğunu abes diye bertaraf etti. Onlara göre arkasından bayram gelecek sıradan bir gün yoktu, her çalışma günü kutsaldı.

Ancak insan, bir makine olmadığı için bu gayr-i insanî çalışma temposunun sürdürülmesi imkânsızdı. Zamanla kapitalizm haddizatında bir din haline gelince Türkçe’de “bayram” anlamına gelen İngilizce “holiday” kelimesi, seküler bir bayram olarak tatil anlamı kazandı. Bu, kapitalizmin kısırdöngüsünü yansıtan bir kavramdı. Kapitalist, ekonomik insan, nasıl üretmek için tüketmek zorundaysa, çalışmak için de enerji toplamak üzere tatil yapmak zorundaydı. Aynı zamanda önemli bir hizmet sektörü kılınabilmesi için tatilin modern bir ihtiyaç olarak kutsanması gerekiyordu; İngilizce “kutsal gün, bayram” anlamına gelen “holiday” kelimesine “tatil” anlamı verilmesi bunun içindi.

Günümüz toplumunda tatil, seküler bir bayram haline getirildi

Doğrudan “Müslüman açısından tatilin anlamı” sorusuna geldiğimizde dört şıklı bir cevap verebiliriz. Birincisi, Arapça “âtıl” kelimesinden gelen tatil, “çalışmayı kesme, atıl kılma” anlamına gelmektedir. Hâlbuki haftalık veya yıllık çalışma süresinin ardından gelen bayram, bu anlamda tatil değil, sabır gerektiren bir çalışmanın ardından verilen mükâfat sevincini Yaradan ve Yaratılanlarla paylaşma anlamına gelir. Bu şekilde insana maddî ve manevî enerji veren asıl dinlenme vesilesi bayramlardır. Ancak trajedimiz şudur ki Türkiye gibi seküler bir toplumda asıl dinî bayram günü olanCuma, sıradan bir çalışma gününe çevrilirken bizim için çalışma günü olan Pazar tatil kılınmıştır. Bu şekilde haftalık bayramlarımız iptal edilirken Allah’tan Ramazan ve Kurban olarak yıllık iki bayramımız tanınmıştır.

Ancak maalesef onlardan özellikle Kurban Bayramı da giderek anlamını kaybetmiştir. Günümüz toplumunda tatil, seküler bir bayram haline getirilip, modern bir ihtiyaç olarak kutsanırken son yıllarda Türkiye’de dinî bayramlar da içi boş tatil vesilelerine çevrilmiştir. Akrabalarıyla bayramlaşmak, sıla-i rahim yerine tatil beldelerinden yorgun-argın dönen insanların arasında yer alan Müslümanların oranı da maalesef giderek artmıştır.

(Haber: Aydın Başar / Dünya Bizim)

847
YORUM LİSTESİ
zülküf arslan 25-05-2012, 07:47:49
Dünya direnme,ahirette dinlenme[ebedi tatil] yurdudur müslüman olmuş ve müslüman kalmak için gayret edip,müslüman olarak ölenler için,

Ki zaten dinlenmek,tatil yapmaktan ziyade yaptığından farklı bi iş yapmakta insanı dinlendirir ,ki en sağlam dinlenmeye etkende bu olsa gerek,...dinlenmek o an yaptığından farklı bi uğraş yapmaya yönelmek ile olur..
 
ÖMER BİTLİS 24-05-2012, 16:16:49
Müslüman kurumsal çalışmaz ki tatili olsun...

Tatil mesai saatine bağlı köleler için üretilmiş bir sahte hediyedir...

Müslüman rızkın Allahtan geldiğini ve aslında kendilerine verilen maaş-tatil vs nin köleleştirilmelerinin sonucu olduğunu bilir...Ve buna karşı isyan eder...
 
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

23/01/2015 - 08:57 İnsanca geçim ücreti en az bin 780 TL olmalı

23/01/2015 - 08:30 Irkçı siyasetçiden Kur'an-ı Kerim'e hakaret

23/01/2015 - 08:03 Kilis'te çadır yangını; iki Suriyeli yanarak can verdi

23/01/2015 - 05:24 Suudi Amerika kralı öldü, toprağı bol olsun!

19/01/2015 - 13:41 İşgalci çete cenaze törenine saldırdı

19/01/2015 - 11:31 Fransa'dan Kuaşi kardeşlere cellat muamelesi

19/01/2015 - 10:24 Gelir dağılımı adaletsizliğinde kahreden tablo

19/01/2015 - 10:17 ABD İHA'ları Pakistan'da yine katliam yaptı

18/01/2015 - 21:10 Diyarbakır'da yargı zulmüne ortak tepki

17/01/2015 - 10:38 Fransa karşıtı gösterilerde 4 kişi hayatını kaybetti

16/01/2015 - 11:47 Charlie Hebdo paçavrasına tepkiler yağıyor

16/01/2015 - 11:38 Suudilerden Irak ve Yemen sınırına duvar

16/01/2015 - 09:28 Dünya Müslüman Alimler Birliğinden karikatür çağrısı

16/01/2015 - 08:55 Le Monde Diplomatique'in Yayın Yönetmeni: Ben Charlie değilim

16/01/2015 - 08:35 Somali'de açlıktan ölümler yeniden başladı

15/01/2015 - 14:54 Rasulullah düşmanlarına protesto

15/01/2015 - 08:51 Çin zulmünden kaçan 500 Uygur Kayseri'de

15/01/2015 - 06:50 Cumhuriyet adlı paçavraya tepki: Amacın ne?

14/01/2015 - 11:44 Mısır cuntasının sivillere yönelik işkence görüntüleri

10/01/2015 - 14:43 Minik bedenleri soğuğa dayanamadı (VİDEO)

10/01/2015 - 14:28 Hepsi Charlie'ymiş!

10/01/2015 - 13:46 Danimarka'da yeni karikatür alçaklığı

09/01/2015 - 10:39 Dünyadaki en büyük ikinci mülteci topluluk

07/01/2015 - 16:02 Hastanelerde "diyanet memuru" uygulaması

07/01/2015 - 13:15 Paris'te karikatür dergisine baskın: 12 ölü

07/01/2015 - 07:07 Suriye'de yine kimyasal iddiaları

06/01/2015 - 05:13 4 eski bakana "AK"lama

04/01/2015 - 20:13 Suriye rejiminden yine varil bombalı katliam

04/01/2015 - 20:05 Başörtüsü nedeniyle saldırıya uğradı, sanık oldu

03/01/2015 - 05:33 Yılbaşı kutlamaları nasıl girmiş memlekete?

02/01/2015 - 14:39 Suriye'de 2014'te yarısı sivil 76 bin kişi katledildi

02/01/2015 - 14:36 'Müslüman Noel Kutlamaz' afişine para cezası

31/12/2014 - 20:25 Rabia işaretine 6 ay hapis

31/12/2014 - 09:54 Serebral Palsi hastası Yahya 20 yıldır babasını bekliyor

31/12/2014 - 07:56 Suriye İhvanı "müzakere girişimini" reddetti

31/12/2014 - 07:33 BM Filistin tasarısını reddetti

30/12/2014 - 20:39 Yılbaşı ve Noel Kutlamaları (SESLİ MAKALE)

29/12/2014 - 11:21 AVM'lere vergi dairesi açılacak

29/12/2014 - 11:09 'İlaç satmak için hastalık üretiyorlar'

29/12/2014 - 07:24 Kemalistler, Akif'i yurtdışında da rahat bırakmamış

29/12/2014 - 07:12 'Gençler sabah namazında buluştu'

29/12/2014 - 06:25 Roboski'de 34 maktul var, failler 3 yıldır ortada yok

27/12/2014 - 17:39 Adana'da Suriyeli bebek soğuktan hayatını kaybetti

27/12/2014 - 12:32 PKK Cizre'de 2 Müslümanı katletti

27/12/2014 - 09:18 İsveç'te bir camiye daha saldırı

26/12/2014 - 20:16 Yılbaşı, küresel bir tuğyandır

26/12/2014 - 13:13 Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın yeni yol haritaları

24/12/2014 - 15:32 İşgal rejimi bir Kassam komutanını şehid etti

23/12/2014 - 15:52 'Özbek Hoca'nın vurulma anı kamerada

23/12/2014 - 15:04 Okula ve öğrenci servisine bombalı saldırı

23/12/2014 - 14:45 1500 Suriyeli'ye 'gidin' tebligatı

23/12/2014 - 11:23 BM'den, taahhütçü ülkelere Gazze çağrısı

22/12/2014 - 20:28 Komisyon, kararını 5 Ocak'a erteledi

22/12/2014 - 10:56 Pakistan'dan Taliban'a misilleme

22/12/2014 - 07:54 Suriye rejiminin açtığı 1 milyon yara

22/12/2014 - 07:00 ABD'ye uşaklığın itirafı

21/12/2014 - 21:30 Çin, Müslümanların “amin” demelerini de yasakladı

21/12/2014 - 17:49 Maltepe'de "dualar" eşliğinde Noel ağacı dikildi

20/12/2014 - 14:36 Mısır'daki askeri darbeye karşı yeni girişim

20/12/2014 - 14:22 Yargı zulmü, Yargıtay önünde protesto edildi

20/12/2014 - 13:59 Siyonist işgal uçakları Gazze'yi bombaladı

18/12/2014 - 08:52 Komünist ve kapitalistler düşman rolünden vazgeçti

18/12/2014 - 07:51 3.7 milyon kişi kredi batağına saplandı

18/12/2014 - 07:22 Filistin Devleti tasarısı BM'ye sunuldu

17/12/2014 - 07:29 Tarihin en kanlı okul baskınları

16/12/2014 - 15:46 Boşanma oranlarında korkutan artış

16/12/2014 - 13:50 Almanya'da 15 bin kişilik İslam karşıtı gösteri

16/12/2014 - 11:06 Pakistan'da okula kanlı baskın

16/12/2014 - 08:06 Mülteci kampını basan işgal rejimi 1 kişiyi katletti

15/12/2014 - 13:51 Suriye'de 150'si çocuk 216 mazlum daha katledildi

13/12/2014 - 09:11 CIA’nın işkence merkezleri haritasında Türkiye de var

13/12/2014 - 08:00 Üç Özbek muhalif daha infaz listesinde

12/12/2014 - 10:20 CIA Başkanı, yapılan işkenceleri savundu

12/12/2014 - 10:02 Abbas Sisi'ye desteğini yineledi

11/12/2014 - 16:04 Canikli: AVM'ler yaşam biçimi, pazar günü kapanmayacak

11/12/2014 - 14:01 Abdullah Buhari'nin katil zanlısı yakalandı

11/12/2014 - 07:10 CIA 183 kez 'suda boğulma' işkencesi yapmış

10/12/2014 - 12:09 Siyonist işgal rejimi, Filistinli Bakanı katletti

10/12/2014 - 10:22 D.Türkistan'da yeni yılda namaz ve tesettür yasaklanıyor

10/12/2014 - 08:48 100 bin Suriyeli gelişmiş ülkelere sığınacak

10/12/2014 - 08:32 İmar rantına devlet ortak oluyor

09/12/2014 - 17:50 CIA'in beklenen 'işkence' raporu açıklandı

09/12/2014 - 15:32 Uluslararası Af Örgütü: İsrail savaş suçu işledi

09/12/2014 - 13:45 Mavi Marmara Davası'nın 7. duruşması görüldü

09/12/2014 - 09:17 Kumarda son 5 yılda rekor artış

09/12/2014 - 08:08 Hamas'tan gözdağı: Yeni intifadanın adı 'Kudüs' olacak

09/12/2014 - 07:37 Yasin Börü ve 3 arkadaşının katline 25 tutuklama

09/12/2014 - 07:18 Suriye'de muhalifler arasında büyük birleşme

07/12/2014 - 18:05 Tutuklu ve hükümlü sayısı 156 bin kişiye ulaştı

06/12/2014 - 19:01 ABD Suriye ve Irak'taki katliamları için yeni komutanlık kurdu

06/12/2014 - 18:46 Humus ve Şam'da çocuk ölümleri artıyor

06/12/2014 - 18:34 Yasin ve arkadaşlarının katledilmesinde yeni gelişme

06/12/2014 - 18:26 Darbecilerin sakladıkları yeri ilk kez anlattı

05/12/2014 - 13:55 Tacikistan putçulukta Türkiye ile yarışıyor

03/12/2014 - 13:14 Yasin Börü'nün katil zanlıları yakalandı

03/12/2014 - 11:07 Sosyal medya mı? (A)sosyal medya mı?

03/12/2014 - 08:35 En büyük rüşvet kamu ihalelerinde

01/12/2014 - 16:39 HDP'lilerin tesettüre hakareti Bingöl'de kınandı

01/12/2014 - 09:04 Siz değişseniz de, tevhidi çizgiyi eğip-bükmeye kalkmayın

29/11/2014 - 14:47 Farklı düşündükleri konu yokmuş
 
YAZARLAR
Şahin YETİK
GÜNDEMİ BELİRLEMEK YA DA BELİRLENMİŞ GÜNDEMLERE KAPILMAK
Mehmet ÇOBAN
KALIPLAR
Şinasi ULUDOĞAN
KİMSE KUSURA BAKMASIN...
Hikmet ERTÜRK
ONLARIN İŞLERİ ARALARINDA DANIŞMA İLEDİR
Şükrü HÜSEYİNOĞLU
MÜSLÜMAN DUYGUYLA DEĞİL, ÖLÇÜYLE HAREKET EDER
İslam BAŞARAN
''NAMAZ BİR TEVHİD EYLEMİDİR''
Ebubekir MERCAN
RABBİMİZİN BİZDEN İSTEDİĞİ, KENDİSİNE İBADET ETMEMİZ DEĞİL!
Betül BAŞARAN
BİR KONFERANS DİZİSİNİN ARDINDAN
Ahmed KALKAN
EMPERYALİZMİN HİZMETİNDE SANAT
İbrahim PUTKIRAN
ÇEKOSLOVAKYALILAŞMAK!
Bayram KÜÇÜK
MÜSLÜMAN GENÇLERDE BURÇ SAPMASI
Fatma CEREN
ALLAH İÇİN!
Musab İÇEN
SİYASET ALGISI VE DİN ANLAYIŞINA ETKİLERİ
Emrullah AYAN
ŞEHİDLİĞİN YOLU ŞAHİDLİKTEN GEÇER
Mehmet PAMAK
ERTELENEMEZ ve TERK EDİLEMEZ SORUMLULUĞUMUZ
Coşkun UZUN
‘BEKRİ MUSTAFA’LARLA MECLİSTE KUR’AN HALKASI
Akif KARATAŞ
PİRAMİTİN ÖZGÜR KÖLELERİ
Furkan ULUDOĞAN
FURKAN'IN GÖZÜYLE
Mehmet TEKKAYMAZ
PARÇALANAN TAKVA, ÇOĞALTILAN RABLER
Bünyamin ZERAN
RACHEL CORRİE
Hamza KARAHAN
ÇOCUKLARIMIZ KİME EMANET?
Kemal SONGÜR
RİSALET/NÜBÜVVET VE İNSANLIĞIN SERÜVENİ
İlyas METİN
KÜFÜR TEK MİLLET, MÜSLÜMANLAR BİN PARÇA!
Züleyha KAYIŞLI
ÇOCUKLARIMIZI İYİ YETİŞTİRMEK
Ömer TÜMER
YÖNETİM MODELİ OLARAK İSLAM VE DEMOKRASİ
Süleyman DİLMEN
DAİMA ÜMİTLİ OLMAK
Yusuf HAKSÖZLÜ
KUR'AN'I ANLAMAK
Ömer KARAKAŞ
TÜRKİYE'DE "CEMAAT", SURİYE'DE IŞİD
Mustafa KOCAMAN
"KUR’ANSIZ İSLAM" İŞTE BÖYLE OLUR
Sabiha ATEŞ ALPAT
TEMİZLİK İMANİ BİR SORUMLULUKTUR
Mustafa BOZACIOĞLU
KURBAN (ŞİİR)
Ahmed Turgut ULUCAK
VAHYİN ÖLÇEĞİNDE KÜFÜR KAVRAMI
ENÇOK OKUNANLAR
MEKKE VE MEDİNE`YE SAHİP ÇIKALIM
İSLAM SADECE ANLATILMAZ, YAŞANIR
MÜSLÜMAN GENÇLERDE BURÇ SAPMASI
TEVHİD VE ŞİRK ÜZERİNE
MÜSLÜMAN OLMAK YETMİYOR MU?
İNTERNETİ MÜSLÜMANCA KULLANMAK
SÜTÇÜ İMAM BUGÜN YAŞASAYDI NE YAPARDI?
RADİKAL AYNA
NEYİ ANLATACAĞIZ?
TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK VE TABAKALAŞMA
GÜNÜN KONUSU
BİR AYET
BİR HADİS
BİR SÖZ
 
Copyright © 2009 İslam ve Hayat
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz

Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat